-
-

на 2018 рік

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатку до неї:

«Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 13   сесії 7 скликання Зноб-Новгородської селищної ради від 06.12.2017 року

 

ПРОГРАМА  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2018 РІК

2017р.
                                                               

Зміст

ВСТУП.. 3

I. Аналітична частина. 4

1.1. Географічне розташування. 4

2.2. Демографічна ситуація, ринок праці 4

2.3. Стан розвитку інфраструктури. 5

2.4. Участь у міжнародних і державних програмах розвитку територій. 7

II. Цілі та стратегічні завдання Програми на 2018 рік. 8

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2018 рік. 9

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури. 9

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості 9

1.2. Сільське господарство. 9

1.3.Транспорт та транспортна інфраструктура. 9

1.4. Комунальне майно, житлово-комунальне господарство та житлова політика. 10

1.6.  Енергозабезпечення та енергозбереження. 12

1.7. Споживчий ринок. 12

1.8. Розвиток підприємництва. 13

1.9. Розроблення та виготовлення схем та проектів. 13

2. Соціальний та гуманітарний розвиток. 14

2.1.Грошові доходи населення. 14

2.2. Зайнятість населення та ринок праці 14

2.3. Соціальне забезпечення. 15

2.4. Охорона здоров'я. 15

2.5.Освітньо-культурно-спортивний простір громади. 16

2.6.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір. 19

3.Поліпшення середовища життєдіяльності, благоустрій, екологічне середовище, природокористування та безпека життєдіяльності 20

3.1. Поліпшення середовища життєдіяльності, благоустрій. 20

3.2. Раціональне використання природних ресурсів. 20

3.3. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека. 21

3.4. Охорона праці 22

ІV. Контроль за виконанням Програми. 22

Всього по  розвитку інвестиційної діяльності, створення умов для інвестиційної привабливості 23

 

 

 

ВСТУП

Програма  соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

З метою визначення найбільш об’єктивних пріоритетів діяльності Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  в програмі передбачений моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, стану розвитку інфраструктури та економіки.

Проведення глибокого аналізу дозволить сформулювати комплексну систему цілей, завдань, основних заходів економічного і соціального розвитку громади на 2018 рік, які базуватимуться на розумінні поточної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної територіальної громади, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

         Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатку до неї: «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

         Основні пріоритети на 2018 рік – реалізація першочергових завдань стратегії розвитку Зноб-Новгородської громади :

 • створення позитивного інвестиційного іміджу Зноб-Новгородської громади;
 • залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, приватних інвестицій для реалізації інфраструктурних та соціальних проектів;
 • раціональне використання енергоресурсів у бюджетній сфері та житлово–комунальному господарстві;
 • подальше удосконалення діяльності виконавчого органу ради з організації та надання адміністративних послуг;
 • збереження існуючих та створення нових виробництв, модернізація, реконструкція підприємств;
 • вдосконалення комплексної системи адресної цільової допомоги та надання соціальних послуг, забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян Зноб-Новгородської об’єднаної громади;
 • подальший розвиток первинної медичної допомоги, підвищення якості надання медичних послуг;
 • забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для їх життя та розвитку;
 • розвиток сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 1. Аналітична частина.
  1. Географічне розташування

 

 Територія Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, входить до складу Середино-Будського району Сумської області.

 Зноб-Новгородська об’єднана територіальна громада  - перша об’єднана громада в Середино-Будському районі Сумської області. До складу Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади входить 27 населених пунктів, зокрема села: Кривоносівка, Боровичі, Таборище, Хильчичі, Кренидівка, Василівське, Кім, Мефедівка, Українське, Червоне, Голубівка, Лісне, Заріччя, Поліське,Зноб-Трубчевська, Карпеченкове, Кудоярове, Любахове, Улиця, Стягайлівка, Люте, Кустине, Нововасилівка, Очкине, Журавка, Красноярське, смт. Зноб-Новгородське  з адміністративним центром в селищі Зноб-Новгородське.

Загальна площа  об’єднаної територіальної громади становить 

46926га.

                       Сільські ради, на базі яких створена Зноб-Новгородська  

                                            об’єднана  територіальна громада

Зноб-Новгородська об’єднана територіальна громада створена із Зноб-Новгородської селищної ради та 7 сільських рад: Голубівська, Зноб-Трубчевська, Стягайлівська, Очкинська, Кривоносівська, Нововасилівська,  Кренидівська

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 34 кілометри.

Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру –200 кілометрів.

Гідрографічна сітка громади представлена річками Знобовка, Свіга, Уличка, озерами та ставками.

Територія громади в достатній мірі забезпечена підземними водними ресурсами.

Загальна кількість сільськогосподарських угідь складає 15406,2584 га. Розораність території громади складає 50%, розораність сільськогосподарських земель – 80%.

На території Зноб-Новгородської об’єднаної громади розташований «Деснянсько-Старогутський» заповідник.

Площа земель запасу і резервного фонду Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади складає 8,805 тис. га.

2.2. Демографічна ситуація, ринок праці

Загальна чисельність населення громади 4862 осіб.

 Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення. За 2017 рік народилося 26 дітей, померло – 77  осіб.

Демографічна динаміка Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади

Співвідношення між чоловіками та жінками у різних вікових групах відрізняється. Аналізуючи працездатне населення, співвідношення становить 44 %  та 56% відповідно. У віковій групі старше 60 років спостерігається диспропорція між чоловіками та жінками у бік жіночої частини населення. Загальна кількість пенсіонерів становить 1617 осіб.

В Зноб-Новгородській об’єднаній громаді кількість населення працездатного віку складає 2986 осіб. Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 31.12.2017 складає 41 особа. Найбільший відсоток працюючого населення зайнятий в  особистому підсобному господарстві і складає 1017 осіб до загальної чисельності населення працездатного віку.

На території Зноб-Новгородської громади зареєстровано 38 фізичні особи-підприємця.

Поряд із вирішенням проблеми зайнятості Зноб-Новгородська селищна рада значну увагу приділяє питанням підвищення рівня життя населення та соціального  захисту.

         Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах відсутня.

2.3. Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспорт та транспортна інфраструктура

На території Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади протяжність доріг з твердим покриттям становить 150 км, стан доріг є незадовільним. Постійним транспортним сполученням з районним центром – м. Середина-Буда забезпечені майже всі населені пункти громади.

Основними проблемами транспортної інфраструктури є незадовільний стан доріг, висока затратність транспорту.

 

 1. Соціальна інфраструктура

Медичну допомогу населенню Зноб-Новгородської громади надають: Зноб-Новгородська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 7 фельдшерсько-акушерських пунктів.

Протягом 2017 року проведено поточні ремонти амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів.

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення Зноб-Новгородської об’єднаної громади і сформована у відповідності з демографічною ситуацією. В громаді функціонує  6 навчально-виховних комплексів, до складу яких входять загальноосвітні школи та дошкільні заклади, які виконують своє основне завдання – надання освітніх послуг. В цих закладах навчається 417 учнів та 148 дошкільнят.

На території Зноб-Новгородської територіальної громади функціонують:

№з/п

                       Найменування закладу

Кількість місць

Кількість персоналу

Книжковий музейний фонд

 

Будинки культури

 

 

 

1

Зноб-Новгородський селищний будинок культури

400

5

 

2

Зноб-Трубчевський сільський клуб

90

1

 

3

Нововасилівський сільський клуб

100

1

 

4

Стягайлівський сільський клуб

200

 

 

5

Голубівський сільський клуб

200

1

 

6

Очкинський сільський клуб

330

3

 

7

Журавський сільський клуб

100

1

 

8

Кривоносівський будинок культури

300

1

 

9

Хильчичський сільський клуб

150

1

 

10

Боровичанський сільський клуб

120

1

 

11

Кренидівський сільський клуб

500

1

 

12

Мефедівський сільський клуб

300

1/=17

 

 

Бібліотеки

 

 

 

1

Зноб-Новгородський філіал для дорослих

 

 

11178

2

Зноб-Трубчевський

 

 

4978

3

Нововасилівський

 

 

6580

4

Стягайлівський

 

 

 

5

Голубівський

 

 

8021

6

Очкинський

 

 

6278

7

Журавський

 

 

7581

8

Кривоносівський

 

 

9000

9

Хильчичський

 

 

6042

10

Кренидівський

 

 

6479

11

Мефедівський

 

 

11148

12

Зноб-Новгородський філіал для дітей

 

 

9363

 1. Основні показники аграрного комплексу, будівництво та реконструкція виробничих об'єктів галузі, розбудова інфраструктури аграрного ринку

На сьогодні агропромисловий комплекс є однією з провідних галузей економіки громади, стан справ у якій впливає на рівень та якість життя населення.

        На території громади працюють 3 фермерських господарства та 13 сільськогосподарських підприємств:1. Дочірнє підприємство  «Росинка+»,

2. ПП агрофірма «Журавка», 3. СТОВ «Обрій», 4. Фермерське господарство  Сергієнко (директор Сергієнко Ю.О.), 5. Селянське фермерське господарство «Єлісей» (директор Птушко Д.Ю), 6.ТОВ «С-Буда Агростандарт», 7. ТОВ ТПК «Агроінвест+», 8. ТОВ агрофірма «Дубрава», 9. СТОВ «Искра», 10.СТОВ ім.Чкалова, 11.ТОВ «Володимирське, 12.ТОВ «Ромашківське», 13.СТОВ «Красний партизан», 14. СТОВ «Деснянське», 15. Фермер Пономарев І.В., 16. ПП «Кренидівка».

         Знаходяться в оренді три ставки загальною площею 4,7476 га. 

Завдяки  впровадженню у виробництво ресурсозберігаючих технологій та удосконалення системи насінництва сільськогосподарських культур підприємства громади отримують високу врожайність зернових культур.

         Основними проблемами  галузі агропромислового комплексу є:  

 • скорочення державної підтримки аграрної галузі;
 • недосконала система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

Для забезпечення у 2018 році стабільного розвитку агропромислового комплексу громади  визначено наступні цілі:

 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток територій;
 • підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями.

Досягнення цілей дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку аграрного сектору, а також сприятиме зростанню доходів сільського населення.

 

 1. Участь у міжнародних і державних програмах розвитку територій.

 Наша громада співпрацює з Програмою розвитку організації об’єднаних націй, яка направлена на стимулювання сталого соціального, економічного та екологічного розвитку територіальної громади.

Громадою підготовлено 8 проектів на співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

Для розвитку інфраструктури ОТГ  та її соціально-економічного розвитку планується використання державних субвенцій.

Першочерговими об’єктами є:

- розвиток особистих селянських господарств, диверсифікація їх діяльності,

-   розвиток підприємницької діяльності,

-   розвиток малих форм сільськогосподарської діяльності (сімейних ферм, кооперативів, інше)

- енергоощадні та енергоефективні проекти,

- освітлення вулиць,

- ремонт доріг,

- ремонт водогонів.

II. Цілі та стратегічні завдання Програми на 2018 рік

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна - 2020», Державної та обласної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію ресурсів, розвиток території, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг створення нових робочих місць та підвищення доходів населення .

Основні цілі Зноб-Новгородської селищної ради на 2018 рік:

 • концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Зноб-Новгородською об’єднаною територіальною громадою та спрямованих на соціально–культурний розвиток територіальної громади;
 • формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Зноб-Новгородської громади на засадах бюджетної децентралізації;
 • формування сприятливого інвестиційного середовища;
 • розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва;
 • забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету;
 • підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни;
 • продовження роботи з оптимізації мережі закладів соціально–культурної сфери, удосконалення їхньої структури і функцій та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ;
 • недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних виплатах.

Основні завдання представлені в додатку 1.

 

 

 

 

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2018 рік

 

 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

 

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

З метою забезпечення у 2018 році створення сприятливих умов для збільшення залучення інвестицій в економіку Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади, підвищення рівня зайнятості населення та покращення добробуту мешканців громади визначено наступні цілі:

 • залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади.

 

1.2. Сільське господарство

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки громади, що забезпечує продовольчу безпеку регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує розвиток сільських територій.

Серед основних проблемних питань слід відзначити:

 - скорочення державної підтримки аграрної галузі;

- високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за    

користування банківськими кредитами;

відсутність переробних підприємств на території громади та району.

Основні завдання на 2018 рік:

 1. залучити в обіг додатково 100 га землі;
 2. встановити орендну плату не менше 10 відсотків.

 

1.3.Транспорт та транспортна інфраструктура.

 1. Транспорт.

Протягом 2017 року здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах, посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень, удосконалення мережі автобусних маршрутів.

Проблемними питаннями залишаються, зокрема:

 • незадовільний стан автомобільних доріг на території об’єднаної громади.

Тож, основна ціль в галузі на 2018 рік є покращення якості обслуговування населення пасажирським транспортом, шляхом подальшого вдосконалення маршрутної мережі.

 Досягнення цілі дозволить максимально задовольнити потреби населення в якісних та безпечних послугах автомобільного транспорту.

Основні завдання:

 1. Придбання автомобіля ГАЗ 3221 або аналога на 13місць ;
 2. Створення автобусного маршруту Зноб-Новгородське-Очкине-Кривоносівка-Зноб-Новгородське
  1. Дорожній комплекс

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів доріг.

Для забезпечення у 2018 році підвищення рівня безпеки дорожнього руху, головним завданням розвитку галузі визначено проведення ремонту автомобільних доріг, а саме:

 1. Ремонт доріг державного значення на основі співфінансування.
 2. Поточний ремонт комунальних доріг.
  1. Комунальне майно, житлово-комунальне господарство та житлова політика

 

1.4.1.Житлово-комунальне господарство

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в селищній раді здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі, а саме: із забезпечення функціонування вуличного освітлення населених пунктів об’єднаної територіальної громади; із забезпечення населення якісною питною водою.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема:

 • необхідність заміни значної частини систем водопостачання;
 • необхідність облаштування сміттєзвалищ згідно санітарних норм;
 • недостатнє освітлення вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

Для забезпечення у 2018 році підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня благоустрою населених пунктів та якості надання житлово-комунальних послуг визначені наступні цілі:

 • модернізація та розвиток систем водопостачання, водовідведення;
 • підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою;
 • реконструкція вуличного освітлення.

Досягнення цілей дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади, розширення доступу людей до якісної питної води.

Основні завдання:

1). Реконструкція водопровідної мережі  в селі Кренидівка  Середино-Будського району Сумської області ( вулиці  Центральна, Зої Космодем’янської, 40 років Перемоги);

2) Будівництво зовнішнього водогону в смт. Зноб-Новгородське С-Будського району по вул. 30 років Перемоги, вул. Вокзальна, вул. Пролетарська;

3) Реконструкція вуличного водогону в с. Стягайлівка Середино-Будського району Сумської області;

         4) Реконструкція водопровідної мережі в селі Зноб-Трубчевська С-Будського району Сумської області (вулиці Центральна, Озерна, Шкільна, Садова, Партизанська, Нова).

5) Реконструкція вуличного водогону по вулицях Мезенська, Калієвська,  Вовнянська в селі Нововасилівка, Середино - Будського району, Сумської області;

6) Капітальний ремонт водогону в селі Хильчичі Середино-Будського району Сумської області;

         7) Обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж;

         8) Капітальний ремонт водогону в селі Кривоносівка Середино-Будського району Сумської області;

         9) Поточний ремонт водонапірних башт.

 

1.4.2. Житлова політика

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства обліку житлового фонду, Зноб-Новгородською селищною радою постійно проводиться робота щодо виявлення в населених пунктах житлових будинків, які не мають технічної документації. Власникам таких будинків надається роз’яснення щодо важливості оформлення документації в установленому законом порядку.

Для забезпечення у 2018 році покращення житлових умов населення об’єднаної територіальної громади, постійно проводити інформування населення щодо порядку оформлення і введення житла в експлуатацію.

 

1.4.3. Комунальне майно та його використання.

         Для виконання своїх повноважень місцевій владі потрібно приміщення, де їх виконувати.  Зберегти і поліпшити існуюче комунальне  майно, внаслідок чого покращиться якість адміністративних та інших послуг,  надасться їм компактність та якість – мета, яка стоїть перед громадою.                                                           Основні завдання  на 2018 рік: 

 1. Поточний ремонт приміщень комунальної власності, в тому числі придбання будівельних матеріалів;
 2. Реконструкція, капітальний ремонт та оснащення будівель та приміщень комунальної власності;
 3. Оснащення  адміністративних приміщень меблями, комп’ютерною  технікою, інтернет-зв’язком та інше.

 

1.4.4. Комунальне підприємство «Зноба-Благоустрій»

Комунальне підприємство «Зноба-Благоустрій» Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади забезпечує надання послуг по благоустрою територій всієї об’єднаної громади.

Для належної організації діяльності Зноб-Новгородського КП та надання якісних послуг населенню у господарській сфері з організації робіт по благоустрою, організації робіт із санітарного очищення та дотримання вимог природоохоронного законодавства, а також належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, в тому числі – щодо організації робіт із санітарного очищення районів індивідуального житлового будівництва населених пунктів відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про поводження з відходами» потрібно придбати спецтехніку.

Основні завдання:

1) Розширення діяльності та послуг, які надаються комунальним підприємством, в тому числі:

 • Створення на базі комунального підприємства мініцехів з переробки сільськогосподарської продукції та дикоросів;
 • Створення лінії з виготовлення пелет, оснащення КП «Зноба-Благоустрій» гідропідйомником та рубальною машиною деревини на щепу.  

 

1.6.  Енергозабезпечення та енергозбереження

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається підтримання на належному рівні якості енергозабезпечення.

Бюджетними установами та організаціями селищної ради проводиться щомісячний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів. Одним із важливих енергозберігаючих заходів є заміна вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів будівель.

Основні цілі на 2018 рік:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери, проведення енергозберігаючих заходів.

Основні завдання на 2018 рік:

1). Впровадження енергозберігаючих технологій при ремонтах приміщень комунальної власності:  заміна котлів на енергоефективні  в школах, ДНЗ, лікарні.

2) Впровадження енергозберігаючих технологій при нагріві води в ДНЗ з використанням ВДЕ (енергії сонця). 

3). Впровадження енергозберігаючих технологій при освітленні вулиць сільських населених пунктів з використанням ВДЕ (енергії сонця).

4) Заміна  ламп у всіх комунальних установах на енергоощадні.

 

1.7. Споживчий ринок

Споживчий ринок Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади характеризується подальшим розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозиції.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

 • низький загальний рівень забезпеченості населення територіальної громади побутовими послугами;
 • встановлення економічно необґрунтованих цін на соціально важливі продовольчі товари.

Для збереження у 2018 році позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, зокрема, забезпечення зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі, збільшення на споживчому ринку територіальної громади частки конкурентоспроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами визначені наступні цілі:

 • розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб;
 • поширення практики організації виїзного торгівельного та побутового обслуговування населення.

Досягнення даних цілей дозволить: забезпечити зменшення надходжень на споживчий ринок громади неякісної та небезпечної продукції та послуг;

 • зняти або знизити бар’єри для вступу нових суб’єктів господарювання на ринки соціально значущих товарів та послуг;
 • раціонально використовувати бюджетні кошти при здійсненні державних закупівель;
 • підвищити купівельну спроможність споживачів;
 • усунути нерівні умови конкуренції між суб’єктами господарювання;

1.8. Розвиток підприємництва

Діяльність органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва спрямована на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва.

Разом з цим залишаються проблемні питання, що стримують розвиток підприємницької діяльності, зокрема:

 • низька активність сільського населення до започаткування власної справи;
 • недостатньо розвинена система  інфраструктури підтримки підприємництва.

Вирішення проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, у 2018 році здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу завдань за наступними напрямами:

 • удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної політики;
 • програма підтримки підприємницької діяльності.

Реалізація заходів прискорить розвиток малого та середнього підприємництва, забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв'язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників.

1.9. Розроблення та виготовлення схем та проектів.

У 2018 році необхідно спрямувати  сили на роботи із виготовлення проектів асфальтування сільських доріг, завершення робіт по освітленню вулиць, провести інвентаризацію земель, що увійшли у Зноб-Новгородську об’єднану територіальну громаду ,  виготовити та поновити  генеральні плани населених пунктів об’єднаної територіальної громади, поновити документацію по нормативно-грошовій оцінці населених пунктів, стратегії регіонального розвитку Зноб-Новгородської селищної ради.

Основні завдання та заходи на 2018рік:

 1. Розроблення схеми планування громади, оновлення та коригування генеральних планів, проектів детального планування  територій, зонування територій населених пунктів, які увійшли в Зноб-Новгородську селищну раду;
 2. Проведення нормативно-грошової оцінки територій населених пунктів, які увійшли в Зноб-Новгородську селищну раду;
 3. Розроблення стратегії регіонального розвитку Зноб-Новгородської селищної ради на період до 2025 року

 

2. Соціальний та гуманітарний розвиток

 

2.1.Грошові доходи населення

Для забезпечення у 2018 році підвищення розміру мінімальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин визначені наступні завдання:

 • ввести посаду інспектора з контролю дотримання законодавства про працю на території громади;
 • моніторинг за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства;
 • моніторинг своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях селищної ради;
 • проведення роботи з роботодавцями щодо використання найманих працівників з  обов’язковим оформленням трудових відносин.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • поліпшення якості життя працюючого населення;
 • дотримання прав та гарантій з оплати працівників, своєчасність виплати заробітної плати.

 

2.2. Зайнятість населення та ринок праці

Залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема, дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, високе навантаження незайнятих громадян на одне вільне робоче місце.

З метою покращення у 2018 році ситуації на ринку праці за рахунок сприяння ефективній зайнятості населення шляхом створення комунальної системи закупівлі, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції та дикоросів, підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, стимулювання роботодавців до створення робочих місць, сприяння розвитку підприємницьких ініціатив безробітних визначені наступні завдання:

 • збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації населення до праці;
 • стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу, для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян;
 • підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;
 • організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх
  джерел фінансування та залучення до їх виконання безробітних громадян;
 • забезпечення проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів на ринку праці.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • зменшення рівня безробіття;
 • створення 20 нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності;
 • залучення до виконання оплачуваних громадських робіт безробітних.

 

2.3. Соціальне забезпечення

В селищній раді забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сімей, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо призначення всіх видів державних соціальних допомог за єдиною заявою спрощеного порядку призначення житлових субсидій.

Для забезпечення у 2018 році підтримки мало захищених верств населення територіальної громади, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та сімей з дітьми, покращення якості надання соціальних послуг, визначені наступні завдання:

забезпечення своєчасного призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

поглиблення адресності при наданні  соціальних допомог  на суму 120000 грн.

 

 

2.4. Охорона здоров'я

На території Зноб-Новгородської об`єднано громади функціонує ряд медичних закладів, зокрема:

     Зноб-Новгородська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (А ЗПСМ), ФАП с. Зноб-Трубчевське, ФАП с. Стягайлівка, ФАП с. Очкине, ФАП с. Нововасилівка, ФАП с. Кренидівка, ФАП с. Голубівка, ФАП с. Кривоносівка.

Кількість населення, що обслуговують дані лікувально-профілактичні заклади: с. Зноб-Трубчевське -402, с. Стягайлівка – 163, с. Очкине – 582, с. Нововасилівка -252, с. Кренидівка -567, с. Голубівка -308, с. Кривоносівка – 515, смт. Зноб-Новгородське – 2069.

Штати закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД):

Основні завдання на 2018 рік:

1)  Реорганізація селищної лікарні в рамках медичної реформи та створення комунального закладу для обслуговування людей похилого віку.

2). Капітальний ремонт приміщення селищної лікарні.

3). Придбання медичного обладнання.

4). Капітальний ремонт приміщення ФАП Зноб-Трубчевської селищної ради по вул. Садова, №1 в с. Зноб-Трубчевська    Середино-Будського району  Сумської  області.

5). Капітальні та поточні ремонти ФАПів та ФП громади, їх обладнання.

Фото без опису

2.5.Освітньо-культурно-спортивний простір громади 

2.5.1.Освіта

 

Забезпечення рівного доступу громадян об’єднаної територіальної громади до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян.

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення і сформована у відповідності з демографічною ситуацією.

На виконання пріоритетів розвитку галузі освіти проводилась робота  щодо модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями.

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема:

 • мало комплектність загальноосвітніх навчальних закладів;
 • недостатній рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів персональними комп’ютерами, необхідність оновлення наявної комп’ютерної техніки;
 • відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету в деяких  сільських школах;
 • стан матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

         З метою підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 2018 році визначені наступні цілі:

 • забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів;
 • модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти.

         Основними потребами навчальних закладів Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади є проведення зовнішнього та внутрішнього ремонту будівель, утеплення фасадів шкіл, заміна вікон, придбання учнівських столів та крісел для класів – кабінетів, класних дошок, електросвітильників, комп’ютерного обладнання; облаштування хімічних, фізичних, географічних, біологічних, історичних кабінетів; влаштування спортивних майданчиків , мультимедійної техніки, спортивного інвентарю, музичного обладнання, інвентарю для їдалень, підведення води та облаштування каналізаційних систем.

Основні завдання для Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади:

 1. Придбання двох шкільних автобусів, яке надасть можливість безкоштовно доставляти учнів в навчальні заклади об’єднаної територіальні громади..
 2. Оснащення комп’ютерною технікою та мультимедійними дошками.
 3. Впровадження енергозберігаючих технологій:  заміна в школах котлів на енергоефективні.
 4. Придбання внутрішніх спортивних тренажерів для Журавського НВК ЗОШ I- I I I ст. – ДНЗ Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району  Сумської області.
 5. Капітальний ремонт дитячого садку «Казка» по вул. Вокзальна 12 в смт Зноб-Новгородське С.-Будського району Сумської області

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема, позашкільної;
 • упровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

2.5.2.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На сьогодні молодіжна, сімейна політика та політика у сфері захисту прав дітей є однією з основних соціальних гарантій розвитку держави.

         Основною метою діяльності та цілями на 2018 рік є:

 • захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • розвиток на території об’єднаної громади сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями;
 • організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії;
 • координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;
 • підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу;
 • пропаганда та формування здорового способу життя;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

Основні завдання для Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади:

 1. Програма підтримки обдарованих дітей.
 2. Придбання дитячого майданчику для села Голубівка Середино-Будського району Сумської області.
 3. Придбання дитячого майданчику для смт. Зноб-Новгородське Середино-Будського району Сумської області.
 4. Придбання дитячого майданчику для с. Зноб-Трубчевська Середино-Будського району Сумської області

 

2.5.3. Фізична культура і спорт

В Зноб-Новгородській об’єднаній територіальній громаді окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху.

З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті, визначені наступні цілі:

 • розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
 • створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення;
 • розвиток дитячо-юнацького футболу.

Основні завдання:

1) Реконструкція частини спортивного майданчика Зноб-Новгородської ЗОШ I-III ступенів під міні-футбольне поле зі штучним покриттям.

2) Придбання вуличних спортивних антивандальних тренажерів для смт. Зноб-Новгородське Середино-Будського району Сумської області

Виконання цих завдань дозволить забезпечити залучення більшої кількості населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

 

 

2.5.4. Культура, туризм

З метою забезпечення у 2018 році рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, охорони культурної спадщини як складової національного культурного надбання визначені наступні цілі:

 • забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття;
 • модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури;
 • збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;
 • поширення інформації про туристичні можливості краю.

Досягнення зазначених цілей сприятиме:

 • створенню умов для задоволення культурних потреб населення селищної ради, творчому розвитку та естетичному вихованню громадян;
 • досягненню високого професійного рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;
 • покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
 • посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини.

Основні завдання:

 1. Створення туристичної бази в с. Очкине.
 2. Проведення щорічного еко-фестивалю «Дикий мед»
 3. Участь художньої самодіяльності у всеукраїнських та міжнародних заходах.
 4. Придбання оснащення для закладів культури.

2.6.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

 

В громаді забезпечується співпраця з громадськістю шляхом проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, залучення до розроблення нормативно-правових документів, сприяння в проведенні заходів та підтримки їх ініціатив, організація проведення заходів з відзначення в громаді державних свят та пам’ятних дат, заходів з військово - патріотичного виховання, заходів щодо допомоги учасникам АТО, їх сім’ям та переселенцям з інших регіонів держави.

Селищною радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи інформаційно - роз’яснювальної  роботи з актуальних питань розвитку громади.

Основною проблемою розвитку галузі залишається низька активність представників громади та, як наслідок, недостатній рівень якісної взаємодії між громадою та органом  самоврядування.

З метою сприяння у 2018 році подальшому розвитку громадянського суспільства в селищній раді, забезпечення зворотного зв’язку,  консолідації суспільства в питаннях розвитку громади визначені наступні цілі:

залучення громадськості до процесів формування та реалізації політики державного та регіонального розвитку;

підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства;

проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики.

Досягнення зазначених цілей дозволить забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації державної політики; налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів громадянського суспільства; консолідацію громадськості навколо ідеї розбудови громади.

Інформаційний простір

З 2016 року тривала робота щодо забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, здійснення заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення інформаційної інфраструктури, створення відкритого інформаційного середовища, розширення зв’язків селищної ради із засобами масової інформації.

В Зноб-Новгородській селищній раді створено офіційний сайт, налагоджено зв'язок між центральним офісом та сільськими старостами для оперативного вирішення питань, які громадяни ставлять перед старостами. Вищевикладене сприяє активізації участі громадськості у розбудові громади та вирішенні актуальних питань.

З метою забезпечення у 2018 році процесу розбудови національного інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, рівного доступу громадськості до всіх наявних видів інформації, вільного та безперешкодного функціонування в громаді засобу масової інформації, що дасть змогу підвищити рівень обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, зокрема, економічних та соціальних реформ, визначені наступні цілі:.

