A A A K K K
для людей із порушенням зору
-
-

ЩОДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Дата: 15.11.2018 11:33
Кількість переглядів: 735

З метою продовження позитивних тенденцій розвитку агропромислового комплексу сільських територій Сумщини, Сумська обласна рада розробила Програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року.

Програмою розроблено порядки використання коштів для підтримки різних галузей АПК.

 

Додаток 4.8 до Програми

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового відшкодування витрат на придбання установки індивідуального доїння (доїльного апарату), машин та обладнання для первинної обробки молока вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі - Програма) за напрямком «Часткове відшкодування витрат на придбання установки індивідуального доїння (доїльного апарату), машин та обладнання для первинної обробки молока вітчизняного виробництва» (далі — часткове відшкодування), які спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу — фермерським господарствам, сімейним фермерським господарствам без статусу юридичної особи, фізичним особам - підприємцям з метою підвищення якості молочної сировини.

2. Головним  розпорядником            бюджетних                   коштів і  відповідальним виконавцем  Програми  за напрямком «Часткове відшкодування витрат        на придбання установки індивідуального       доїння (доїльного апарату), машин та обладнання  для первинної     обробки молока вітчизняного виробництва» Департамент агропромислового    розвитку Сумської обласної державної адміністрації (далі — Департамент), який здійснює управління бюджетними коштами у межах установлених йому бюджетних повноважень.

3. Часткове    відшкодування   виплачується фермерським господарствам, сімейним фермерським господарствам без статусу юридичної особи, які здійснюють свою виробничу діяльність відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», фізичним особам — підприємцям (далі — заявники), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 млн. гривень, зареєстрованим на території Сумської області.

Часткове відшкодування не надається заявникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації, або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів, надання заявником недостовірної інформації, заявник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткового відшкодування.

4. Виплата часткового відшкодування здійснюється за придбані в період з 1 листопада минулого  року по 30 жовтня  поточного року заявником       для  власного користування нові установку    індивідуального доїння (доїльний апарат), машину та обладнання для первинної обробки молока (охолодження, очищення, сепарування) вітчизняного виробництва робочим об’ємом до 2000 літрів включно (далі — обладнання), за умови утримання у своєму господарстві не менш як п’ятьох ідентифікованих та зареєстрованих        в установленому порядку корів, у розмірі 75 відсотків вартості придбаного       обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше, ніж:

за установку індивідуального доїння (доїльний апарат) — 10 тис. гривень;

за машину та обладнання для первинної обробки молока вітчизняного виробництва робочим об’ємом до 2000 літрів включно — 80 тис. гривень.

У разі відчуження зазначеної установки (апарату), машини та обладнання чи передачі у користування іншим особам раніше ніж через три роки з дня придбання, отримані бюджетні кошти повертаються отримувачем до обласного бюджету.

Заявник має право на часткове відшкодування витрат за придбання установки індивідуального доїння (доїльний апарат), машини та обладнання для первинної обробки молока вітчизняного виробництва один раз на три роки.

5. Для отримання часткового відшкодування заявники звертаються до Комісії з питань виконання заходів Програми   розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі — Комісія). Порядок створення та діяльності Комісій визначається в Положенні про Комісію, затвердженому рішенням Сумської обласної ради.

6. Комісія після прийняття обласного бюджету на відповідний бюджетний рік та затвердження бюджетних асигнувань за напрямком Програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі Сумської області шляхом часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (доїльного апарату), машини та обладнання для первинної обробки молока вітчизняного виробництва» приймає рішення про початок приймання заявок та документів для отримання часткового відшкодування.

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації протягом 10-ти календарних днів з дати прийняття Комісією рішення про початок приймання заявок та документів для отримання часткового відшкодування оприлюднює на сайтах Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації оголошення про початок приймання заявок та документів, вимоги до заявників для отримання часткового відшкодування відповідно до цього Порядку.

В оголошенні зазначаються інформація про строки подання заявок та документів, перелік відповідних документів, місце прийому документів, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз'яснення.

7. Заявники до 5 листопада подають до Ком1сй через Департамент:

 заявку у двох примірниках;

довідку про банківські реквізити заявника;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осі6 (для підтвердження реєстрації на території Сумської області;

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»), копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця (для фізичних осіб).

копію фінансового документа (фінансової звітності), що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік,а для заявників, які зареєстровані у поточному році - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

довідку від державного реєстратора про те, що заявник не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;

довідку про відсутність заборгованості   з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

копії паспорті в великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, що підтверджує ідентифікацію   та реєстрацію в установленому порядку поголів’я великої рогатої худоби;

юридичні особи — копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів), фермерські господарства, що створені без набуття статусу юридичної особи, фізичні особи-підприємці - довідку про наявність корів, телиць, видану сільською, селищною чи міською радою, радою об’єднаної територіальної громади, не пізніше як за два тижні до дня й подання, у довільній формі;

копію платіжного доручення або меморіального ордера про оплату установки індивідуального доїння (доїльного апарату), машин та обладнання для первинної обробки молока з відміткою банку;

копію накладної, акта приймання-передач! та технічної документацій установки індивідуального доїння (доїльного апарату), машин та обладнання для первинної обробки молока вітчизняного виробництва;

письмове зобов’язання заявника щодо повернення до обласного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі їх незаконного одержання чи дострокового відчуження обладнання, придбаного з частковою компенсацією за рахунок коштів обласного бюджету.

Відповідальність   за достовірність  поданих документів     та відповідних інформаційних довідкових матеріалів несе їх надавач.

8. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування відповідно до пункту 6 цього Порядку, а закінчує 5 листопада.

Засідання Комісії проводяться по мірі потреби, а останнє засідання — до 15 листопада.

9. Заявка та документи, що додаються до неї для виплати часткового відшкодування вартості реєструються у журналі обліку в день їх надходження. Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються Комісією у порядку черговості їх реєстрацій і зберігаються  протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсяз1, не реєструються і повертаються заявнику. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документи.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

10. Комісія на підставі поданих документів визначає суму часткового відшкодування по кожному заявнику в межах встановленого річного обсягу бюджетних призначень та приймає рішення про включення їх до реєстру одержувачів, яким нараховане часткове відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (доїльного апарату), машин та обладнання для первинної обробки молока.

На підставі рішення Комісії Департамент протягом 5-х робочих днів складає реєстр одержувачів часткового відшкодування (за встановленою Департаментом формою). Реєстр одержувачів коштів Департамент протягом семи календарних днів з дати його складання подає до Головного управління Державної Казначейської служби для реєстрації фінансових зобов’язань та до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації для здійснення фінансування.

Перерахування коштів на рахунки учасників Програми здійснюється після надходження коштів на рахунок Департаменту.

Часткове       відшкодування   надається   у       національній       валюті шляхом перерахування коштів на рахунок заявника    у порядку, визначеному органами казначейства.

11. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні часткового відшкодування, Департамент направляє у триденний строк заявнику письмове повідомлення із зазначенням причини відмови.

12. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформацій про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані  з  використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

13. Департамент надсилає щороку до 15 січня наступного бюджетного періоду до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у обласному бюджеті для здійснення часткового відшкодування.

14. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

                                        


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь