-
-

Бюджет 2018

Пояснувальна записка + додатки 1-7

Зноб-Новгородська селищна рада

_____  сесія  ________ скликання

Рішення

«22» грудня 2017року                                                        №___________      

Про селищний бюджет

на 2018 рік

Зноб-Новгородська селищна рада ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи селищного бюджету у сумі 34342,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  33932,4 тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 410,004 тис. грн згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 34094,960 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  33434,960 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 660,0 тис. гривень;

- профіцит загального фонду селищного бюджету 250,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 250,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 33434,960 тис. грн. та спеціальному фонду 660,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  1,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд селищного бюджету у сумі 247,440 тис. гривень.

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню (КЕКВ 2730);

8. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1458,200 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 11. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69.1 Бюджетного кодексу України.

13. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. У 2018 році на всіх етапах бюджетного процесу застосовувати програмно-цільовий метод.

Голова селищної ради                               П.В. Гончаров

 

Зноб-Новгородська селищна рада

Фінансовий відділ виконавчого комітету

41022, вул. Шкільна, 1 смт Зноб-Новгородське Середино-Будського району Сумської області

Тел. (05451)7-32-42, e-mail: viddilfinansiv_zn_novg@ukr.net

Пояснювальна записка

до проекту рішення ____ сесії сьомого скликання селищної ради

«Про селищний бюджет на 2018 рік»

Зноб-Новгородської селищної ради (ОТГ)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ

СТАНОВИЩЕ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРИАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ОТГ)

 

Територія Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, входить до складу Середино-Будського району Сумської області.

 Зноб-Новгородська об’єднана територіальна громада  - перша об’єднана громада в Середино-Будському районі Сумської області. До складу Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади входить 27 населених пунктів, зокрема села: Кривоносівка, Боровичі, Таборище, Хильчичі, Кренидівка, Василівське, Кім, Мефедівка, Українське, Червоне, Голубівка, Лісне, Заріччя, Поліське,Зноб-Трубчевська, Карпеченкове, Кудоярове, Любахове, Улиця, Стягайлівка, Люте, Кустине, Нововасилівка, Очкине, Журавка, Красноярське, смт.Зноб-Новгородське  з адміністративним центром в селищі Зноб-Новгородське.

Загальна площа  об’єднаної територіальної громади становить 

46926га.

Зноб-Новгородська об’єднана територіальна громада створена із Зноб-Новгородської селищної ради та 7 сільських рад: Голубівська, Зноб-Трубчевська, Стягайлівська, Очкинська, Кривоносівська, Нововасилівська,  Кренидівська     

   Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 34 кілометри.

Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру –200 кілометрів.

Гідрографічна сітка громади представлена річками Знобовка, Свіга, Уличка, озерами та ставками.

Територія громади в достатній мірі забезпечена підземними водними ресурсами.

Загальна кількість сільськогосподарських угідь складає 15406,2584 га. Розораність території громади складає 50%, розораність сільськогосподарських земель – 80%.

На території Зноб-Новгородської об’єднаної громади розташований «Деснянсько-Старогутський» заповідник.

Площа земель запасу і резервного фонду Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади складає 8,805 тис. га.

        Загальна чисельність населення громади 4862 осіб.

 Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення. За 2017 рік народилося 26 дітей, померло – 77  осіб.

 

ОЦІНКА ДОХОДІВ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

 

          Проект бюджету Зноб-Новгородської ОТГ на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

          Прогноз доходів селищного бюджету на 2018 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 30058,400 тис. грн. Прогнозна сума доходів загального фонду селищного бюджету на 2018 рік становить 29648,400 тис. гривень.

        Прогнозні показники власних доходів селищного бюджету на 2018 рік, порівняно із очікуваними показниками 2017 року, збільшуються на 1023,700 тис. грн. або на 7,19 відсотка, по загальному фонду. По спеціальному фонду на 157,910 тис. грн., або на 62 відсотка.

 

 

 

 

Код 11010000

"Податок та збір на доходи фізичних осіб"

Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази оподаткування з інших доходів та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, становить 7112,5 тис. грн.

Код 11020000

"Податок на прибуток підприємств"

 

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до селищного бюджету на 2018 рік становить 12,500 тис. грн.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2018 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2017 році та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2018 рік.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2018 рік враховано:

  • термін подання податкової звітності та сплата податку на прибуток підприємств за підсумками кварталу;
  • позитивна динаміка декларування та сплати податку на прибуток у 2017 році;
  • збільшення прибутку прибуткових підприємств.

 

Код 13010000

"Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів"

 

Прогнозна сума надходжень  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2018 рік до селищного бюджету становить 600,0 тис. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платного відпуску деревини.

Код 14040000

"Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів"

 

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до селищного бюджету у 2018 році визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів на 2018 рік і становить 44,0 тис. гривень.

 

 

Код 18010000

"Податок на майно"

Прогнозна сума надходжень податку на майно у 2018 році до селищного бюджету становить 5828,0 тис. гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, проведення індексації грошової оцінки земель. Також врахована динаміка оформлення земельних часток (паїв) спадкоємцями цих земельних ділянок, які раніше не буле переоформлені.

Код 18050000

"Єдиний податок"

Прогнозний показник надходжень єдиного податку до селищного бюджету у 2018 році визначений з врахуванням прогнозних показників, змін до бюджетного та податкового законодавства, збільшення мінімальної заробітної плати і становить 1567,0 тис. гривень.

Прогнозний обсяг податкових надходжень до загального фонду становить 15151,500 тис. гривень.

Бюджетоутворюючими платниками податків Зноб-Новгородської ОТГ є:

- ДП «С-Будський держлісгосп»,

- НПП «Деснянсько-старогутський»,

- ТОВ АФ «Дубрава»,

- ТОВ «Обрій»,

- ПП АФ «Журавка»,

- ТОВ «Агроінвест+»,

- ТОВ «С-Буда Агростандарт»

- Зноб-Новгородський ПАЛ

- Прикордонна частина,

- ВОМТС Зноб-Новгородської селищної ради,

- приватні підприємці.

Неподаткові надходження заплановані в розмірі 91,680 тис. грн. та складаються з надходжень від адміністративних штрафів і санкцій (2,0 тис. грн.), плати за надання інших адміністративних послуг (82,0 тис. грн.), держ. мита (1,680 тис. грн.) та інших неподаткових надходжень (6,0 тис. грн.)

 

          Трансферти з державного бюджету до загального фонду селищного бюджету заплановані в розмірі 14405,200 тис.  гривень, з них:

     Базова дотація – 1822,7 тис. гривень;

     освітня субвенція – 9009,9 тис. гривень;

     медична субвенція – 3572,6 тис. гривень.  

Трансферти с місцевого (обласного) бюджету:

    Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4284,0 тис. гривень

          По спеціальному фонду селищного бюджету надходження прогнозовані в сумі 410,004 тис. гривень – це власні надходження бюджетних установ (366,0 тис. гривень), надходження екологічного податку (24,6 тис. гривень), грошового стягнення за шкоду заподіяну навколишньому природному середовищу (3,624 тис. гривень) та коштів від продажу земель несільгосп. призначення, що перебувають у комунальній або державній власності (15,180 тис. гривень).

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані відповідно до  динаміки соціальних стандартів встановлених законодавством України, передбачено підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3723,0 грн. на місяць. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня передбачено в розмірі 1762,0 грн. Прожитковий мінімум на 1 особу з 1 січня 1700,0 грн., з 1 липня 1777,0 грн., з 1 грудня 1853,0 тис. грн.

Апарат Зноб-Новгородської селищної ради

У селищному бюджеті Зноб-Новгородської ОТГ на 2018 рік видатки для всіх відділів та секторів які входять до структури апарату управління Зноб-Новгородської селищної ради, та комунальних закладів (дитячий ясла-садок «Казка» та амбулаторію (планується реорганізація лікарні згідно медичної реформи))  передбачено в сумі 12178,635 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 11668,635 тис. грн., по спеціальному – 510,0 тис. гривень. З яких на оплату праці передбачено 7680,049 тис. гривень або 63 відсотка від загального обсягу видатків. На оплату енергоносіїв – 730,497 тис. гривень або майже 6 відсотків. Видатки бюджету розвитку передбачені в розмірі 265,180 тис. грн.

За бюджетною програмою " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах" (КПКВКМБ 0110160*) видатки загального фонду селищного бюджету передбачені в обсязі 5365,092 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Надання дошкільної освіти" (КПКВКМБ 0111010*) передбачено видатки у загальному обсязі 2169,240 тис. грн., у тому числі загального фонду селищного бюджету передбачені в обсязі 1953,240 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 216,0 тис. гривень.

На реалізацію бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" (КПКВКМБ 0114030*) передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 390,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів" (КПКВКМБ 0114060*) передбачено видатки загального фонду в обсязі 1115,073 тис. грн., з яких 748,180 тис. грн. направлено на оплату праці, 70,371 тис. грн на оплату енергоносіїв. Для проведення культурно-масових заходів заплановано 100,0 тис. грн.

Видатки за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів"(КПКВКМБ 0116030*) у селищному бюджеті громади на 2018 рік в цілому передбачені у сумі 559,184 тис. грн., з них по загальному фонду –558,584 тис. грн., спеціальному фонду – 0,6 тис. гривень. Для оплати вуличного освітлення в програмі передбачено 68,584 тис. грн. Надання послуг з благоустрою території громади, згідно програми, передбачено КП «Зноба балогоустрій».

У бюджетній програмі «Інші заклади та заходи» (КПКВКМБ 0113230*) для надання соціальної допомоги населенню розроблена підпрограма «Надання соціальної допомоги населенню», яка дозволяє надавати допомогу мешканцям громади, які опинились в складних життєвих обставинах. Та оплачувати видатки пов’язані з похованням одиноких громадян. Сума коштів передбачених для реалізації бюджетної програми - 150,0 тис. грн. (загальний фонд) або 1 відсоток від суми власних надходжень доходної частини загального фонду.

На реалізацію бюджетної програми "Здійснення  заходів із землеустрою" (КПКВКМБ 0117130*) передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 500,0 тис. гривень. Для грошової оцінки земель, які знаходяться під об’єктами комунальної власності, проведення картографічної та геодезичної зйомок населених пунктів Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району.

За бюджетною програмою "Будівництво та регіональний розвиток" (КПКВКМБ 0117300*)видатки спеціального фонду селищного бюджету передбачені в обсязі 265,180 тис. гривень. За рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 250,0 тис. грн. та надходжень до доходної частини спеціального фонду від продажу земель комунальної власності 15,180 тис. грн. На виконання місцевої програми соціально-економічного розвитку Зноб-Новгородської селищної ради на 2018 рік в частини видатків на співфінансування при реалізації трьох проектів поданих до Державного фонду регіонального розвитку, а саме:

  • Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення  населених пунктів Зноб-Новгородської селищної ради..Реконструкція  з використанням ВДЕ (енергії сонця)  сума співфінансування 175,500 тис грн. (10% від вартості проекта)
  • Інноваційні енергоефективні заходи підігріву води дитячого садка в смт.Зноб-Новгородське Сумської області. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця) 67,0 тис. грн. (10% від вартості проекта)
  • Реконструкція вуличного водогону в с.Стягайлівка Середино-Будського району Сумської області 22,680 тис. грн. (10% від вартості проекта)

Видатки за бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів " (КТКВКМБ 0118330*)у селищному бюджеті громади на 2018 рік передбачені у сумі 28,220 тис. грн. по спеціальному фонду.

На реалізацію бюджетної програми " Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) " (КПКВКМБ 0112113*)передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 1436,646 тис. гривень. Для виплати заробітної плати працівникам амбулаторії, яка буде створена у 2018 році після реорганізації Зноб-Новгородської селищної лікарні, та Хільчанської амбулаторії  заплановано 996,856 тис. гривень. Видатки передбачені за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та власних надходжень. На оплату енергоносіїв заплановані видатки у сумі 258,186 тис. гривень за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету.

На реалізацію бюджетної програми " Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами " (КПКВКМБ 0112112*)передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 487,884 тис. гривень. З них на оплату праці – 366,608 тис. гривень, на енергоносії – 20,444 тис. гривень.

Згідно Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» видатки на утримання первинної медичної допомоги передбачені лише до липня 2018 року (крім енергоносіїв). У зв’язку з тим, що процес передачі об’єктів охорони здоров’я, які розташовані на території селищної ради, із комунальної власності Середино-Будської районної державної адміністрації до комунальної власності Зноб-Новгородської селищної ради (ОТГ) лише в початковій стадії потреба в коштах на галузь «Охорона здоров’я» уточняється. Додаткові кошти будуть виділені після завершення процесу передачі майна. За рахунок власних надходжень та/або додаткових трансфертів з інших бюджетів.

За бюджетною програмою " Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва " (КПКВКМБ 01107610*) передбачено видатки загального фонду в обсязі 200,0 тис. грн. На виконання місцевої програми підтримки малого та середнього підприємництва на 2018-2020 рр. Для часткової компенсації виплачених відсотків по кредитам наданими державними банківськими установами на розвиток підприємництва (100,0 тис. грн.) та для надання фінансової допомоги (на зворотній основі) суб’єктам малого та середнього підприємництва на розвиток діяльності (100,0 тис. грн.).

Відділ освіти, молоді та спорту (ВОМТС) Зноб-Новгородської селищної ради

У проекті селищного бюджету на 2018 рік видатки для ВОМТС Зноб-Новгородської селищної ради передбачено в сумі 17132,317 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 16982,317 тис. грн., по спеціальному – 150,0 тис. гривень. З яких на оплату праці передбачено 11453,830 тис. гривень або 67,4 відсотка від загального обсягу видатків. На оплату енергоносіїв – 989,464 тис. гривень або 5,7 відсотків.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (КПКВКМБ 0610160*) на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 572,362 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (КПКВКМБ 0611020*) на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в розмірі 15642,278 тис. гривень, спеціального – 150,0 тис. гривень. На оплату праці працівникам загальноосвітніх навчальних закладів передбачено 10587,758 тис. грн. (7027,73 тис. грн. педагогічний персонал за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету; 2780,014 технічний та обслуговуючий персонал, вихователі дитячих садочків за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету; 780,014 тис. грн. технічний та обслуговуючий персонал, вихователі дитячих садочків за рахунок власних надходжень). Видатки на енергоносії передбачені в сумі 989,464 тис. гривень. Для харчування дітей в навчальних закладах передбачено 431,09 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою " Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" (КПКВКМБ 0611150*) у селищному бюджеті на 2018 рік передбачені по загальному фонду у сумі 202,456 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою " Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти" (централізована бухгалтерія ВОМТС) (КПКВКМБ 0611160*) у селищному бюджеті на 2018 рік передбачені по загальному фонду у сумі 329,791 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» (КПКВКМБ 0613220*) на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 5,430 тис. гривень.  Для виплати грошової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування в розмірі 1,810 тис. грн. на одну особу в день настання вісімнадцятиліття.

Видатки за бюджетною програмою " Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" (КПКВКМБ 06103140*) у селищному бюджеті на 2018 рік передбачені по загальному фонду у сумі 175,0 тис. гривень.  Для оздоровлення дітей в пришкільних таборах та дитячих садочках в період літніх канікул 2018 року (75,0 тис. гривень) та для придбання дитячих путівок до дитячого оздоровчого табору «Десна» (100,0 тис. грн.)

За бюджетною програмою «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» (КПКВКМБ 0615060*) на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 55,0 тис. гривень.

Фінансовий відділ виконавчого комітету (ФВВК) Зноб-Новгородської селищної ради

У проекті селищного бюджету на 2018 рік видатки для ФВВК Зноб-Новгородської селищної ради передбачено в сумі 528,804 тис. грн.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (КПКВКМБ 3710160*) на 2018 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 528,804 тис. гривень

Обсяг витрат за бюджетною програмою " Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції" (КПКВКМБ 3719410*) передбачається у сумі 2926,7 тис. гривень. Для передачі коштів медичної субвенції на вторинний та третинний рівень згідно Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік».

Обсяг витрат за бюджетною програмою " Інші субвенції з місцевого бюджету " (КПКВКМБ 3719770*) передбачається у сумі 840,62 тис. гривень. Для передачі коштів до Середино-Будського районного бюджету (821,35 тис.грн.) на часткове покриття видатків з утримання галузі соціальний захист та соціальне забезпечення (терцентр). Для передачі коштів до Сумського обласного бюджету (19,270 тис.грн.) на підтримку обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2020 роки.

За бюджетною програмою "Резервний фонд" (КПКВКМБ 3718700*) у селищному бюджеті на 2018 рік передбачені видатки по загальному фонду у сумі 247,440 тис. грн.

*див. дод. 3 перша колонка                             

Начальник ФВВК

Зноб-Новгородської с/р                                  Л.О. Сотніков             

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь