-
-

Про встановлення ставки транспортного податку на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2021 рік.

Дата: 27.04.2020 09:00
Кількість переглядів: 689

проект

ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Середино-Будського району  Сумської області
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ
_______________________  СЕСІЯ
Проект     РІШЕННЯ     № ХХд
«___»_________ року    смт Зноб-Новгородське

Про встановлення  ставки транспортного податку на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2021 рік.
Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій, відповідно до ст. 7, 10,12, 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями,  керуючись статтею 25 та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою наповнення та виконання селищного бюджету, селищна рада:
ВИРІШИЛА :
Установити ставку транспортного податку на території селищної ради    у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Затвердити  Положення про транспортний податок, що додається.
Оприлюднити  рішення в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті.
Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету  та соціально - економічного розвитку. Про встановлення ставки транспортного податку на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2020 рік.»  визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2021 року.
Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

Селищний голова                                                             П. Гончаров
Додаток
до_____ рішення ___ сесії Зноб-Новгородської селищної ради
Положення про транспортний податок 
1. Платники податку
 Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст.267 Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування.
2.Об'єкт оподаткування
 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
3. База оподаткування
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  ст.267 Податкового кодексу України.
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  ст.267 Податкового кодексу України.
4. Податковий період
 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
5. Порядок обчислення та сплати податку
 Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2020 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.
З 1 квітня 2020 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу
6. Порядок сплати податку
 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
7. Строки сплати податку
 Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар селищної ради                                                         М.Срібний


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Зноб-Новгородської селищної ради
«Про встановлення  ставки транспортного податку на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2021 рік.»

 

Регуляторний орган: Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області.
Розробник проекту рішення: відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області.
Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області.
Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області – Хоминіч Олексій Сергійович.
Контактний телефон: 0968100822
I. Визначення проблеми
Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносин, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.
Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно з п.10.2 ст. 10 Податкового кодексу України місцеві ради обов язково установлюють податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). 
Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). Тобто для встановлення місцевого податку на майно (в частині транспортного податку) з урахуванням змін ст. 267 Податкового Кодексу, необхідно проведення регуляторної процедури.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)    Так    Ні    
Громадяни    V        
Держава    V        
Суб'єкти господарювання,    V        
у тому числі суб'єкти малого підприємництва*    V        
II. Цілі державного регулювання
Ціллю державного регулювання є забезпечення виконання повноважень органу місцевого самоврядування - Зноб-Новгородської селищної ради, шляхом створення джерел наповнення селищного  бюджету за рахунок введення місцевого податку, здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету, забезпечення дотримання норм Податкового кодексу України. 
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи    Опис альтернативи    
Альтернатива № 1:
залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати жодного регуляторного акта стосовно транспортного податку     Суперечить діючому Податковому кодексу, бо відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів, а  згідно зп. 10.2 ст. 10 Податкового кодексу України місцеві ради обов язково установлюють податок на майно, в т.ч. і на транспорт.     
Альтернатива № 2:
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України     Відповідає нормам чинного законодавства
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Забезпечує прозорість дій влади, створює умови для активізації участі громади у прийнятті рішень    
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати    
Альтернатива № 1:
залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати жодного регуляторного акта стосовно транспортного податку та скасувати існуючі     Не передбачені
     Не передбачені    
Альтернатива № 2:
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.    Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Забезпечує прозорість дій влади, створює умови для активізації участі громади у прийнятті рішень.
    Витрати пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов язані з підготовкою регуляторного акта).    
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи    Вигоди    Витрати    
Альтернатива № 1:
залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати жодного регуляторного акта стосовно транспортного податку      Вигоди відсутні    Витрати на сплату транспортного податку  громадянами, які є власниками автомобілів,  з року випуску яких минуло не більше п яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
    
Альтернатива № 2:
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.    Вирішення проблем селища  за рахунок зростання дохідної частини місцевого бюджету.
. Забезпечення прозорості дій влади.    Витрати на сплату транспортного податку  громадянами, які є власниками автомобілів,  з року випуску яких минуло не більше п яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
    
Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання
Показник    Великі    Середні    Малі    Мікро    Разом    
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць    0    0    0    0    0    
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків    0    0    0    0    0    

Вид альтернативи    Вигоди    Витрати    
Альтернатива № 1:
залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати жодного регуляторного акта стосовно транспортного податку     Вигоди відсутні    Витрати на сплату транспортного податку      
Альтернатива № 2:
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.    Прозорий механізм справляння податку. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.
Забезпечення прозорості дій влади.
Дотримання вимог Податкового кодексу України.    Витрати на сплату транспортного податку  .    

Сумарні витрати за альтернативами    Сума витрат, гривень    
Альтернатива 1 «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")    В зв язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього бізнесу, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб єкта не розраховувалися    
Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")     В зв язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього бізнесу, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб єкта не розраховувалися    
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)    Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала    
Альтернатива № 1:
залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати жодного регуляторного акта стосовно транспортного податку     1     Проблема не вирішується повністю. Недотримання норм чинного законодавства
    
Альтернатива № 2:
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.    4     Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.     

Рейтинг результативності    Вигоди (підсумок)    Витрати (підсумок)    Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу    
Альтернатива № 1:
залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін, не приймати жодного регуляторного акта стосовно транспортного податку     . Вигоди відсутні    Витрати на сплату транспортного податку      Проблема  вирішується  з порушенням  вимог діючого законодавства    
Альтернатива № 2:
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.     Прозорий механізм справляння податку. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.
Забезпечення прозорості дій влади.    Витрати на сплату транспортного податку та розробку регуляторного акту.       Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.     

Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта    
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін     Відмова від цієї альтернативи. Невідповідність принципам державної регуляторної політики     Х     
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України ї.    Вибір цієї альтернативи.
 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.    Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків. Політична та економічна ситуація в країні.    
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:
Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:
-розробка проекту рішення Зноб-Новгородської селищної ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2021 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього;
 -оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;
-підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
-отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
-прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Зноб-Новгородської селищної ради; 
-оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 
- сприяння веденню підприємницької діяльності суб єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту їх платоспроможності;
-забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до селищного бюджету;
-проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб єктів господарюванню великого та середнього підприємництва. Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
    Справляння місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів здійснюється відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України. Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та з0борів офіційно оприлюднюється до 15.07 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується  застосування встановлюваних місцевих податків та зборів. 
    Виходячи із норм п.5 ст.2 та частини першої ст.3 Бюджетного України бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Тож зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов язковим до застосування  на території  селищної ради,  ставки податку встановлюються на наступний бюджетний період – 2021 рік.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника    за 2018р     за 2019р.    
Кількість платників податку    0    0    
Надійшло до бюджету (тис. грн.)    0    0    
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб єктами господарювання та/або фізичними особами, пов язаними з виконанням вимог акта    0    0    
Рівень поінформованості суб єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта    Проект рішення оприлюднюється  на офіційному сайті Зноб-Новгородської селищної ради,
 https://zn-otg.gov.ua/ ,  розміщується на інформаційному стенді у приміщенні селищної ради та у всіх адмінприміщеннях старостинських округів об єднаної територіальної громади. Середній рівень поінформованості.    
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.
Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників. У рамках статистичного методу відстеження здійснюється аналіз офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.
Голова Зноб-Новгородської селищної ради    Гончаров П.В.Додаток 2
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
В зв язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб єкта господарювання не розраховувалися

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва
В зв язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб єкта господарювання не розраховувалися.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання не проводилися  через відсутність об єктів оподаткування.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" січня 2020 р. по "24" квітня 2020 р.
Порядковий номер    Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)    Кількість учасників консультацій, осіб    Основні результати консультацій (опис)    
1    Телефонні консультації    1    Отримання інформації    
2.    Круглі столи    1    Отримання інформації    
Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
Кількість суб'єктів  малого і мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання: 0 (одиниць), відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер    Найменування оцінки    У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)    Періодичні (за наступний рік)    Витрати 
за п'ять років    
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання    
1    Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)     0    0     0     
2    Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування    0     0     0     
3    Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)    0     0     0     
4    Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)     0    0     0     
5    Інші процедури:  податки     0    0     0     
6    Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)     0    0     0     
7    Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць     0    0     0     
8    Сумарно, гривень     0    0     0     
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування    
9    Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
     0    0     0     
10    Процедури організації виконання вимог регулювання
     0    0     0     
11    Процедури офіційного звітування
     0    0     0     
12    Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
     0    0     0     
13    Інші процедури (уточнити)    0     0     0     
14    Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)     0    0     0     
15    Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць     0    0     0     
16    Сумарно, гривень
(рядок 14 Х рядок 15)     0    0     0     
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.
4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№ з/п    Показник    Перший рік регулювання (стартовий)    За п'ять років    
1    Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання    0    0    
2    Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування    0    0    
3    Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання    0    0    
4    Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва    0    0    
5    Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання    0    0    
5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.
Дієві компенсаторні механізми не пропонуються через те, що відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад. В разі запровадження компенсаторних механізмів на державному рівні буде проведена повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.
Голова Зноб-Новгородської селищної ради    Гончаров П.В.


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом фінансів, економічного розвитку та інвестицій Зноб-Новгородської селищної ради підготовлено проект рішення «Про встановлення  ставки транспортного податку на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2021 рік».
З повним текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Зноб-Новгородської селищної ради – https://zn-otg.gov.ua/ (розділ – «Регуляторна діяльність» – «Проекти регуляторних актів» (повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу).
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою публічного громадського обговорення, удосконалення проекту рішення, урахування інтересів суб єктів господарювання та громадськості, просимо зауваження і пропозиції до проекту рішення надсилати в письмовому вигляді протягом 30 днів (до 01 травня 2020 року) з моменту оприлюднення на сайті Зноб-Новгородської селищної ради проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу до відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій Зноб-Новгородської селищної ради за адресую: 
41022, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, 3,  (електронна адреса в мережі Інтернет – e-mail:  04391279@mail.gov.ua, znobagromada@gmail.com, контактний телефон: 0968100822) та до Державної регуляторної служби України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 (електронна адреса в мережі Інтернет – e-mail:  inform@dkrp.gov.ua).
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь