Зноб-Новгородська громада
Середино-Будський район, Сумська область

Автомобіль спеціалізований для забезпечення медико-санітарної допомоги на базі «УАЗ -396295» або еквівалент

Організація  надання первинної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню є складовою   частиною   забезпечення    реалізації     прав   громадян   України на охорону здоров'я, що передбачено розділом II «Права та обов’язки громадян у сфері охорони здоров’я» Закону  України   «Основи законодавства України про охорону здоров'я», статтею   32  Закону   України   «Про   місцеве   самоврядування  в    Україні» та  Наказів Міністерства охорони здоров’я України № 755 від 04.11.2011р «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» та №1150 від 27.12.2013р "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів".

           Основними заходами  проекту «Автомобіль спеціалізований для забезпечення медико-санітарної допомоги на базі «УАЗ -396295» або еквівалент» є  заходи  з  придбання одного санітарного автомобіля УАЗ.

           Реалізація проекту «Автомобіль спеціалізований для забезпечення медико-санітарної допомоги на базі «УАЗ -396295» або еквівалент» дасть можливість забезпечити  належне медичне обслуговування дорослого та дитячого населення, що проживають на території даних громад, надання  якісної невідкладної медичної допомоги, своєчасність госпіталізації хворих, зменшення кількості виїздів бригади ЕМД, сприятиме підвищенню ефективності та доступності лікувально - профілактичної допомоги, наданню якісної та своєчасної медичної допомоги населенню громад, покращенню здоров’я та продовженню тривалості активного періоду життя людини, зниженню серцево-судинних та легеневих захворювань, збільшенню рівня задоволеності  населення наданням медичної допомоги на первинному етапі, покращенню нагляду за дітьми та вагітними, отримаємо  зниження рівня смертності серед населення громад, зниження показника занедбаних випадків злоякісних новоутворень і підвищення відсотку раннього виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях захворювання.

            Обсяг коштів для реалізації проекту становить  419,6 тис. грн..