1)   Прокладення оптоволокна   для підведення інтернет-сигналу

2) Встановлення обладнання для роздачі інтернет-сигналу по населеним пунктам

 

3.Поліпшення середовища життєдіяльності, благоустрій, екологічне середовище, природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Поліпшення середовища життєдіяльності, благоустрій

Велику увагу на території об’єднаної громади  потрібно приділити роботам з вирубки чагарників, спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу людям, косінню придорожніх смуг.

Один раз в рік необхідно проводити технічний огляд та поточний ремонт дитячих майданчиків, пам’ятників, пам’ятних місць.

Протягом року забезпечується благоустрій вулиць об’єднаної громади шляхом прибирання сміття, покосу трави та чагарників.

Щокварталу забезпечується вивіз сміття від кладовищ, ремонт огорож, спилювання аварійних дерев.

Основні завдання з благоустрою:

1)поточні роботи з благоустрою (скошування бур’янів, видалення аварійних дерев, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, тощо);

2)поточний ремонт пам’ятників та пам’ятних місць, прибирання біля них;

3) обслуговування вуличного освітлення;

4) поточний ремонт та утримання громадських колодязів;

5) благоустрій кладовищ.;

6) авто  та тракторопослуги з благоустрою (вивезення сміття, вивезення видалених аварійних дерев, розчищення вулиць від снігу,тощо);

7) поточний ремонт комунальних доріг.

3.2. Раціональне використання природних ресурсів

Територія Зноб-Новгородської об’єднаної громади  багата корисними копалинами. Переважно, це будівельні матеріали і паливо. На території територіальної громади є також родовища торфу, суглинків, піску.

Основною проблемою природокористування в селищній раді залишається відсутність комплексного підходу до формування, використання та збереження природних ресурсів.

З метою забезпечення у 2018 році раціонального використання надр, водних та рослинних ресурсів територіальної громади визначені наступні цілі:

 • охорона та раціональне використання надр;
 • охорона та раціональне використання водних ресурсів;
 • збереження природно-заповідного фонду;
 • раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів;
 • формування екологічної культури населення;
 • забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період.

Досягнення зазначених цілей сприятиме забезпеченню раціонального використання природних ресурсів, поліпшенню технічного стану водойм, збільшенню лісистості та нарощуванню природоохоронного потенціалу лісів.

3.3. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека

Основні завдання, спрямовані на поліпшення екологічного стану довкілля шляхом:

 • забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
 • ліквідації потенційних джерел забруднення довкілля;
 • забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидкого реагування на природні та техногенні катастрофи,  забезпечення безпечного довкілля на основі сталого, збалансованого соціально-економічного розвитку об’єднаної громади.

Основними проблемами забезпечення в селищній раді екологічної та техногенної безпеки є:

 • відсутність надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • створення не в повному обсязі місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.

З метою забезпечення у 2018 році вжиття заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективної ліквідації їх наслідків, раціонального використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів, збереження природно-заповідного фонду визначені наступні цілі :

 • придбання засобів пожежогасіння та індивідуального захисту;
 • створення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, забезпечення належних умов його зберігання.

Досягнення зазначених цілей сприятиме:

 • підвищенню рівня захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • створенню надійної системи оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

Основні завдання у 2018 році:

 1. . Капітальний ремонт водоскидної споруди водосховища в с. Голубівка Середино-Будського району Сумської області
 2. . Придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів.

3.4. Охорона праці

Головною ціллю у зазначеній сфері на 2018 рік є забезпечення підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки об’єднаної територіальної громади шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та видів діяльності шляхом:

 • створення системи інформування населення в межах селищної ради щодо аварій, нещасних випадків та виникнення небезпечних факторів техногенного характеру;
 • підвищення рівня культури безпеки праці, забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці.

Досягнення зазначених цілей сприятиме зниженню рівня загального травматизму та кількості смертельних нещасних випадків на виробництві та відповідному зменшенню кількості днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків.

 

ІV. Контроль за виконанням Програми

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Зноб-Новгородської селищної ради, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально-економічного розвитку громади.

Виконавчий комітет селищної ради за погодженням з селищною  радою визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень Зноб-Новгородської селищної ради для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці селищної ради, а також при уточненні бюджету на 2018 рік.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Зноб-Новгородською селищною радою за поданням виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради.

Звіт Зноб-Новгородського селищного голови про виконання Програми за підсумками 2018 року заслуховується на засіданні сесії селищної ради в лютому 2019 року.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь