A A A K K K
для людей із порушенням зору
-
-

Пропозиція від АТ «Ощадбанк»

Дата: 12.06.2020 11:06
Кількість переглядів: 918

Шановна громада!

10.06.2020 року в приміщенні Зноб-Новгородської селищної ради  (за адресою вул. Шкільна, 3) відбулась зустріч представників АТ "Ощадбанку" з підприємцями ОТГ. Всі пропозиції, які були озвучені представниками Ощадбанку, наведені нижче в листі.

Лист

Шановний клієнте!

Дозвольте від імені АТ «Ощадбанк» висловити Вам щиру повагу та звернутися до Вас  з пропозицією про співпрацю.

АТ «Ощадбанк» визначений одним з трьох системно важливих Банків України, 100% акціонером якого є держава. АТ «Ощадбанк» має найбільшу мережу  відділень серед банків України, а саме: більше 4 500 відділень, з них понад 1000 універсальних. Наш банк обслуговує більше 56 000 підприємств та організацій України, понад 2 млн. співробітників в рамках зарплатних проектів. АТ «Ощадбанк» займає 2 місце по кількості активних карт та еквайрингу серед банків України.

Одним з пріоритетних напрямків роботи Ощадбанку є партнерство з  клієнтами мікро-, малого та середнього бізнесу. АТ «Ощадбанк» є універсальним банком та готовий запропонувати Вам весь спектр фінансових послуг, які враховують усі індивідуальні особливості  Вашого бізнесу.

Наше звертання ґрунтується на бажанні розвивати співпрацю між нашими установами та консолідувати спільне зусилля на подолання існуючих фінансових ризиків.

Пропонуємо Вам співпрацю за наступними напрямками кредитування:

  1. Програма «Доступні кредити «5/7/9» для підтримки мікро та малого бізнесу» (умови, що діють на даний час) - передбачає для клієнтів з чистим доходом від реалізації до 100 млн. грн. за рік (сумарно з групою пов’язаних контрагентів) можливість отримання кредиту або невідновлювальної кредитної лінії на придбання транспортних засобів або обладнання, модернізацію основних засобів, будівництво, реконструкцію або ремонт приміщень, крім офісних приміщень, в сумі від 100 тис. грн. до 3 000 тис. грн. на строк від 6 до 60 місяців.

Відсоткова ставка залежить від розміру чистого доходу та кількості створених робочих місць.

Для клієнтів з річним чистим доходом до 50 млн. грн. встановлюється ставка 7%. Якщо протягом першого кварталу кредитування клієнт створить 2 робочих місця, буде встановлено ставку на рівні 5% річних.

Для клієнтів з річним чистим доходом від 50 млн. грн. до 100 млн. грн. встановлюється ставка 9%.

Відсоткова ставка зменшується на 0,5 процентних пункти за кожне створене позичальником нове робоче місце, але в будь-якому разі не може бути менше 5%.

15.04.2020 року Уряд України прийняв рішення щодо розширення програми «5/7/9». Розширено цілі, на які можуть надаватися кредити, а саме на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання, а також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва. Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього. Для повернення діятиме відстрочка до 9 місяців.

З’явилася можливість рефінансувати заборгованість за кредитами на наступних умовах: максимальна сума – 50 000 тис. грн., відсоткова ставка до 31 березня 2021 року – 0% річних, з 01.04.2021 року – на ринкових засадах.

  1. На поповнення обігових коштів для фінансування виробничих потреб у формі відновлювальної кредитної лінії. У разі часткового або повного погашення кредиту Ви можете повторно отримати кредит (транш) в межах вільного ліміту кредитування, відповідно до умов кредитного договору протягом строку його дії. Відсотки нараховуються на фактично отримані Вами кредитні кошти. Строк дії кредитної лінії - до 3 років. Відсоткова ставка від 14,2%.
  2. На придбання нових та б/в транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та обладнання у формі невідновлювальної кредитної лінії або кредиту в сумі від 10 тис. грн. до 20 млн. грн. Забезпечення кредитування - транспортний засіб, сільгосптехніка або обладнання, що придбавається з використанням кредиту. Строк кредитування - від 6 до 60 місяців. Відсоткова ставка від 14,2%.

Можливе кредитування за партнерською програмою з відсотковою ставкою від 0,1%.

  1. Кредит під заставу майнових прав на депозит. Строк кредитування - не обмежений. Строк депозиту має перевищувати строк кредитування не менш ніж на 5 днів. Валюта кредитування - гривня, долар США, євро. Мінімальна процентна маржа по розрахунку процентної ставки за кредитом, якщо валюта кредиту та депозиту співпадає - 2,5%. Процентна ставка за Кредитом в національній валюті, якщо валюта кредиту і депозиту не співпадає - від 14,7%.  
  2. Овердрафт для покриття короткострокових розривів ліквідності у господарській діяльності.

Сума ліміту:

- для забезпечених овердрафтів - від 50 тис. грн. до 10 млн. грн.

- без забезпечення – від 50  тис. грн. до 10 млн. грн.; для клієнтів інших банків – до 2,5 млн. грн.

Розраховується як відсоток від обсягу середньомісячних чистих кредитових оборотів по поточному рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк» або інших банках за останні 3 повні календарні місяці.

Строк дії овердрафту – 36 місяців.

Для овердрафтів, за якими забезпеченням є товари в обороті  – до 12 місяців.

Строк безперервного користуванням овердрафту - 60 днів.

Процентна ставка по овердрафту складає:

Строк безперервного користування, днів

Для овердрафтів з забезпеченням

Для овердрафтів без забезпечення

Від 1 до 7

16,0%

17,0%

Від 8 до 14

16,25%

17,25%

Від 15 до 30

16,75%

17,75%

Від 31 до 60

17,25%

18,25%

Комісійна винагорода за надання Овердрафту - для забезпечених овердрафтів  - 0,5% від ліміту овердрафту; для Овердрафтів без забезпечення - 1% від ліміту овердрафту.

КЛІЄНТИ АТ «ОЩАДБАНК» МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ НАСТУПНИМИ МЕХАНІЗМАМИ ЗДЕШЕВЛЕННЯ РЕСУРСІВ:

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ

  1. Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (постанова КМУ від 01.03.2017 року №130)

Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість), зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через Ощадбанк, і придбання до 1 грудня поточного року техніки та обладнання.

Перелік техніки визначений  у додатках до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року №130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

  1. Згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (постанова КМУ від 29.04.2015 року №300 в редакції постанови КМУ від 3 березня 2020 р. № 202).

Компенсація на конкурсній основі надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу — юридичним особам, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, та фізичним особам — підприємцям, які  провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, або які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, — за всіма видами сільськогосподарської діяльності.

Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

  • короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;
  • середньостроковими і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).

Сума компенсації, що надається позичальнику протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:

  • для позичальників та пов’язаних із ними осіб, які провадять діяльність у галузях тваринництва, —

15 млн. гривень;

-         для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, — 5 млн. гривень.

Компенсація не надається позичальникам за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних програм.

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

Компенсація у рамках програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017-2020 роки

Загальний обсяг компенсації за період дії програми за рахунок районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади та обласного бюджету складає 80% номінального розміру максимальної відсоткової ставки, та не більше 250 тис. грн. на одного суб’єкта підприємництва за всіма його кредитами. За рахунок коштів районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади може надаватися компенсація у розмірі 40% максимальної відсоткової ставки; за рахунок коштів обласного бюджету може надаватися компенсація у розмірі 40% максимальної відсоткової ставки.

Компенсація за кожним із кредитів Суб’єкта підприємництва надається суб’єкту за будь який період нарахування та сплати відсотків заявлений суб’єктом, тривалість якого не перевищує 18 календарних місяців, і який знаходиться в межах періоду з 01 липня 2017 по 31 грудня 2020 року включно, за наявності фінансування, передбаченого у відповідних місцевих бюджетах.

Компенсація надається за кредитами, отриманими як до 1 липня 2017 р., так і після 1 липня 2017 р., в т.ч. і за кредитами, погашеними Суб’єктом станом на дату звернення такого суб’єкта щодо надання йому компенсації.

З урахуванням вищевказаних програм ставка по кредитам може скласти від 1% річних у національній валюті.

ПАРТНЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ОЩАДБАНКУ

Для ефективного господарювання аграрії потребують автопарку сучасної техніки. В рамках партнерських програм можна купувати техніку або автомобілі за процентними ставками від 0,1%. Банк може фінансувати під таку низьку ставку завдяки тому,  що партнер (виробник або імпортер техніки) компенсує процентну ставку банку замість клієнта. Тут немає ні прихованих комісій, ні додаткових стримуючих чинників.  Ощадбанк залучив до співпраці багато нових партнерів, що пропонують як вітчизняну, так і імпортну сільськогосподарську техніку. Тепер перелік партнерів налічує понад 160. Серед них — дилери відомих світових виробників сільськогосподарської техніки John Deere, Maschio Gaspardo, Claas та виробники вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, такі, як ТОВ «Слобожанська промислова компанія», ПП «Лубнимаш», ТОВ «Варіант Агро Буд» та ін. Протягом 2018-2019 років в рамках партнерських програм Ощадбанк профінансував придбання сільськогосподарської техніки на суму понад 386 млн. грн.

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА з ТОВ «УКРАВІТ АГРО»

Призначена для підприємств АПК в галузі рослинництва, здійснюють вирощування сільськогосподарських культур та не менше 50% доходів яких за останній звітний рік отримано за рахунок реалізації результатів власного вирощування сільськогосподарських культур (в т.ч. їх переробки). Цільове призначення використання кредитних коштів - придбання у ТОВ «УКРАВІТ АГРО» або дилера продукції, а саме - хімічних засобів захисту рослин, добрив з мікроелементами, мінеральних добрив та насіння сільськогосподарських культур. Максимальний строк кредитування – 12 місяців. Максимальна сума кредитування - 10 000 000,0 грн. та не більше 50% собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) позичальника за останній звітний рік. Мінімальна процентна ставка - перші 6 місяців – 0,01% річних, починаючи з 7-го місяця - 15,5% річних.

СПІВРОБІТНИЦТВО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

Програма чудово підходить для клієнтів АПК, тому що замість аграріїв, які часто мають труднощі з заставами, 70% кредиту покриває гарантія  ЄІФ та ЄІБ. Клієнту для отримання кредиту потрібно надати заставу лише на 30% суми кредиту. Є лише вимога, щоб  кількість персоналу на підприємстві не перевищувала  250 осіб, задля надання доступу до цієї програми саме клієнтам малого та середнього бізнесу. Решта умов фінансування — стандартні.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ

Для клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк» має різноманітні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів на депозит під відсоткову ставку до 11,0%, а також щодо встановлення підвищених відсоткових ставок на залишок коштів на поточних рахунках до 8,0%

Сподіваємось на плідну співпрацю та бажаємо успіхів у бізнесі!

 

Завідувач сектору організації продажів відділу ММСБ філії –
Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»

 

Масько Яна Володимирівна
тел. +38 099 313 20 70

MaskoYV@oschadbank.ua

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь