-
-

На 2023 рік

Програма

соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської селищної ради на 2023 рік

 

         Вступ

Програма соціально-економічного  розвитку Зноб-Новгородської селищної ради на  2023 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів соціально-економічного  розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 №75«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо  формування і реалізації  прогнозних та програмних  документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної  громади», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.09.2022 № 318-ОД «Про організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2023 рік», розпорядження голови Зноб-Новгородської селищної ради від 27.09.2022 № 114-ОД «Про організацію розроблення проекту Програми соціально-економічного  розвитку Зноб-Новгородської  селищної ради на 2023 рік».

В основу проекту Програми покладені ключові положення Державної  стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5.08.2020 № 695, стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації», яка  затверджена рішенням 2 сесії 8 скликання Сумської обласної ради від 11.12.2020 року, стратегії розвитку Зноб-Новгородської об’єднаної  територіальної громади Сумської області на 2019-2025 роки», яка затверджена рішенням 24 сесії 7 скликання Зноб-Новгородської селищної ради  від 05.09.2018.

 

        1.Аналіз економічного і соціального розвитку Зноб-Новгородської  селищної ради у 2022 році.

 

1.1. Географічне розташування Зноб-Новгородської селищної ради.

 Зноб-Новгородська селищна рада Шосткинського району Сумської області розташована у північній частині Сумської області. З півночі вона  межує з Брянською областю Російської Федерації, на заході- з Новгород Сіверським районом Чернігівської області та Шосткинським районом Сумської області , на сході- з Середино-Будською міською радою  Шосткинського району Сумської області.

До складу Зноб-Новгородської селищної ради входить 29 населених пунктів, зокрема села: Кривоносівка, Боровичі, Таборище, Хильчичі, Кренидівка, Василівське, Кім, Мефедівка, Українське, Червоне, Голубівка, Лісне, Заріччя, Поліське, Зноб-Трубчевська, Карпеченкове, Кудоярове, Любахове, Улиця, Стягайлівка, Люте, Кустине, Нововасилівка, Очкине, Журавка, Красноярське,Уралове,Чигін,смт.Зноб-Новгородське з адміністративним центром в селищі Зноб-Новгородське.

Територія громади розташована в басейні лівобережних притоків Десни на південному схилі середньо-російського узвишшя. Русла рік дуже широкі, хоч самі річки в порівнянні з розмірами долин незначні. Гідрографічна сітка громади представлена річками Знобовка, Свіга, Уличка, озерами та ставками. Рельєф території громади переважно рівний з незначними перепадами.

Територія громади порівняно небагата на корисні копалини. В основному це крейда, глина, торф, які використовуються в дуже малих обсягах.

За природно-кліматичними умовами територія Зноб-Новгородської  селищної ради належить до Поліської зони.

Це переважно сільськогосподарська територія з теплим вологим континентальним кліматом. Дерново-слабопідзолисті піщані і глинисто-піщані ґрунти відносяться до малородючих (24-31 бал).

Загальна площа земель складає 53,029 тис. гектарів, у тому числі сільськогосподарські угіддя - 32,159 тис. гектарів, ліси -16,774 тис. гектарів, землі водного фонду- 0,847 тис. гектарів, інші – 3,249 тис. гектарів.

1.2.Демографічна ситуація  Зноб-Новгородської селищної ради.

Аналіз дозволяє встановити загальну тенденцію зменшення чисельності населення, як в цілому по сформованій громаді, так і за окремими населеними пунктами.

Загальна кількість населення Зноб-Новгородської селищної ради станом на 01.01.2022 році  становить 4624 осіб проти  4655 осіб  на 01.01.2021 року, або зменшилася на 31 особe.

  Природний приріст населення має значні коливання демографічних показників, однак кожного року народжується менше ніж помирає. Так, у 2020 році народилось 9 дітей, померло – 69.

Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення.

Міграціоний стан в громаді також  характеризується від’ємним приростом населення. Прибуло 88 осіб, вибуло 111 осіб.

Гендерний аналіз свідчить про домінування жінок в структурі населення. В середньому по громаді у 2020 році питома вага чоловіків становить 45%, а жінок відповідно 55%.

В Зноб-Новгородській селищній раді кількість населення працездатного віку складає 2536 осіб (53%). Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2022 складає 81 особа, що дорівнює 3,0% від загальної кількості осіб працездатного віку.

Пріоритетною галуззю в громаді є сільське господарство, де зайнято 31% працездатного населення. Чисельність осіб працюючих у бюджетній сфері дорівнює 13%.

Більше 24% працюючого населення зайняте лише в особистому підсобному господарстві, що складає 1127 осіб(44%) до загальної чисельності населення працездатного віку. По суті, це є свідченням існування прихованого безробіття у загрозливих масштабах. Очевидно, що цей чинник є одним із вирішальних, який впливає на погіршення демографічної ситуації в громаді.

Загальна кількість пенсіонерів станом на 01.01.2022 р. становить 1196 осіб, що дорівнює 25% від загальної чисельності населення.

         1.3. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської селищної ради.

Головними факторами економічного зростання та поліпшення життя населення Зноб-Новгородської селищної ради  у поточному році стали:

розвиток аграрного комплексу.

         У Зноб-Новгородській селищній раді станом на 01.01.2022 наявність  сільськогосподарських угідь станом складає 32 1596 га., в тому числі  рілля -15 239 га.

          Загальна кількість переданих в оренду земель державної, комунальної та власності громади складає 18 193 га.

На території  громади діють 23 сільгоспідприємство та 4 фермерських господарств.

розвиток малого і середнього підприємництва

Економіку Зноб-Новгородської селищної ради представляють 149 фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності та 32 малих підприємства.

Відділом «Зноб-Новгородський Центр надання адміністративних послуг»виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради  станом на 01.10.2022 надано 6 156 різних адміністративних послуг.

         Задоволення населення товарами і послугами

Споживчий ринок громади, незважаючи на наслідки фінансової кризи,военного стану  зниження попиту на товари і послуги, характеризується високим рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозицій.

Мережа торгових закладів має розгалужену структуру, представлена 32 магазинами (7 – магазинів продовольчих товарів, 7 – магазинів промислових товарів, 3 – магазини роздрібної торгівлі), також на території селищної ради надає послуги населенню перукарня.

Аналіз даних свідчить, що якщо забезпеченість закладами торгівлі в цілому знаходиться на задовільному рівні, то закладів побуту за винятком однієї перукарні практично немає, що є дуже негативним явищем для соціального розвитку громади.

         Зайнятость населення.

         Покращення ситуації ринку праці.

Чисельність зареєстрованих безробітних у службі зайнятості станом на 01.01.2022 становить 81 особа.

Поряд із вирішенням проблеми зайнятості населення Зноб-Новгородська селищна рада значну увагу приділяла питанням підвищення рівня життя населення та соціального захисту.

          Збільшення доходів населення.

Станом на 01.10.2022 заборгованість з виплати  заробітної плати відсутня.

За 2021 рік  збережено позитивну динаміку доходів населення.

Середньомісячна заробітна плата за 2021 рік склала 8 354 гривень, що на

1 018 гривні, або на 10% більше від початку року.

          Інвестиційна діяльність

 У зв’язку з бойовими діями у 2022 році інвестиції в громаду не залучалися.

Отримана від Програми«U-LEAD з Європою» гуманітарна допомога  у вигляді наборів «Освітлення» (генератор – 3,ліхтар (мобільний) -1)  та  «Прихисток» тип A (спальники – 20,каремати – 20,похідні ліжка – 20,ковдри – 40,набори для ВПО (наплічник із їжею, медикаментами, тощо для 1-2 осіб) – 20,генератори  - 4,бак для води – 2,намет – 2,гігієнічний набір – 40).

Стан розвитку інфраструктури Зноб-Новгородської  селищної ради.

        Транспортної

 Зноб-Новгородська селищна рада є найбільш віддаленою громадою від обласного центру Сумської області. Адміністративний центр селищної ради – Зноб-Новгородське – знаходиться на відстані 54 км від районного центру м. Шостка та 233 км від обласного центру м. Суми. Транспортний зв'язок з районним центром проходить автошляхом державного значення Т19-08 «Шостка - Зноб-Новгородське - Середина-Буда ч/з Уралове».

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі 72,75 км (площа 377 тис. м2), з неї з твердим покриттям 23,45 км (площа 121,75 тис. м2 .

Стан доріг, особливо з твердим покриттям, незадовільний і тому вони потребують капітального ремонту. Гравійні та ґрунтові дороги в задовільному стані, але потребують поточного ремонту. Також необхідно зазначити що тільки 32,2 % мають тверду основу.

Населенню району транспортні послуги надають 3 перевізника. Ними обслуговуються 4 маршрути, які охоплюють 12 населених пунктів або 41% сільських населених пунктів.

У зв'язку з бойовими діями перевізники призупинили перевезення на маршрутах.

Упродовж 2022 року  дорожньо - будівельних роботи не проводилися.

          Покращення житлових умов населення громади.

З метою забезпечення населення району якісними житлово-комунальними послугами виконано наступне:

- видатки на проведення заходів з благоустрою населених пунктів становлять 737,44 тис. гривень, з них із селищного бюджету – 637,44 тис. гривень, з інших бюджетів – 100,0 тис. гривень;

- витрачено коштів селищного бюджету у сумі 53,3 тис. гривень на проведення заходів з освітлення на теритрорії ради;

- взято проб води із джерел водопостачання 14 шт (водопровод, колодязі) в смт.Зноб-Новгородське, с.Зноб-Трубчевська, с.Хильчичі. Фізико-хімічні та епідеміологічні показники знаходяться в межах норми. Витрачено коштів селищного бюджету-4,5 тис. грн, іншіх – 0,9 тис. грн.;

- зроблено ремонти надбудов на колодязях в с. Очкине, с.Журавка (3 шт), продезинфіковано 115 шахтних колодязів на території ради, проведений косметичний ремонт надбудов шахтних колодязів;

- силами КП «Зноба-Благоустрій» видалено близько 40 аварійних дерев по населеним пунктам громади (смт.Зноб-Новгородське, с.Мефедівка, с.Уралове,Кренідівка)на що витрачено 23,0 тис.гривень різних коштів;

- зроблене кагатування сміттєзвалища, на що витарчено 49,9 тис. грн. із селищного бюджету;

- встановлено огорожу біля церкви в смт. Зноб-Новгородське, на що витрачено коштів селищного блюджету у сумі 165,46 тис. грн. (у т.ч. на закупку метеріалів у 2021р.- 129,46 тис. грн.);

- замінений енергозберігаючий глибинний насос на центральній свердловині по вул. Шкільна в смт. Зноб-Новгородське;

- встановлено водонапірну станцію в с.Хильчичі, ремонт водогону в с.Хильчичі, с. Стягайлівка та в смт.Зноб-Новгородське по вул. 30 років перемоги та вул. Миру;

-проведено поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Планова в смт.Зноб-Новгородське;

- створений резервний запас будівельних матеріалів, палива і резервного обладнання для ліквідації наслідків аварійного характеру.

 

          Розвиток охорони здоров’я

В Зноб-Новгородської селищної ради медичну допомогу надають:1 КНП Зноб-Новгородська АЗПСМ (складається з закладів: 1 – АЗПСМ, 2 фельдшерсько-акушерський і 9 фельдшерських пунктів) та 1 станція екстреної допомоги.

Станом на 01.01.2022 КНП «Зноб-Новгородська АЗПСМ» для надання медичної допомоги укладено декларацій з 3 293 особами.

 За період 2022 року для КНП «Зноб-Новгородська АЗПСМ» придбано обладнання на суму 45,9 тис. гривень(2 ноутбуки за рахунок державного бюджету).

На відшкодування витрат за безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів було виділено з місцевого бюджету 80,0 тис. гривень.Профінансовано за 9 місяців 2022 року – 30,1тис. гривень.

       На придбання туберкуліну з місцевого бюлжету було виділено 20,0 тис гривень.

На придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги було виділено 64,0 тис.гривень.

На придбання ліків онкохворим з місцевого бюджету видлено 41,0 тис.гривень.

За кошти Національної служби здоров’я України закуплені медикаменти та деззасоби на суму 10,5 тис.гривень.

 

          Розвиток освіти

           На території Зноб-Новгородської громади функціонують 4 навчальних закладів різних типів, з них у сільській місцевості - 2 (Журавський НВК та Зноб-Трубчевський НВК), у селіщної місцевості – 2 (Зноб-Новгородський ОЗЗСО, КЗДО «Ясла-садок «Казка» ).

Усього різними формами дошкільної та загальної освіти охоплено 85,7% дітей від їх загальної кількості, у тому числі 100% дітей п”ятирічного віку. У 2021 році у закладах загальної середньої освіти навчаються 369 учнів. Середня наповнюваність класів становить 14,8 учнів.Така тенденція зберегається і на 2022 рік.

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, заключено договір на їх обслуговування з комунальной установой «Середино-Будський інклюзивно-ресурсний центр».

В районі функціонує Державний професійний технічний навчальний заклад «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей».

 

           Важливим пріоритетом діяльності Зноб-Новгородської селищної ради  є робота з сім'ями, дітьми та молоддю району.

На первинному обліку в службі у справах дітей Зноб-Новгородської селищної ради перебуває 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (5 – біологічні сироти, 13 – позбавлених батьківського піклування), з яких: 13 дітей виховується в сім’ях опікунів, піклувальників, 2 - у прийомних сім’ях, 1- у дитячому будинку сімейного типу, 2 - у державних закладах, та одна усиновлена дитина. 

На території Зноб-Новгородської селищної ради функціонують 2 прийомні сім’ї, де виховуються 4 прийомні дитини.

Також під наглядом служби у справах дітей Зноб-Новгородської селищної ради перебуває 1 усиновлена дитина, яка проживає на території громади, та 8 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом звітного періоду проведено 2 засідання комісії з питань захисту прав дитини та 3 засідання міждисциплінарної команди де розглянуті питання, що стосуються захисту прав та інтересів дітей і організація соціального захисту дітей СЖО. Проведено 6 профілактичних рейдів по населеним пунктам громади, обстежено умови проживання у сім’ях, де проживають діти. За результатами відвідувань складено 47 актів обстеження умов проживання, проведені бесіди з батьками, дітьми.

 

          Розвиток культури

В Зноб-Новгородькій громаді  функціонує 25 закладів культури (у тому числі будинки культури - 3, центри дозвілля- 1, сільські клуби - 7, бібліотеки- 13, пересувні бібліотечні пункти-0, інші (об’єкт дозвільної роботи -1).

На сьогодні позитивне представлення громади за допомогою культурно-мистецьких заходів є дуже важливим. Культура впливає на формування іміджу, налагодження глобальних комунікацій, зміцнення національної ідентичності, просування системи демократичних цінностей тощо.

Робота закладів культури спрямована:

- на збереження і розвиток української національної культури;

- активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно – культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази.

У сфері культури робота спрямована на збереження культурних надбань, сприяння творчій діяльності митців та аматорській мистецькій творчості, доступності до культурних цінностей, організації культурного дозвілля та естетичного виховання громадян.

На території Зноб-Новгородської громади працюють 13 бібліотечних закладів, якими за період 2022 року було обслуговуно 1273 користувачів. Кількість відвідувань склала – 10844, книговидача склала – 17262 примірників.

Стан бібліотечного фонду складає 71862 примірник.

У 2022 році, під час воєнного стану, діяльність закладу була націлена на активізацію читання і інформаційно-патріотичне виховання молоді.

На базі бібліотеки-філії смт Зноб-Новгородське продовжує працювати комп’ютерний клуб (за зверненням користувачів).

З початком воєнного стану працівників КЗ «Зноб-Новгородська Публічна бібліотека» з 1 квітня 2022 року (і по теперішній час) - на простої. Але при зверненні користувачів, продовжують працювати у звичному режимі.

Бібліотекарі бібліотек-філій добровільно почали працювати при старостинських округах, де під керівництвом старост включилися у виконання першочергових завдань: допомога у видачі гуманітарної допомоги; збір, пакування і відправка гуманітарної допомоги до деокупаваних міст ; інформування жителів села про головні правила війни і звірства ворога.

Завідувач бібліотеки-філії смт Зноб-Новгородська працює при Гуманітарному штабі Зноб-Новгородської селищної. Разом з Центром неформальної освіти Зноб-Новгородської селищної ради організовує національно-патріотичні виховні заходи, долучаючи молодь громади.

Проведені заходи національно-патріотичного виховання працівниками бібліотек-філій.

Розвиток громадського суспільства, інформаційного простору та інформаційних технологій

Зноб-Новгородська селищна рада приділяє значну увагу відкритості і прозорості своєї діяльності. С цією метою вся діяльність ради, її виконавчого комітету та структурних підрозділів висвітлюється на веб-сайті Зноб-Новгородської громади,у соціальних мережах.

         1.4.Фінансово-бюджетна  ситуація Зноб-Новгородської  селищної ради

         1.4.1. Бюджет

         1.4.1.1.Надходження.

До бюджету Зноб-Новгородської СТГ за дев’ять місяців 2022 року надійшло 31 305 720 гривень. З них до загального фонду бюджету 31 208 133 гривні, до спеціального 97 587 гривень.

Власних та закріплених надходжень до загального фонду отримано 17 956 573 гривні, що по відношенню до планових надходжень (22 443 560 гривень) складає лише 80%. В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року власні надходження зменшені на 14,8% або на 3 112 652 гривні. На значне зменшення надходжень, по відношенню до минулого року, вплинуло введення військового стану на території України відповідно до указів Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року та № 573/2022 від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії військового стану.

1.4.1.2. Видатки.

Загальний фонд

Загальна сума видатків загального фонду дорівнює 28 883 646 гривень. Планові видатки (36 577 260 гривень) виконані на 78,97%. Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків займає заробітна плата з нарахуваннями, яка дорівнює 25 504 618 гривень або 88,3%.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 1 309 864 гривні, або 4,5% від загальної суми видатків.

На оплату продуктів харчування 142 814 гривень або 0,5% від загальної суми видатків.

Соціальні виплати населенню 252 699 гривень або 0,9% від загальної суми видатків.

Видатки в розрізі галузей виглядають наступним чином: найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків традиційно займає галузь освіта 53% або 15 292 153 гривень.

На галузь державне управління витрачено 6 921 617 гривень, або 24% від загальної суми видатків загального фонду (це друге місце по сумі використаних видатків)

На галузь охорона здоров’я використали 1 444 203 гривні або 5% від загальної суми видатків загального фонду.

На галузь соціальний захист та соціальне забезпечення населення направлено 2 353 344 гривні або 8,1% від загальної суми видатків загального фонду.

На утримання галузі культури (центр культури і дозвілля та бібліотеки) використано 1 820 291 гривня, або 6,3% від загальної суми видатків загального фонду.

На житлово-комунальне господарство витрачено 765 357 гривень або 2,6% від загальної суми видатків загального фонду.

За напрямком економічна діяльність витрачено 104 189 гривень або 0,36% від загальної суми видатків загального фонду.

За напрямком інша діяльність витрачено 33 093 гривні або 0,1% від загальної суми видатків загального фонду.

 

         2.Мета, завдання та заходи програми соціально-економічного  розвитку Зноб-Новгородської селищної ради у 2023 році.

         2.1.Мета програми соціально-економічного  розвитку Зноб-Новгородської селищної ради на 2023 році.

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі,пріоритні напрями , завдання, основні заходи економічного і соціального розвитку Зноб-Новгородської селищної ради  на 2023 рік. За кожним напрямом сформульовані проблемні питання та критерії ефективності. Заходи, що реалізуються, повинні закласти основу для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення громади.

Відповідно до Програми головні зусилля будуть спрямовані на зростання конкурентоспроможності Зноб-Новгородської селищної ради шляхом комплексного економічного розвитку на основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення Зноб-Новгородської селищної ради.

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської селищної ради на 2022 рік» (додаток 1), «Перелік діючих  цільових  галузевих програм Зноб-Новгородської селищної ради (додаток 2).

         2.2. Цілі та пріоритетні напрями програми соціально-економічного  розвитку Зноб-Новгородської селищної ради у 2023 роц

         Цілі та завдання Програми на 2023 рік

         Основною стратегічною ціллю розвитку Зноб-Новгородської селищної ради у 2023 році є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності шляхом модернізації та технічного переозброєння виробництва на основі інвестиційно-інноваційної складової.

Головні зусилля будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури громади, оновлення та створення нових виробничих потужностей, що стимулюватиме зростання виробництва в усіх галузях економіки громади, створення нових робочих місць та підвищення доходів населення.

           Пріоритетними напрямами  соціально-економічного  розвитку  Зноб-Новгородської селищної ради у 2023 році є:

 • підвищення добробуту та створення комфортних умов для проживання громадян;
 • сприяння залученню інвестицій на підприємства громади та їх пріоритетне спрямування на високотехнологічні виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, підтримку інноваційної діяльності;
 • покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу громади, сприяння розвитку міжнародного співробітництва, спрямованого на отримання кредитів, грантів або інших фінансових інструментів для реалізації інвестиційних проєктів;
 • підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, створення умов для підвищення конкурентоспроможності економіки громади;
 • підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері;
 • підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту;
 • сприяння підвищенню економічної активності, забезпеченню зайнятості населення;
 • забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг населенню; модернізація житлово-комунальної інфраструктури громади та покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;
 • створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери; забезпечення доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг;
 • забезпечення соціального захисту мешканців громади;
 •  покращення стану навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів;
 • проведення цілеспрямованої містобудівної політики;
 • підвищення ефективності використання комунальної власності та земельних ресурсів, діяльності комунальних підприємств;
 • підвищення ефективності інформаційної системи Зноб-Новгородської селищної ради та її виконавчих органів, впровадження сучасних електронних сервісів, інформаційних технологій для громадян та бізнесу;
 • підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості діяльності Зноб-Новгородської селищної ради та її виконавчих органів.

          підвищення ефективності  управління шляхом залучення на службу до селищної ради  високопрофесійних кадрів.

          З метою досягнення поставлених цілей  та пріоритетів політика в громаді  буде формуватися та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку кожного населеного пункту громади, зростання добробуту і підвищення якості життя населення.

           3. Завдання програми соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської  селищної ради за галузями (сферами діяльності) у 2023 році.

          Заходи щодо реалізації завдань Програми соціально-економічного  розвитку Зноб-Новгородської селищної ради у 2023 році, які визначені у даному підрозділі, містяться в додатку 1 до Програми.

           4.Моніторінг і оцінка результативності реалізації заходів та досягнення цілей визначених Програмою соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської селищної ради на 2023 рік

             Головною метою контролю за виконанням Програми є подальшевдосконалення діяльності Зноб-Новгородської селищної ради, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття управлінських рішень, застосування

ефективних діючих та розроблення нових інструментів управління для подальшого соціально-економічному розвитку громади.

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Зноб-Новгородської селищної ради, його структурні підрозділи які розробили відповідні розділи Програми.

Структурні підрозділи виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради, комунальні заклади аналізують хід виконання основних завдань та заходів Програми згідно з додатком 1 Програми щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають звіт про хід виконання Програми відділу фінансів,економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради .

Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради узагальнює подану інформацію та щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подає її на розгляд голові Зноб-Новгородської селищної ради.

Звіт про виконання Програми за підсумками І кварталу, першого півріччя, 9 місяців, за 2023 рік заслуховується на засіданні сесії Зноб-Новгородської селищної ради в квітні, липні, жовтні 2023 року та січні 2024 року.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь