-
-

ОДНОРАЗОВА (СПЕЦІАЛЬНА) ДОБРОВІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Дата: 12.08.2021 11:42
Кількість переглядів: 973

Відмітка про одержання
(дата, вхідний номер)
                                                                                                                                                   
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                              Наказ Міністерства фінансів України                            
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                              _____________ 2021 року №________                             
                                                                                                                                                                                 
ОДНОРАЗОВА (СПЕЦІАЛЬНА) ДОБРОВІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ                            
                                                                                                                                                                                                        Форма                            
                                                                                                                                                                                 
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ                            
                                                                                                                                                                                 
1 Тип декларації:                                  
    Звітна       Звітна нова                       Уточнююча1                                                                
                                                                                                                                                                         
 ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТНИКА ЗБОРУ                            
2 Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податку:                                                                                                          
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 
3                                                                                                                                                                              
Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                                                                                        
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття                                                                    
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган                                                                                     
і мають відмітку у паспорті)                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 
4 Податкова адреса (місце проживання) платника податку:                                                                                                          
Країна:                                                           Поштовий індекс:                                                                                
Область:                                                                                                                                                                      
Район / ТТГ                                                       Контактні телефони:2                                                                            
Населенний пункт / Район міста:                                                                                                                                                    
Вулиця:                                                                         Електронна адреса:2                                                                      
Номер будинку:         Корпус:           Номер квартири:                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                 
5  Резидентський статус платника податку на момент подання декларації:                                                                                                                
                резидент      код країни                             нерезидент     код країни                                                                    
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 
6                                                                                                                                                                              
Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація             Державна податкова служба України                              
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               
ОБ'ЄКТИ ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗБОРУ З ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ (далі - одноразовий збір):                            
                                                                                                                                                                                 
ІІІ.  ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ                            
Код рядка Вид активу3 (об'єкта) Класифікація4 Розмір активу Код валюти, літерний Курс валюти Дані про банківську або небанківську установу, де розміщений (зберігається) актив, або юридичної чи фізичної особи - боржника Вартість активу5база для нарахування збору), грн Ставка збору, %  Сума одноразового збору, грн                                                    
Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або код, присвоєний органом відповідної іноземної держави Назва установи /Назва боржника (власне ім'я та прізвище) Місцезнаходжен-ня                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                            
1                                                  
2                                                  
УСЬОГО   Х                              
                                                                                                                                                                                 
ІV.  ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА - ЗЕМЕЛЬНІ  ДІЛЯНКИ                            
Код рядка Назва, тип об'єкта3 Країна  розташу-вання Номер державної реєстрації земельної ділянки (у разі наявності) Кадастровий  номер земельної ділянки (у разі наявності) Місцезнаходження об'єкта
(населений  пункт)
Площа, га Розмір частки Дата  набуття  у  власність Витрати на придбання (набуття) / оціночна вартість6 Код валюти, літерний  Курс валюти Вартість активу  (база для нарахування збору), грн  Ставка збору, %  Сума одноразового збору, грн                            
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15                            
1                                                        
2                                                        
УСЬОГО   Х                              
                                                                                                                                                                                 
V.  НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ                            
Код рядка Назва, тип об'єкта3 Країна  розташу-вання Місцезнахо-дження об'єкта
(населений  пункт,  поштова адреса)
Номер державної реєстрації о'бєкта або інший номер об'єкта, що надає можливість його ідентифікації (за відсутності номера державної реєстрації) Площа, кв. м Розмір частки Дата  набуття  у  власність Витрати на придбання (набуття) / оціночна вартість6 Код валюти, літерний Курс валюти Вартість активу (база для нарахування збору), грн  Ставка збору, %  Сума одноразового збору, грн                            
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                            
1                                                      
2                                                      
УСЬОГО   Х                              
                                                                                                                                                                                 
VI.  РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ                            
Код рядка Назва, тип об'єкта3 Країна  реєстрації Марка, модель тощо Рік виробництва (випуску) Ідентифікаційний  номер о'бєкта (номер шасі, кузова тощо) або інший номер об'єкта, що надає можливість його ідентифікації (за відсутності номера державної реєстрації) (за наявності) Витрати на придбання (набуття) / оціночна вартість6 Код валюти, літерний Курс валюти Вартість активу (база для нарахування збору), грн  Ставка збору, % Сума одноразового збору, грн                            
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                            
1                                                  
2                                                  
УСЬОГО   Х                              
                                                                                                                                                                                 
VII.  РУХОМЕ МАЙНО, КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ                            
Код рядка Назва, тип об'єкта3 Країна  місцезнаходження Характеристика (опис об'єкта рухомого майна) Витрати на придбання (набуття) / оціночна вартість6 Код валюти, літерний Курс валюти Вартість активу  (база для нарахування збору), грн  Ставка збору, %  Сума одноразового збору, грн                            
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                            
1                                              
2                                              
УСЬОГО   Х