A A A K K K
для людей із порушенням зору
-
-

Оголошується публічне громадське обговорення (консультації) з громадськістю щодо проекту рішення про ліквідацію Голубівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Дата: 02.04.2021 09:38
Кількість переглядів: 507

Розпорядження

Публічне громадське обговорення (консультації) з громадськістю щодо проекту рішення про ліквідацію Голубівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Освіта є важливим визначальним чинником соціально-економічного та духовного розвитку суспільства і реалізує запити громадян щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Серед пріоритетних завдань системи освіти є охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти.

В сучасних умовах спостерігається тенденція до зниження мотивації учнів до навчання через недостатній рівень освітніх послуг. Скорочення чисельності учнів внаслідок несприятливої демографічної ситуації та застаріла матеріально-технічна база шкіл призводять до неефективності функціонування існуючої шкільної мережі. Наявних бюджетних ресурсів  недостатньо для того, щоб утримувати все менш ефективну мережу і підтримувати належний рівень якості освітніх послуг. Це зумовлює потребу в оптимізації закладів загальної середньої освіти,  яка спрямована на приведення у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів учнів щодо здобуття якісної освіти, особливо в сільській місцевості.

 Мережа  закладів освіти функціонує в різних соціально-економічних і демографічних умовах. Розглядаються основні питання, що негативно впливають на якість освіти:

  • малокомплектність  класів у сільській місцевості, неможливість забезпечення вибору учнями профільності навчання, вимушена організація індивідуального навчання;
  • викладання декількох предметів одним учителем, який не має відповідної фахової освіти;
  • соціальні проблеми сільської школи (значне зменшення кількості учнів, недовантаженість фахівців) не сприяють залученню до роботи в них молодих педагогів. Натомість щороку все гострішим стає питання «старіння» педагогічних кадрів;
  • недостатнє фінансування навчальних закладів, неналежна матеріально-технічна база.

Питання оптимізації залишається актуальним для галузі освіти протягом останніх років, оскільки щорічний аналіз мережі освітніх закладів змушує шукати раціональні форми функціонування і розвитку як дошкільної , так і загальної середньої освіти для задоволення освітніх потреб населення.

Освітня стратегія об’єднаної територіальної громади спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної та загальної середньої освіти, оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти для забезпечення права громадян на повну загальну середню освіту, максимального задоволення їх освітніх та культурних потреб.

В даний час на території громади функціонує один опорний заклад загальної середньої освіти, чотири навчально-виховні комплекси та два заклади дошкільної освіти, в яких здобувають освіту та виховуються 388 учнів  та 115 дітей дошкільного віку. Проте прогнозована перспективна мережа учнів на території об’єднаної громади на найближчий період залишається невтішною.

Серед найголовніших проблем в освітній системі Зноб-Новгородської селищної ради  можна виділити такі:

1. Зміна вимог до якості середньої освіти як з боку держави і суспільства, так і з боку учнів та їх батьків.

2. Дефіцит учнів шкільного віку і вивільнення приміщень закладів освіти.

3. Орієнтація на індивідуалізацію освіти, необхідність впровадження якісного профільного навчання.

4. Необхідність розширення соціальних контактів сільських учнів.

5. Збільшення витрат на одного учня в сільській місцевості та дефіцит сучасних освітянських ресурсів.

Тому, одним із шляхів вирішення зазначених питань є оптимізація мережі освітніх закладів об’єднаної територіальної громади.

Оптимізація має вирішити важливі соціально-освітні завдання:

  • підвищення якості освіти й економічної ефективності функціонування закладів освіти об’єднаної територіальної громади;
  • покращення доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання;
  • ефективне використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів для підвищення ефективності освітнього процесу.

Значною проблемою є постійне зменшення кількості учнів, особливо  в сільській місцевості, де помітно зменшується середня наповнюваність класів та збільшується кількість освітніх закладів у яких кількість учнів не перевищує 30 осіб. (Перспективна мережа закладів освіти на 01.09.2021 року (додаток 1)).

У деяких закладах освіти такий показник навіть менший, що призводить до збільшення вартості  утримання 1-го учня. (Порівняльна таблиця фактичної вартості утримання 1-го учня та 1-го вихованця закладів загальної середньої освіти та НВК за 2020 рік (додаток 2), Порівняльна таблиця планової вартості утримання 1-го учня та 1-го вихованця закладів загальної середньої освіти та НВК на 2021 рік (додаток 3)).

Вищенаведені дані характеризують динаміку змін у мережі сільських шкіл як тривожну і таку, що все більше втрачає здатність забезпечувати високу якість загальної середньої освіти на селі.

Хронічними стали такі проблеми сільської школи, як застаріла матеріально-технічна база, відсутність основного навчального обладнання, недостатнє навчально-методичне забезпечення.

Таким чином, виникає необхідність у поетапному здійсненні модернізації мережі освітніх закладів громади.

На даний час більшість закладів освіти функціонує за рахунок підвезення дітей з інших населених пунктів громади.

Так в Голубівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» крім 5 учнів із села Голубівка навчаються 11 учнів села Лісне, 2 учні села Ясна Поляна та 8 учнів села Велика Берізка. Підвезення учнів до Голубівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» здійснюється автобусом Зноб-Новгородського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів за маршрутом Зноб-Новгородське – Велика Берізка, хоча села Ясна Поляна та Велика Берізка не входять до території обслуговування Голубівського НВК.

У випадку підвезення дітей з території обслуговування до освітнього  закладу (с. Лісне та с. Голубівка) на 01.09.2021 року контингент учнів в Голубівському НВК складе 14 осіб з одним повним класом. Перспектива на подальші 5 років (додаток 4) ставить під сумнів функціонування даного закладу.

Враховуючи те, що  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 року № 15 «Деякі питання регулювання міжбюджетних відносин » з 1 вересня 2016 р. не здійснюється фінансування закладів освіти за рахунок освітньої субвенції (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, тобто для таких закладів фінансування на заробітну плату педагогічних працівників не передбачене. В такому випадку  покриття всіх витрат повинні взяти на себе місцевий бюджет, тобто громада.

У 2020 році фактична вартість утримання одного учня в закладі сягнула 79686,87 грн.  Планова вартість утримання одного учня у 2021 році складе 86487,27 грн.  Матеріально-технічне забезпечення освітнього закладу для надання якісної освіти застаріле та потребує оновлення, як і всі інші заклади громади. Є необхідність в переоснащенні кабінетів природничо-математичного циклу, інформаційних технологій, трудового навчання, інші, адже останні серйозні оновлення навчальних кабінетів більшості (практично всіх) закладів були ще в минулому столітті і тільки за рахунок спонсорів та в останні два роки, в період реформування освіти і впровадження НУШ (Нової української школи), для учнів 1-2 класів з’явились інтерактивні дошки, робочі місця для вчителів, дидактичний матеріал, реконструйовано приміщення під внутрішні санвузли. Технічний стан приміщень та тепломережі знаходиться у задовільному стані і не потребує  значних капіталовкладень.

Місячний фонд заробітної плати педагогічних працівників Голубівського  НВК становить 119 651,76 (з них 98075,21 грн. – заробітна плата, 21576,55 – нарахування на заробітну плату). Утримання Голубівського НВК за кошти місцевого бюджету унеможливлює ефективне використання фінансових ресурсів громади для підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування всіх освітніх закладів. Такі затрати не забезпечать якість освіти, а будуть спрямовані на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів. Наявних бюджетних ресурсів недостатньо для того, щоб утримати все менш ефективну мережу і підтримувати належний рівень освітніх послуг. Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації було вказано на неефективність освітньої мережі та необхідність її оптимізації.

Місце розташування населеного пункту Голубівка знаходиться на відстані 15 км від смт. Зноб-Новгородське.  У випадку підвезення учнів із сіл Голубівка та Лісне для забезпечення надання якісних освітніх послуг до Зноб-Новгородського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів додаткові витрати непотрібні, а умови та його матеріально-технічна база значно краща за будь-яку  матеріально-технічну базу іншого освітнього закладу громади, при цьому скоротиться і маршрут підвезення.

Педагогічний колектив закладу – 12 вчителів, з яких всі мають педагогічну освіту,  відповідні кваліфікаційні категорії. З них 3 пенсіонери за віком, 1 пенсіонер за вислугою років,  1 – оформлення пенсії за віком та 1 знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.  Відсутні фахівці інформаційних технологій, фізичної культури, фізики, географії, хімії. Зазвичай, в таких школах з малою наповнюваністю учнів один учитель викладає кілька навчальних предметів, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, відсутні  класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

Результатом вищезазначеного, відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», є проєкт рішення Зноб-Новгородської селищної ради про ліквідацію Голубівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області.  

При порушенні даного питання розглядалися наступні  аспекти діяльності Голубівського НВК:

- демографічна ситуація, що склалася навколо закладу освіти, прогноз на майбутнє щодо перспектив зміни учнівського контингенту

-  економічна недоцільність утримання приміщення НВК;

-  значні фінансові витрати з місцевого бюджету на утримання одного учня;

- необхідність економії коштів для спрямування їх на розвиток системи освіти, підвищення якості освіти громади;

- доступ кожного учня до якісної загальної середньої освіти.

У випадку ліквідації Голубівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» економія коштів до кінця 2021 року складе 261 236,07 грн., у тому числі:

- заробітна плата технічного персоналу – 165871,16 грн,

- нарахування на заробітну плату – 36491,65 грн. 

- економія по електроенергії – 13373,26 грн.

- економія на споживання дров – 45500,0 грн.

Залучення громадськості до вирішення даного питання, публічне громадське обговорення (консультації) з громадськістю щодо даного проекту рішення стосовно оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, вирішення  завдань плану розвитку системи освіти Зноб-Новгородської селищної ради, а саме ліквідації Голубівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 03.11.2010 р. № 996, з урахуванням інтересів спільноти с. Голубівка – єдиний спосіб для знаходження правильного рішення в даній ситуації,уникнення непорозумінь та спорів.

Додатки


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь