Зноб-Новгородська громада
Середино-Будський район, Сумська область

План соціально-економічного та культурного розвитку

ПРОГРАМА
соціально -економічного та культурного розвитку
Зноб-Новгородської об'єднаної територіальної громади
на 2017 рік
смт. Зноб-Новгородське-2017


1.ВСТУП

Обгрунтування необхідності підготовки Програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Метою Програми визначено створення умов для забезпечення   динамічного,  збалансованого розвитку,   зростання  добробуту та підвищення якості  життя населення ОТГ шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності,  активізації економічного розвитку всіх галузей господарського комплексу,  збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та  сільськогосподарського виробництва, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, що дасть змогу підвищити рівень конкуренто спроможності економіки регіону.

На основі оцінки ресурсного потенціалу ОТГ, тенденцій соціально-економічного розвитку у 2017 році,   зміну правовій базі та визначених Україною векторів руху, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено пріоритети,  завдання та заходи економічної та соціальної політики на 2017 рік, що спрямовані на підвищення конкуренто - спроможності  ОТГ  на основі врахування внутрішніх та зовнішніх факторів,  підвищення інноваційної та інвестиційної спроможності економіки,  забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення, а також критерії ефективності її реалізації.

2. Пріоритетні цілі та завдання діяльності об’єднаної територіальної громади на 2017рік.

Програма соціально-економічного розвитку Зноб- Новгородської  об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

 Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для  збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, спрямовані на розвиток території громади – роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Зноб- Новгородської об’єднаної територіальної громади.

Відповідно до Програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі інноваційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення  робочої сили та за діяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку-підвищення добробуту населення Зноб- Новгородської об’єднаної територіальної громади.

Напрямки та завдання Програми конкретизуються  в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік» , «Основні показники економічного і соціального розвитку  області на 2017 рік», «Перелік районних цільових програм по галузях, фінансування яких у 2017 році здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету».

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Зноб- Новгородської об’єднаної територіальної громади, субвенцій з державного, обласного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Зноб - Новгородської об’єднаної територіальної громади за поданням голови об’єднаної територіальної громади або відповідних постійних депутатських комісій. Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

3.Аналітична частина

3.1. Географічне розташування.

Зноб - Новгородське – селище міського типу, розташоване на лівому березі річки Зноби  (Знобівки), притоки Десни, за 36 км від районного центру Середино-Буди. В селищі – залізнична станція Чигинок.

Село Зноба (пізніше Зноб- Новгородське) заснованев XVIсторіччі і входило до складу Новгород-Сіверського повіту Чернігівського воєводства, з другої половини XVI сторіччя- до складу Новгород-Сіверської сотні Ніжинського,  а з 1663 року- Стародубського полку.

Транспортний зв'язок з районним центром проходить автошляхом районного значення. 

Зноб-Новгородська об’єднана територіальна громада  - перша об’єднана громада в Середино-Будському районі Сумської області. До складу Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади входить 25 населених пунктів,  зокрема: села Кривоносівка, Кренидівка, Голубівка, Зноб-Трубчевське, Стягайлівка, Зноб-Новгородське,  Нововасилівка, Очкине – з адміністративним центром в селищі Зноб- Новгородське.

Приблизна площа  об’єднаної територіальної громади становить 500,01 км2 та  налічує 4862 населення.

Суміжні адміністративно-територіальні господарські території, що межують з територією Зноб-Новгородської селищної ради:

 • з півночі- територія Зноб-Трубчевської сільської ради;
 • з сходу – територія Стягайлівської сільської ради;
 • з півдня – територія Уралівської сільської ради;
 • з заходу – територія  Очкинської сільської ради;

Рельєф місцевості спокійний.

За ландшафтно-планувальними ознаками села відносяться до рівнинних. Абсолютні відмітки поверхні коливаються: від 145.70 до 138.30 м.

Грунтові води залягають, в основному, на глибині 4-5 м і більше, тому явищ підтоплення садиб у весняний період не має. Небезпечні геологічні процеси в селі відсутні.   

Природні умови поряд із соціально-економічними є одним із основних факторів, що впливають на визначення типу поселення, місце його розташування, планувальну структуру та об'ємно – просторову організацію.

Розміщення селища на значному віддаленні від промислових міст області диктує створення основної  місто утворюючої   групи населення, зайнятого на виробництві безпосередньо в самому селищі.

Основне забезпечення: торгівля, комунально-побутове обслуговування, культурно-просвітницьке обслуговування вирішується в самому селищі. Зв'язок  з обласним та районним центром вирішуються міжміським  транспортом.

3.2.Стан території населеного пункту

Рельєф

В гідро морфологічному відношенні територія розташована в межах Середньо-Руської піднесеності лісостепової зони України.

Селище Зноб- Новгородське розташоване на другій надзаплавній терасі ріки Зноба. Грунти – це суглинки та супіски лесовидні, верхні шари  четвертинні алювіальні відкладення другої надзаплавної тераси р.Зноба на крейдяних відкладеннях. Найбільш розповсюдженими ґрунтоутворюючими породами є лесовидні суглинки.

Клімат

Відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» селище Зноб- Новгородське Середино - Будського району Сумської області відноситься до I архітектурно-будівельного району території України. Кліматична характеристика району будівництва  характеризується наступними даними:

Температура зовнішнього повітря:

 • абсолютна мінімальна - мінус 37˚С;
 • абсолютна максимальна - плюс 37˚С;
 • середня за липень – плюс 18˚С;
 • середня за січень - мінус 5˚С;

Клімат – помірно – континентальний  із середньорічною температурою: 

 • плюс 6,8˚С;

Тривалість періоду із середньодобовою температурою повітря:

 • ≤ 8˚С – 187 діб;
 • ≤ 10˚С – 204 доби.

Переважаючий напрям вітрів:

 • взимку – західний, північно- західний;
 • влітку – південний;

Кількість опадів – 585 мм/рік.

 • Глибина промерзання грунту – 1,20 м.

Згідно ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і вплив» характеристичне значення вітрового  навантаження 390 Па., характеристичне значення снігового навантаження складає 1790 Па.

Гідрографія

Гідро географічна мережа села представлена рікою Зноба, яка впадає  в р.Десна.

Грунтові води залягають, в основному, на глибині 4-5 м і більше, тому явищ підтоплення садиб у весняний період не має.

Геологія

Геологічні дані взяті із районного планування Середино – Будського району.

На крейдяних відкладеннях залягають четвертинні утворення, що представлені алювіальними пісками і глинами, потужністю до 30 м.

Основними водоносним горизонтом с мергельно-крейдяна товща. Води тут циркулюють системою тріщин вивітрювання, які розбивають крейдяні породи на частини.

Глибина залягання крейдяного горизонту 17-24 м від поверхні землі.       Глибина свердловин від 63м до 125 м. дебіт свердловин може досягнути 10 – 150м³/год. При пониженні рівня на 1 – 2,5 метри. Глибина залягання статичних рівнів води від 1 – 2 до 15 метрів.

За  хімічним складом вода відноситься до гідро – карбонатно-кальцієвого  типу з мінералізацією до 0,5 – 0,7 п/л, жорсткістю води від 2-х до 5мг екв./л.

Інженерно – геологічну характеристику грунтів  необхідно розглядати у відповідності з геоморфологічними елементами району.

В межах заплавних терас ставків та струмків в наслідок високого рівня залягання грунтових вод, неоднорідності складу і різних фізико -  механічних властивостей грунтів, умови для проведення будівельних робіт несприятливі. Розрахунковий опір грунтів основи на таких ділянках зазвичай складає 0,5 – 0,75 кг/см².

3.3.Проблеми економічного та соціального розвитку селища

До числа основних причин, які визначають відставання економічного та соціального розвитку сіл, необхідно віднести:

 1. Залишковий принцип у вирішенні соціальних та економічних питань.
 2. Відсутність великих підприємств, які спроможні своєю участю вирішувати житлові та соціально – культурні питання села.
 3. Недостатнє комунальне забезпечення.
 4. Відсутність внутрішньо селищного транспорту (поїздки із культурно-побутовими цілями).

Ці обставини негативно впливають на умови проживання населення, організацію транспорту, інженерного обладнання, є проблемами соціального та економічного розвитку сіл.

Основна частина жителів працюють на підприємствах, в сфері обслуговування безпосередньо в селищі Зноб - Новгородське також зайняті у сільському господарстві і в особистому сільському господарстві.

Наявність сільськогосподарських угідь і кормової бази дає можливість займатися велико-товарним сільськогосподарським виробництвом і  виробництвом тваринницької продукції. Розвиток велико-товарного сільськогосподарського виробництва тваринництва і продукції птахівництва можливий при централізованому постачанні кормів.

Оздоровчо – рекреаційний і туристичний потенціал населеного пункту та оточуючих територій знаходиться на низькому рівні, але має хороший потенціал.

Житловий фонд селища Зноб – Новгородське складається із індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками, а також змішаної двоповерхової забудови.

На сьогодні в селищі функціонують всі об'єкти соціальної сфери.

Стаціонарне медичне обслуговування населення Зноб – Новгородської селищної ради здійснюється в лікарні селища

На даний час в с. Зноб – Новгородське існують:

 • адміністративний будинок селищної ради;
 • будинок культури;
 • школа;
 • дитячий садок «Казка»;
 • ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей»;
 • 2 аптеки;
 • укр. пошта;
 • нова пошта;
 • ветлікарня;
 • ринок;
 • 15 магазинів;

Мережа господарської каналізації. Населення садибної забудови користується вигрібними ямами з септиками з подальшим вивозом нечистот.

Тверді побутові відходи спочатку відвозяться на сміттєзвалище – це місце для тимчасового зберігання твердих побутових відходів, а потім по договору сільської ради із спеціалізованим підприємством вивозяться на пункти переробки або полігони.

3.4.Стратегічною метою Зноб-Новгородської  об’єднаної  територіальної громади

є виконання наступних робіт:

 • ремонт та поступове асфальтування доріг Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади;
 • розроблення та коригування генеральних планів, проектів детального планування територій, зонування територій населених пунктів, які ввійшли в Зноб-Новгородську об’єднану територіальну громаду;
 • капітальний ремонт будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг населенню;
 • розвиток коммунального підприємства Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади;
 • завершення робіт по вуличному освітленні Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади.

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою  Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади,  розвиток  духовно- культурних  та спортивних закладів,  підвищення рівня надання послуг комунальним підприємством.

Стратегічними завданнями Програми у 2017 році с модернізація та технічне переозброєння виробництва  на основі інвестиційно- інноваційної складової. Основна робота буде спрямована на реалізацію інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури селищної ради, оновлення виробничих потужностей, що стимулюватиме  зростання виробництва в усіх галузях економіки селищної ради, створення нових робочих місць, підвищення доходів населення.        

З метою досягнення поставлених цілей та завдань політика буде формуватися та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку Зноб- Новгородської об’єднаної територіальної громади;

 

4. Соціальна сфера.

4.1. Демографічна ситуація.

Демографічна ситуація, що склалась в об’єднаній  територіальній  громаді,  характеризується сталою  кількістю  населення. На фоні загально державного зменшення кількості жителів, у Зноб- Новгородській об’єднаній територіальній громаді спостерігається щорічний приріст населення.

У Зноб-Новгородській об’єднаній територіальній громаді проживає близько 4862 осіб. Більшість факторів,  які впливають на демографічну ситуацію в об’єднаній територіальній громаді,  формуються на загально державному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

5. Гуманітарна сфера.

5.1. Охорона здоров’я.

На території Зноб-Новгородської об`єднаної громади функціонує ряд медичних закладів,  зокрема:

Заклади первинного рівня надання медичної допомоги, що підпорядковані Середино-Будській центральній районній лікарні:

 • Зноб-Новгородська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (А ЗПСМ);
 • ФАП с.Зноб-Трубчевське;
 • ФАП с.Стягайлівка;
 • ФАП с.Очкине;
 • ФАП с.Нововасилівка;
 • ФАП с.Кренидівка;
 • ФАП с.Голубівка;
 • ФАП с.Кривоносівка.

Кількість населення, що обслуговують дані лікувально-профілактичні заклади:с.Зноб-Трубчевське -402, с.Стягайлівка – 163, с.Очкине – 582, с.Нововасилівка -252, с.Кренидівка -567,  с.Голубівка -308,  с.Кривоносівка – 515, с мт.Зноб-Новгородське – 2069.

Штати закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД):

 

Сімейнілікарі,гол.лікарі,стоматологи

медсестри

Молодші м/с

інші

Зноб-НовгородськаАЗПСМ

1,0ст.гол.лікар

2,25ст. сім.лікаря

1,25 ст.стоматолог

3ст. мед.сестри

1ст. акушерки

2ст. фельдш

1ст. лаборант

1ст. медс.фізкаб

2,0 ст.

0.5

АЗПСМ

1,0ст.гол.лікар амбулаторії;

2,25ст. сім.лікаря

1,0 ст.стоматолог

3ст. мед.сестри

1ст. акушерки

1ст. фельдш

1ст. лаборант

1ст. медс.фізкаб.

2,0 ст.

0.5

ФАП с.Зноб-Трубчевське

1,0 ст.зав.ФАП

1.0 ст. акушерки

 

1.0cт.

 

ФАП с.Стягайлівка

1,0 ст.зав.ФАП

 

0,5 ст.

 

ФАП с.Очкине

1,0ст.зав.ФАП

 

0,5 ст.

 

ФАПс.Нововасилівка

1,0 ст.зав.ФАП

 

1,0 ст. акушерки

1,0 ст.

0,5ст.опалювача

сезонно

ФАП с. Кренидівка

1,0 ст.зав.ФАП

 

0,5 ст.

 

ФАП с.Голубівка

1,0 ст.зав.ФАП

1,0 ст. акушерки

 

1,0 ст.

 

ФАПс.Кривоносівка

1,0 ст.зав.ФАП

 

0,5 ст.

 

Разом

16,75

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2017рік:

 • Проведення ремонтних робіт (капітальні і поточні, в т.ч. , заміна вікон, дверей, протипожежні заходи і ін.) – 2 млн.грн.
 • забезпечення Зноб-Новгородської амбулаторії

ЗПСМ двома автомобілями підвищеної прохідності 1 млн.гр:

 • Придбання паливно-мастильних матеріалів100 тис. грн.
 • Медикаментозне забезпечення (надання не відкладної допомоги) 75 тис. грн.
 • Придбання реанімобіля 750 тис. грн.
 • Придбання обладнання, інструментарію, меблів (згідно табелю оснащення) 500 тис.грн.

5.2. Освіта

Забезпечення рівного доступу громадян селища до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету в селищній школі;

потребує оновлення матеріально-технічна база загальноосвітнього навчального закладу.

З метою створення в районі єдиного освітнього простору, удосконалення системи управління освітою, упровадження інноваційних процесів у діяльність установ та закладів освіти у 2017році визначені наступні завдання:

 • вироблення єдиної освітньої політики;
 • упровадження в начально-виховний процес  сучасних   інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення якості природничо- математичної освіти;
 • модернізація матеріально-технічної та навчально- методичної бази закладів освіти;
 • удосконалення системи професійно-технічної освіти;
 • підвищення соціального статусу педагогічних  працівників.

Реалізація цих завдань  дозволить забезпечити оптимізацію мережі закладів освіти громади; доступ до якісної дошкільної освіти; упровадження в навчально-виховний процесс учасних інформаційно- комунікаційних технологій; реалізацію права дітей- сиріт на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною;  створення  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, умов виховання, наближених до домашніх; розвиток творчих нахилів та інтересів учнів; створення умов для якісного медичного обслуговування  учнів;  поліпшення умов харчування учнів; оновлення матеріально – технічної бази закладів освіти.

На території Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади розташовані наступні навчальні заклади:

№ п/п

Назва населеного пункту

Назва навчального закладу

Вартість на одного учня

к-стьучнів

1.

смт.Зноб-Новгородське

Загально-освітня школа І-ІІІ ст.

10,07 тис.грн.

285

2.

с.Зноб-Трубчевське

Загально-освітня школа І-ІІ ст.

12,25 тис.грн.

200

3.

с.Стягайлівка

Степанівський НВК

 І ступеня

26,39 тис.грн.

39

4.

с.Очкине

Зборянський НВК

І-ІІ ст.

  8,70тис.грн.

202

5.

с.Нововасилівка

Загально-освітня школа І-ІІ ст.

12.24тис.грн.

99

6.

с.Кренидівка

Загально-освітняшкола І-ІІІ ст

11,82 тис.грн.

246

7. 

с.Голубівка

Загально-освітня школа І-ІІ ст.

10,66 тис.грн.

166

8.

с.Кривоносівка

Загально-освітня школа І-ІІ ст.

   

 

Всього:

 

     13,16

1237

Основними потребами навчальних закладів Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади є проведення зовнішнього та внутрішнього ремонту будівель,утеплення фасадів шкіл, заміна вікон, придбання учнівських столів та крісел для класів – кабінетів, класних дошок, електросвітильників, комп’ютерного обладнання; облаштування хімічних, фізичних, географічних, біологічних, історичних кабінетів; влаштування спортивних майданчиків, мультимедійної техніки, спортивного інвентарю, музичного обладнання, інвентарю для їдалень, підведення води та облаштування каналізаційних систем.

Одним з головних питань для Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади є придбання двох шкільних автобусів для реалізації програми «Шкільний автобус», яка надасть можливість безкоштовно доставляти учнів в навчальні заклади об’єднаної територіальні громади.

Основні завдання та заходи на 2017рік:

 • Проведення зовнішніх та внутрішніх ремонтних робіт,утеплення фасадів ( капітальні та поточні) – 14 млн. грн;
 • Забезпечення матеріально- технічними ресурсами навчальні заклади Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади – 9,0 млн. грн
 • Придбання двох шкільних автобусів для Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади -2,1 млн.грн.
 • Облаштування водопостачання та каналізаційних систем- 600 тис.грн.

IV.Основні напрями соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади.

4.1. Розроблення  та виготовлення схем та проектів.

У 2017 році необхідно спрямувати всі сили на роботи із виготовлення проектів асфальтування сільських доріг, завершення робіт по освітленню вулиць, провести інвентаризацію земель, що увійшли у Зноб-Новгородську об’єднану територіальну громаду, виготовити та поновити  генеральні плани населених пунктів об’єднаної територіальної громади, поновити документацію по нормативно-грошовій оцінці населених пунктів.

Основні завдання та заходи на 2017рік:

 • Розроблення, оновлення та коригування генеральних планів, проектів детального планування територій, зонування територій населених пунктів, які ввійшли в Зноб-Новгородську об’єднану територіальну громаду –6,2 млн.грн.
 • Розроблення проектно-кошторисної документації по ремонту доріг –2,5 млн.грн.
 • Розроблення проектно-кошторисної документації на місцеве сміттєзвалище та створення відповідної інфраструктури для експлуатації сміттєзвалища -400 тис.грн.

4.3.Поліпшення середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій),

екологічне середовище.

 4.3.1.Розвиток дорожньої  інфраструктури.

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг.      Обсяги виділеного  фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, як і в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та покращення умов користування автодорогами.

Для поліпшення транспортної доступності в межах об’єднаної  громади, необхідно відновити асфальтне покриття на автодорогах загального користування, місцевого, районного значення на ділянках: Нововасилівка – Зноб-Новгородське-13км; Кривоносівка – Хильчичі – Уралове – 7км?; Нововасилівка – Кренидівка- 4 км?;-10 км;Голубівка – Зноб-Новгородське - Дібровка-20 км?.Загальна протяжність доріг – 49? км.

Основні  завдання та заходи на 2017 рік:

Для проведення робіт по відновленню асфальтного покриття на автодорогах,

які відносяться до Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади необхідні кошти в сумі 90млн.грн.

Вуличне освітлення.

Роботи, щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують

Основні  завдання  та заходи на 2017 рік:

Для проведення робіт по будівництві  вуличного освітлення, завершення попередніх робіт по встановленню вуличного освітлення, поточного обслуговування, обсяг коштів становить 5,5млн. грн.

Благоустрій.

Велику увагу на території об’єднаної громади  потрібно приділити роботам з вирубки чагарників, спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу людям, косінню придорожніх  смуг.

Один раз в рік необхідно проводити технічний огляд та поточний ремонт дитячих  майданчиків, пам’ятників,пам’ятних місць.

Протягом року забезпечується благоустрій вулиць об’єднаної громади шляхом прибирання сміття, покосу трави та чагарників.

Щокварталу забезпечується вивіз сміття від кладовищ, ремонт огорож, спилювання аварійних дерев.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 • Кронування  дерев - 100,0 тис.грн.
 • Скошування трави -50,0 тис.грн.
 • Вивіз твердих побутових відходів – 500,0 тис.грн.
 • Технічне обслуговування мереж вуличного освітлення – 70,0 тис.грн.
 • Розчищення доріг від снігу – 10,0 тис.грн.
 • Поточний ремонт дитячих майданчиків – 100,0 тис.грн.
 • Грейдерування ґрунтових доріг, поточний ремонт (ямковий) заасфальтованих доріг – 350,0 тис.грн.
 • Придбання знаків (таблички для назв вулицьта для нумерації будинків) – 500,0 тис.грн.

Комунальне господарство. Модернізація та розбудова інженерних мереж.

Зноб-Новгородський комбінат комунальних підприємств Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади забезпечує надання послуг по благоустрою територій всієї об’єднаної громади.

Для належної організації діяльності Зноб-Новгородського ККП та надання якісних послуг населенню у господарській сфері з організації робіт по благоустрою, організації робіт із санітарного очищення та дотримання вимог природоохоронного законодавства, а також належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, в тому числі – щодо організації робіт із санітарного очищення районів індивідуального житлового будівництва населених пунктів відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про поводження з відходами» потрібно придбати спецтехніку.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 • Придбання ескаватораTLB 890- 2,5 млн. грн.
 • Придбання бульдозера LIEBHERRPR-751- 8млн.грн.
 • Придбання сміттєвоза КО-427-90СБМ-310 – 4,0 млн.грн.
 • Придбання самоскиду Т-150-05-09-25 – 3 млн.грн.
 • Придбання автовишки телескопічної-900 тис.грн.
 • Придбання євроконтейнерів пластмасових ємкістю 120л.- 4000шт. – 1,7млн. грн.
 • Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів – 3,5 млн. грн.
 • Придбання McCulloch PM 105-  5шт.- 300 тис.грн.
 • Придбання MS 661-2шт.- 50 тис.грн.
 • Придбання MS 241С-М-3шт.-70 тис.грн.

4.3.3.Центр надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг один із елементів впровадження електронного врядування що успішно діє в європейських країнах. Діяльність такого центру надасть можливість спростити надання адміністративних послуг населенню, уникнути бюрократизації.

Даний Центр надає адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Основні принципи діяльності – дотримання та функціонування принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна», розподіл на «фронт» і «бек» офіси, взаємодія учасників Центру, зрозумілість процедур та комфортні умови для відвідувачів.

Суб’єкт звернення в приміщенні Центру контактує з адміністратором, який не є надавачем адміністративної послуги.

Для функціонування центру надання адміністративних послуг населенню Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади є необхідним виділення адміністративного приміщення де розмістяться адміністратори та всі необхідні державні органи, які будуть забезпечувати належний рівень надання послуг. Таким приміщенням може бути будинок в адміністративному центрі громади, де на даний час розташована Зноб-Новгородська селищна рада. Будівництво окремого центру надання адміністративних послуг.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Провести капітальний зовнішній та внутрішній ремонт будівлі вартість якого приблизно буде складати 3.5 млн.грн.

4.3.4.Оновлення автопарку пожежної частини.

На території  Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади наявна пожежна частина та пожежні автомобілі. Для належного функціонування пожежної частини та надання якісних послуг населенню потрібно закупити два сучасних автомобіля підвищеної прохідності, та обмундирування для працівників пожежної частини.?

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Придбання двох сучасних пожежних автомобілів підвищеної прохідності –8 млн. грн.

Придбання пожежних костюмів 15 комплектів–60 тис.грн.

4.3.5.Екологічне середовище.

На сьогодні екологічний стан довкілля району визначається як задовільний, спостерігається спрямованість підприємств на екологізацію  та ресурсо збереження, упровадження заходів щодо запобігання негативного впливу виробничих процесів на природне середовище, заходів, спрямованих на зменшення всіх видів відходів, перехід до використання замкнутих технологій та ведення моніторингу. Розробляються альтернативні  технології в енергетиці, використовуються нетрадиційні види палива з використанням виробничих відходів.

До складу Зноб-Новгородської об’єднаної громади входять населені пункти територією, яких проходять річки Знобівка, Свєга, Улічка.

Береги річок руйнуються, в багатьох місцях утворилися зсуви та обриви. Для вирішення цієї важливої проблеми необхідно провести берего укріплення річок в найбільш пошкоджених місцях .

Важливою проблемою на території об’єднаної громади є відсутність санкціонованих сміттєзвалищ та правовстановлюючих документів на них; очисних споруд,які відповідають санітарним вимогам.

В смт. Зноб - Новгородське є вільна земель наділянка, за межами населеного пункту, на якій можливе будівництво сміттє переробного заводу. Дане будівництво зніме проблемні питання, щодо утилізації та переробки ТПВ.

Основні  завдання  та заходи на 2017 рік:

Провести роботи по берегоукріпленні річок Знобівка, Свєга, Улічка -  3 млн.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на берегоукріплення річок - 500 тис.грн.

Облаштування санкціонованих сміттєзвалищ -1 млн.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування сміттєзвалищ-400 тис.грн.

Відновлення очисних споруд  5,2 млн.грн.

Будівництво сміттє переробного заводу-100 млн.грн.

 

Додаток № 1
до програми соціально-економічного та культурного розвитку
Зноб-Новгородської об'єднаної територіальної громади
на 2017 рік

№  п/п

Основні завдання

Внесок міжнародних організацій,  ДФРР, або інших донорів

Кошти обласногобюджету

Кошти селищної ради

Всього

1

Реконструкція водопровідної мережі  в селі Кренидівка  Середино-Будського району Сумської області ( вулиці  Центральна, Зої Космодем’янської, 40 років Перемоги)

541,431

 

60,159

601,59

2

Реконструкція вуличного водогону по вулицях Мезенська, Калієвська,  Вовнянська в селі Нововасилівка, Середино - Будського району, Сумської області

816,770

 

90,753

 

907,523

3

Капітальний ремонт водогону в селі Хильчичі Середино-Будського району Сумської області

 

157,285

 

17,477

 

174,762

4

Капітальний ремонт водогону в селі Кривоносівка Середино-Будського району Сумської області

 

480,108

 

53,346

533,454

5

Будівництво зовнішнього водогону в смт. Зноб-Новгородське С-Будського району по вул. 30 років Перемоги, вул. Вокзальна, вул. Пролетарська

845,618

 

93,958

 

939,576

6

Реконструкція вуличного водогону в с.Стягайлівка Середино-Будського району Сумської області

175,018

 

19,447

 

194,465

7

Капітальний ремонт  існуючої системи  водопостачання в

с. Журавка Середино-Будського району

345,594

 

38,399

383,993

8

Реконструкція водопровідної мережі в селі Зноб-Трубчевська С-Будського району Сумської області (вулиці Центральна,Озерна, Шкільна, Садова, Партизанська, Нова)

1182,820

 

131,424

1314,244

9

Капітальний ремонт приміщення ФАП Зноб-Трубчевської сільської ради по вул. Садова, №1 в с. Зноб-Трубчевська   Середино-Будського району  Сумської  області

600,065

 

66,673

666,738

10

Капітальний ремонт приміщення клубу в с.Кривоносівка Кривоносівської сільської ради, вул. Центральна, 38  Середино-Будського району, Сумської області

 

1343,934

 

 

149,327

 

1493,261

11

Капітальний ремонт приміщення Будинку культури  по вул. Довга, № 77с.Очкине, Очкинської сільської ради Середино-Будського району Сумської області

1263,728

 

140,414

1404,142

12

Капітальний ремонт будівлі Будинку культури Зноб-Новгородської селищної ради по вул. Планова, 11, в смт. Зноб-Новгородське, Середино-Будського району, Сумської області

1755,260

 

195,029

1950,289

13

Капітальний ремонт приміщення ФАП Зноб-Трубчевської сільської ради по вул. Садова, №1 в с. Зноб-Трубчевська   Середино-Будського району  Сумської  області

600,065

 

66,673

 

666,738

14

Оснащення комунального підприємства «Зноба--Благоустрій»

Зноб-Новгородської селищної ради авто гідро під′ємником

1700,00

 

190,00

1900,0

15

Придбання шкільного автобуса  для підвезення учнів Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади

1512,00

 

 

168,00

 

1680,00

16

Капітальний ремонт водоскидної споруди водосховища в с. Голубівка Середино-Будського району Сумської області

1387,1907

 

154,1323

1541,323

17

Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей приміщення дитячого садку «Казка» по вул..Вокзальна, 12 в смт.Зноб-Новгородське Середино-Будського району Сумської області 

 

 

504,531

504,531

18

Капітальний ремонт дитячого садку «Казка» по вул..Вокзальна, 12 в смт.Зноб-Новгородське Середино-Будського району Сумської області

 

 

 

 

19

Капітальний ремонт нежитлового будинку по вул.30 років Перемоги смт.Зноб-Новгородське Середино-Будського району Сумської області 

 

 

909,270

909,270

20

Реконструкція частини спортивного майданчика Зноб-Новгородської ЗОШ I-IIIступенів під міні-футбольне поле зі штучним покриттям

 

 

 

 

 

21

Реконструкція мереж вуличного освітлення с.Очкине, с.Журавка

 

 

130,100

130,100

22

Ремонт доріг державного значення на основі співфінансування

 

 

300,00

300,00

23

Придбання автомобіля ГАЗ 3221 або аналога на 8 місць

 

 

450,00

450,00

24

Придбання спеціалізованого автомобіля для забезпечення медико-санітарної допомоги на базі «УАЗ-396295» або еквіваленту

 

 

425,000

425,00

25

Придбання автомобіля «VolkswagenPoloSEDAN»

 

 

355,00

355,00

 

Розроблення,оновлення та  коригування генеральних планів, проектів детального планування територій, зонування територій населених пунктів, які ввійшли в Зноб-Новгородскую громаду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

343985000 грн.

 

 

 

Селищний голова