-
-

Додаток 2.  Перелік цільових (комплексних) програм, які передбачається фінансувати у 2021 році

Дата: 05.01.2021 11:02
Кількість переглядів: 827

Додаток 2.  Перелік цільових (комплексних) програм, які передбачається фінансувати у 2021 році

№ з/п Назва програми/яким документом затверджено Термін реалізації (початок/ закінчення), роки Очікуваний результат за підсумками 2021 року
1. Програма розвитку культури і мистецтва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 26 сесії №601 від 27.11.2018р., зі змінами №1132 від 05.12.2019 р 2019-2021 Створенню умов для задоволення культурних потреб населення, творчого розвитку особистості та естетичного виховання громадян; збільшенню відсотка населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю; покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; забезпеченню високого професійного рівня фестивалів, конкурсів, свят; посиленню контролю за збереженням нематеріальної культурної спадщини; збільшенню кількісних показників обслуговування.
2. Комплексна Програма розвитку охорони здоров’я Зноб-Новгородської селищної ради на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 26 сесії №598 від 27.11.2018р 2019-2021 Покращення якості життя та своєчасно виявлених хворих на цукровий діабет, онкозахворювання, ревматоїдний артрит, епілепсія та психічні розлади, що знаходяться під «Д» наглядом та потребують постійного лікування
3. Програма Про сплату членських внесків на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 30 сесії №824 від 17.05.2019р 2019-2021 Виконання обов'язків членів Асоціації, оплата членських внесків Зноб-Новгородською селищною радою, як дійсного члена Асоціації
4. Цільова програма підтримки забезпечення казначейського обслуговування бюджетів та оперативного управління бюджетними коштами на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 28 сесії №716 від 28.02.2019р 2019-2021 Створити належних умов праці для фахівців управління Державної казначейської служби України у Середино-Будському районі Сумської області та підвищення якості казначейського обслуговування місцевих бюджетів, забезпечивши більш якісне та оперативне управління бюджетними коштами
5. Комплексна програма Освіта Зноб-Новгородщини у 2019-2021 роках, затверджена рішенням 27 сесії №631 від 17.12.2018р., зі змінами №1073 від 08.11.2019р, №1135 від 05.12.2019 р 2019-2021 Запровадження у навчальних закладах технологій, що забезпечують здоров’я учнів, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, створення умов для переходу до нового рівня освіти, створення нового освітнього середовища.
6. Цільова програма зміцнення законності та правопорядку на території Зноб-Новгородської ОТГ на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 28 сесії №715 від 28.02.2019 р 2019-2021 Підвищення ефективності реалізації профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовлюють вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб
7. Програма підтримки обдарованих дітей Зноб-Новгородської селищної ради, затверджена рішенням 28 сесії №719 від 28.02.2019 р 2019-2021 Забезпечення надання адресної допомоги обдарованій учнівській молоді; проведення заходів зі здібними та обдарованими учням; забезпечення участь обдарованої учнівської молоді в обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях; збільшення відсотку охоплення обдарованої молоді науково-дослідницькою, експериментальною, творчою діяльністю
8. Комплексна Програма «Турбота» надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2019-2023 роки., затверджена рішенням 26 сесії №600 від 27.11.2018р, зі змінами №709 від 28.02.2019 р, №954 від 23.08.2019 р, зі змінами №1123 від 08.11.2019 р, №1126 від 08.11.2019 р 2019-2023 Створення сприятливих соціально-економічних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів, ветеранів війни та соціально вразливих верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя, а також запобігання соціальній напрузі в громаді, суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в громаді
9. Комплексна програма підтримки громадських організацій ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС Зноб-Новгородської ОТГ на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 28 сесії №718 від 28.02.2019 р 2019-2021 Вирішення найважливіших проблем розвитку та діяльності громадських організацій згідно з їх статутною діяльністю, захист прав і свобод, задоволення економічних, соціальних та культурних інтересів їх членів
10. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зноб-Новгородської селищної ради на 2019-2023 роки, затверджена рішенням 26 сесії №599 від 27.11.2018р, зі змінами №708 від 28.02.2019 р 2019-2023 Консолідація та спрямування дій селищної ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування ефективного власника і розвитку конкуренції
11. Програма розвитку місцевого самоврядування в Зноб-Новгородській селищній об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки, затверджена рішенням 36 сесії №1133 від 05.12.2019 р 2020-2022 Створення належних умов для ефективної діяльності органів місцевого самоврядування Зноб-Новгородської селищної ради, виконання ними власних та делегованих повноважень, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення
12. Програму «Комп ютеризація та осучаснення КЗ «Зноб-Новгородська Публічна бібліотека» на 2019 - 2022 роки, затверджена рішенням 36 сесії №1131 від 05.12.2019 р 2019-2022 Створення сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури Бібліотеки для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг і універсального доступу до інформації, прискорення перетворень, розвиток та інтеграція у світовий інформаційний простір.
13. Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням 36 сесії №1134 від 05.12.2019 р 2020-2022 Активізація фізичної культури та популяризація олімпійських та не олімпійських видів спорту серед громадськості Зноб-Новгородської селищної ради, як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів.
14. Програму розвитку ефективного використання та охорони земель на території селищної ради, затверджена рішенням 26 сесії №604 від 27.11.2018р 2019-2021 Створення стійкої систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну ефективність їх використання, упорядкування відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання забудови, планування і зонування, створити реальний банк даних про ринок землі.
15. Цільова програма розвитку пожежно-рятувальної служби на території Зноб-Новгородської ОТГ на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 28 сесії №717 від 28.02.2019 р 2019-2021 Покращення оперативно-службової діяльності підрозділів пожежно-рітувальної служби та загальне забезпечення виконання функцій щодо протипожежного захисту
16. Програма розвитку особистих селянських господарств Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області, затверджена рішенням 37 сесії №1280 від 20.12.2019 р 2020-2023 Зміцнення фінансово-економічної бази в аграрному секторі, зменшенню негативного впливу змін, що проходять на селі, підвищенню соціального забезпечення сільського населення та рівня життя селян, мотивації селян до створення сімейних ферм
17. Програма розвитку надання соціальних послуг у Зноб-Новгородській об єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 36 сесії №1130 від 05.12.2019 р 2019-2021 Реалізація даної Програми дозволить: посилити адресність соціальної підтримки населення; забезпечити визначення потреби та надання соціальних послуг інвалідам війни, учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції; збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами; поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку поліпшення умов для праці соціальних робітників; покращення матеріального становища соціальних робітників.
18. Програма підтримки малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2018 -2020 роки, затверджена рішенням 13 сесії №291 від 06.12.2017р., зі змінами №707 від 28.02.2019р 2018-2021 Створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу
19. Програма фінансової підтримки громадської організації «Зноб-Новгородська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2021 рік 2021 Створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму
20. Програма «Безпечне та якісне харчування в комунальних закладах Зноб-Новгородської селищної ради на 2021 рік» 2021 забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування дітей в школах, дошкільних закладах, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, зміцнення матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних закладів харчування дітей, залучення до постачання продуктами харчування місцевих сільськогосподарських виробників та переробників
21. Програма розвитку культури та мистецтва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2021-2023 роки 2021-2023 Забезпечення прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян
22. Комплексна цільова програма «Розумна громада» на 2021–2024 роки 2021–2024 Результатом виконання Програми стане: високий рівень прозорості діяльності селищної влади; підвищення ефективності роботи селищної влади та забезпечення зростання швидкості прийняття управлінських рішень; зростання ефективності роботи комунальних служб; розширення можливостей використання електронних документів; оперативне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх якості до вимог мешканців та європейських стандартів; збільшення кількості електронних сервісів та online-послуг для громадян; забезпечення кіберзахисту інформаційних ресурсів; створення умов для безпеки середовища тощо.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь