-
-

№ 339 Правила надання Зноб-Новгородською селищною радою часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами

УКРАЇНА

ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Середино-Будського району   Сумської області

   СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ                                    

                                                              РІШЕННЯ                                      № 339           

26.01.2018 р.                        смт Зноб-Новгородське

Про затвердження правил надання Зноб-Новгородською селищною радою часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах

 

На виконання рішення Зноб-Новгородської селищної ради від 06.12.2017 року, щодо затвердження Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2018 рік, відповідно до  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», положень Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  з урахуванням науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Правила надання Зноб-Новгородською селищною радою часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах.

2.  Опублікувати Правила на сайті селищної ради.

3.  Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                     П.В. Гончаров

 

Додаток

до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2018 рік

 

ПРАВИЛА

надання часткової компенсації Зноб-Новгородською селищною радою сплачених відсотків за кредитами,

отриманими суб’єктами малого підприємництва

у державних банківських установах

 

           Ці Правила розроблені відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Середино-Будському районі на 2017-2020 роки, Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2018 рік (далі – Програма) та визначають порядок використання коштів селищного бюджету, призначених для надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами підприємництва у державних банківських установах.

             Відповідність правил отримання компенсації з селищного бюджету або бюджету об’єднаної територіальної громади цим Правилам є умовою для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами підприємництва у державних банківських установах, за рахунок обласного бюджету.

 

1. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Фонд – комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради.

Суб’єкт підприємництва – суб’єкт малого підприємництва, який відповідає критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.

Проект – ініціатива Суб’єкта підприємництва з розвитку власної підприємницької діяльності (бізнесу).

Банк – державна банківська установа.

Кредит – кредит, який надається Банком Суб’єкту підприємництва для фінансування реалізації Проекту.

Компенсація – часткова компенсація Суб’єкту підприємництва сплачених відсотків за Кредитом, яка надається відповідно до цих Правил.

Максимальна відсоткова ставка – максимальна відсоткова ставка за Кредитом, у розмірі якої може бути надана Компенсація, та яка застосовується відповідно до цих Правил з метою створення рівних умов щодо отримання Компенсації Суб’єктам підприємництва, що здійснюють підприємницьку діяльність в умовах, які відрізняються (галузі, ринки, обсяги діяльності, неоднаковий доступ до ресурсів, різні умови за Кредитами тощо).

Місцева програма – програма розвитку малого та середнього підприємництва, прийнята відповідною районною радою чи радою об’єднаної територіальної громади, що включає надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими Суб’єктами підприємництва у державних банківських установах.

Місцева конкурсна комісія – постійно діючий орган, що утворюється на підставі спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради чи на підставі рішення виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів відповідно районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади.

Прогнозний розмір Компенсації – прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації Суб’єкту підприємництва протягом всього терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил, не обмежуючись поточним бюджетним роком.

Прогнозний поточний розмір Компенсації – прогнозна (розрахункова) сума виплат Компенсації у поточному бюджетному році, що фактично надана Суб’єкту підприємництва рішенням конкурсної комісії (в тому числі рішеннями, прийнятими у попередньому бюджетному році) та складається з суми фактично перерахованих коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва в поточному бюджетному році станом на визначену дату та суми майбутніх (по відношенню до визначеної дати) прогнозних (розрахункових) коштів Компенсації, що мають бути перераховані Суб’єкту підприємництва до кінця поточного бюджетного року, включаючи місяць грудень, але в будь-якому разі не пізніше завершення терміну, на який така Компенсація може бути надана Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил.

Нерозподілений залишок Компенсації – частина обсягу коштів відповідного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації, що розраховується на визначену дату як різниця між загальною сумою коштів, виділеною станом на вказану дату рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування на фінансування надання Компенсації Суб’єктам підприємництва відповідно до цих Правил, та сумою Прогнозного поточного розміру Компенсації всім Суб’єктам підприємництва, які на вказану дату отримали позитивне рішення відповідної конкурсної комісії.

1.2. Ці Правила визначають умови та механізм надання фінансової підтримки Суб’єктам підприємництва шляхом надання Компенсації.

1.3. Компенсація може надаватися Суб’єкту підприємництва грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок районних бюджетів чи бюджетів об’єднаних територіальних громад, обласного бюджету шляхом їх перерахування на банківські рахунки Суб’єкта підприємництва.

1.4. Компенсація може надаватися Суб’єкту підприємництва за рахунок районних бюджетів чи бюджетів об’єднаних територіальних громад відповідних адміністративно-територіальних одиниць (районів, об’єднаних територіальних громад), на території яких зареєстрований  Суб’єкт підприємництва, та у разі попереднього затвердження відповідним органом місцевого самоврядування (районною радою, радою об’єднаної територіальної громади) відповідної Місцевої програми.

1.5. Компенсація Суб’єкту підприємництва за рахунок обласного бюджету є додатковою до Компенсації, наданої такому Суб’єкту підприємництва за рахунок районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади, та може надаватися лише у разі одночасного виконання наступних умов:

а) попереднього затвердження відповідним органом місцевого самоврядування Місцевої програми з урахуванням умов Програми та цих Правил;

б) попереднього надання Суб’єкту підприємництва Компенсації за рахунок місцевого бюджету (районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади) відповідно до Місцевої програми.

1.6. Безпосереднє перерахування коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва здійснює Фонд на договірних засадах відповідно до цих Правил.

 

2. Умови надання Компенсації

2.1. Право на отримання Компенсації надається на конкурсних засадах Суб’єктам підприємництва, які отримали Кредити, починаючи з 01 січня 2018 року.

2.2. Загальний обсяг Компенсації за період дії  Програми за рахунок районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади та обласного бюджету складає 75% (сімдесят п’ять відсотків) номінального розміру Максимальної відсоткової ставки, та не більше 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами.

2.3. Максимальна відсоткова ставка визначається у наступному порядку:

а) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом не перевищує подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює номінальній відсотковій ставці за Кредитом;

б) у разі, якщо номінальна відсоткова ставка за Кредитом перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії, то Максимальна відсоткова ставка дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України, яка діяла на дату засідання Місцевої конкурсної комісії.

2.4. За рахунок коштів районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади Суб’єкту підприємництва може надаватися Компен­сація у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) Максимальної відсоткової ставки, що передбачається відповідною Місцевою програмою.

2.5. За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва може надаватися Компен­сація у розмірі 25 % (двадцять п’ять відсотків) Максимальної відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених  п. 1.5 цих Правил.

2.6. Компенсація не надається Суб’єкту підприємництва на сплату прострочених відсотків за користування Кредитом, на погашення штрафних санкцій та (або) пені за користування Кредитом, а також на сплату відсотків за користування Кредитом у разі прийняття Банком рішення щодо підвищення відсоткової ставки внаслідок невиконання договірних зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком.

2.7. Місцевими програмами передбачається, що право на отримання Компенсації за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів мають Суб’єкти підприємництва, які:

а) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність не менше 1 (одного) року до дати звернення щодо надання Компенсації;

б) не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України;

в) зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території району чи об’єднаної територіальної громади, чиї представницькі органи місцевого самоврядування прийняли рішення про виділення з відповідного районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади коштів на надання Компенсації;

г) не перебувають у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства;

д) не перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

е) не здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю;

ж) не отримують фінансову підтримку за Проектом (Кредитом), поданим на розгляд Місцевої конкурсної комісії з метою розгляду питання щодо надання Компенсації, за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо), за винятком Програми відповідно до цих Правил;

з) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань за Кредитом, зокрема: зобов’язань щодо погашення основної заборгованості за Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати відсотків за користування Кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій, пені; та (або) інших грошових зобов’язань за кредитним договором, відповідно до якого Суб’єкту підприємництва надано Кредит;

и) не мають несплачених прострочених грошових зобов’язань перед Банком та іншими державними та недержавними банківськими установами.

2.8. Право на отримання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету мають Суб’єкти підприємництва, які отримали позитивне рішення Місцевої конкурсної комісії щодо надання Компенсації.

2.9. Суб’єкт підприємництва може отримати Компенсацію за кількома Кредитами з врахуванням обмежень, визначених цими Правилами.

2.10. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва за період, що не перевищує 12 (дванадцять) календарних місяців з моменту, заявленого Суб’єктом підприємництва, та за наявності фінансування, передбаченого у відповідних місцевих бюджетах, але у будь-якому разі до 31 грудня 2020 року.

Компенсація може надаватися лише за ті дні у межах зазначеного календарного періоду, за які Суб’єкту підприємництва фактично нараховувалися відсотки за Кредитом.

Компенсація може надаватися за минулі періоди, але не раніше 01.07.2017.

2.11. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва відповідно до цих Правил у разі, якщо умови та порядок надання Компенсації, передбачені відповідною Місцевою програмою, відповідають умовам та порядку, передбаченим цими Правилами, та у разі виділення коштів відповідного місцевого бюджету на фінансування Місцевої програми.

2.12. Місцевою програмою передбачається надання пріоритетів тим Проектам Суб’єктів підприємництва, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: органічне сільськогосподарське виробництво, ягідництво,  вівчарство, свинарство, переробка молока та виробництво продуктів харчування.

Відповідно до цих Правил передбачається надання пріоритетів під час проведення конкурсного відбору для надання Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету наступним Проектам Суб’єктів підприємництва:

а) що реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності з числа зазначених у п. 2.12 цих Правил;

б) що реалізуються Суб’єктами підприємництва, що зареєстровані та (або) здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаних територіальних громад області.

Зазначені пріоритети надаються під час проведення конкурсного відбору Проектів в порядку, передбаченому цими Правилами.

2.13. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва у національній валюті України, незалежно від того, у якій валюті Суб’єкт підприємництва сплачує Банку відсотки за Кредитом.

 

3. Порядок отримання Компенсації з районного бюджету

або бюджету об’єднаної територіальної громади, дотримання якого  є умовою для отримання Компенсації за рахунок обласного бюджету

 

3.1. Надання Компенсації з районного бюджету або бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється на конкурсних засадах, шляхом прийняття відповідного рішення Місцевою конкурсною комісією.

3.2. Місцева конкурсна комісія проводить конкурсний відбір Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів відповідно районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному цими Правилами.

3.3. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, подають до Фонду  наступні документи:

а) оригінал заяви на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком А до цих Правил, підписаний Суб’єктом підприємництва;

б) завірену копію бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування Проекту, який подавався Суб’єктом підприємництва до Банку з метою отримання Кредиту;

в) завірену копію кредитного договору на отримання Кредиту, укладеного з Банком, який видав Кредит, з усіма додатковими угодами до нього та іншими документами, що є частиною кредитного договору;

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) оригінали довідок з всіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) оригінали довідок про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

є) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва;

ж) завірену копію довідки про взяття на облік Суб’єкта підприємництва у органах Державної фіскальної служби (ф.4-ОПП);

з) завірену копію статуту Суб’єкта підприємництва (для юридичних осіб);

и) завірену копію фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25 «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (у тому числі баланс та звіт про фінансові результати підприємства) за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб);

і) завірену копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (зі змінами) за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками єдиного податку) або завірену копію податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (зі змінами) за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування);

ї) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом (Кредитом) за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо);

й) оригінал розрахунку розміру Компенсації Суб’єкта підприємництва відповідно до цих Правил у довільній письмовій формі, підписаний Суб’єктом підприємництва.

Завірені копії документів, що подаються Фонду, завіряються наступним чином:

а) для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб – власноруч Суб’єктом підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

б) для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб – уповноваженим представником Суб’єкта підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу.

Фонд зобов’язаний перевіряти наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт підприємництва.

3.4. Фонд не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття поданих Суб’єктом підприємництва документів, визначених пунктом 3.3 цих Правил, зобов’язаний отримати від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади письмове підтвердження прийняття відповідно районною радою чи радою об’єднаної територіальної громади підтвердження виконання вимог, зазначених у п. 2.11 цих Правил.

Фонд отримує таке підтвердження з дотриманням установленого терміну щоразу при поданні кожним Суб’єктом підприємництва документів, незважаючи на можливу наявність підтверджень, отриманих раніше від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади.

Фонд може отримувати зазначене вище підтвердження один раз при поданні пакетів документів від кількох Суб’єктів підприємництва, але з дотриманням установленого терміну.

Фонд визначає Прогнозний поточний розмір Компенсації всім Суб’єктам підприємництва, та розраховує суму Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету з врахуванням інформації, отриманої від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади.

Під час розрахунку суми Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету враховуються рішення Місцевої конкурсної комісії щодо надання Компенсації у поточному бюджетному році, прийняті у минулому бюджетному році.

3.5. Фонд повертає пакет документів Суб’єкту підприємництва без розгляду з письмовим поясненням причин залишення без розгляду:

а) у разі неотримання від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади письмового підтвердження, зазначеного у п. 3.4 цих Правил;

б) у разі невиконання вимог, зазначених у п. 2.11 цих Правил, в тому числі якщо таке невиконання вимог підтверджене письмово районною державною адміністрацією чи виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади у порядку, зазначеному в п. 3.4 цих Правил;

в) у разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації відповідного місцевого бюджету є недостатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа тих, які мають право на таку Компенсацію за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету та подали Фонду передбачений цими Правилами пакет документів;

г) подав неповний пакет документів, передбачений п. 3.3 цих Правил.

3.6. У разі виконання вимог, зазначених у п.2.11 цих Правил, та якщо Нерозподілений залишок Компенсації відповідного місцевого бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації є достатнім для надання Компенсації принаймні одному Суб’єкту підприємництва з числа заявників, Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання підтвердження, зазначеного у п.3.4 цих Правил, аналізує пакет документів, наданий Суб’єктом підприємництва відповідно до цих Правил, та з’ясовує відповідність Суб’єкта підприємництва умовам цих Правил, за результатами чого складає висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі.

При цьому Фонд визначає Прогнозний розмір Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, Прогнозний розмір Компенсації визначається у національній валюті України – гривні, виходячи з офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду.

3.7. Фонд направляє висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі відповідній районній державній адміністрації чи виконавчому органу ради об’єднаної територіальної громади. У разі, якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, додається також копія повного пакета документів, наданого Суб’єктом підприємництва.

Одночасно Фонд письмово інформує відповідну районну державну адміністрацію чи виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади про суму Прогнозного розміру Компенсації Суб’єкту підприємництва, Прогнозного поточного розміру Компенсації Суб’єкту підприємництва та Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва.

3.8. У разі, якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є негативним, Фонд повідомляє про це також Суб’єкта підприємництва та повертає йому поданий пакет документів разом з письмовою аргументованою відмовою.

3.9. Якщо висновок про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі є позитивним, районна державна адміністрація чи виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади передає його разом з документами, отриманими від Фонду, секретарю Місцевої конкурсної комісії для розгляду на засіданні Місцевої конкурсної комісії та проведення конкурсного відбору.

3.10. Правовий статус, процедура створення та організація роботи Місцевої конкурсної комісії, а також порядок проведення конкурсного відбору Місцевою конкурсною комісією Проектів Суб’єктів підприємництва  визначається Примірним положенням, форма якого наведена в додатку Б до цих Правил.

Про майбутні дату, час та місце засідання Місцевої конкурсної комісії інформуються Суб’єкти підприємництва та громадськість у наступному порядку:

а) для Місцевої конкурсної комісії, що створюється з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів  районного бюджету – районна державна адміністрація організовує розміщення (публікацію) оголошення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, офіційному веб-сайті районної ради та не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації;

б) для Місцевої конкурсної комісії, що створюється з метою оцінки та проведення конкурсного відбору Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади – виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади організовує публікацію оголошення не менше, ніж в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації.

Зазначені оголошення можуть розміщуватися (публікуватися) неодноразово до дати засідання Місцевої конкурсної комісії.

Засідання Місцевої конкурсної комісії відбувається не раніше, ніж через  45 (сорок п’ять) днів  з дати оприлюднення (публікації) першого оголошення в місцевих друкованих засобах масової інформації.

Оголошення про наступні засідання Місцевої конкурсної комісії не можуть розміщуватися (публікуватися), поки не відбудеться засідання Місцевої конкурсної комісії, яке вже оголошено, за винятком, коли зміст попередніх оголошень змінюється.

Зміна змісту оголошень здійснюється у порядку, аналогічному для розміщення (публікації) оголошень про засідання Місцевої конкурсної комісії.

У разі зміни змісту оголошень про засідання Місцевої конкурсної комісії обов’язково змінюється дата проведення засідання, при цьому з моменту розміщення (публікації) змін до оголошення до дати засідання Місцевої конкурсної комісії повинно минути не менше 45 (сорока п’яти) календарних днів.

Термін подачі заяв для участі у конкурсному відборі Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації закінчується за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати засідання Місцевої конкурсної комісії, визначеної в оголошенні.

3.11. Місцева конкурсна комісія приймає рішення щодо визначеного Проекту Суб’єкта підприємництва:

а) за наявності позитивного висновку Фонду про можливість участі Суб’єкта підприємництва в конкурсному відборі;

б) з врахуванням терміну надання Компенсації, зазначеного у п. 2.10 цих Правил, але одночасно в межах Нерозподіленого залишку Компенсації відповідного місцевого бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації Суб’єктам підприємництва, інформація про який отримана від Фонду;

в) з врахуванням виконання інших вимог та умов, зазначених у пп. 2.10, 2.11 цих Правил;

г) з дотриманням порядку проведення конкурсного відбору, визначеного цими Правилами.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації є недостатнім для проведення конкурсного відбору відповідно до цих Правил, засідання Місцевої конкурсної комісії не проводиться.

У разі, якщо Нерозподілений залишок Компенсації не повністю розподілений за результатами засідання Місцевої конкурсної комісії, решта може розподілятися на наступних засіданнях Місцевої конкурсної комісії.

Сума Нерозподіленого залишку Компенсації може бути збільшена шляхом прийняття рішення відповідним органом місцевого самоврядування щодо виділення додаткових коштів з відповідного місцевого бюджету на фінансування Місцевої програми.

3.12. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення Місцевою конкурсною комісією конкурсного відбору районна державна адміністрація чи виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади інформує Фонд про результати конкурсного відбору шляхом направлення на його адресу листа за підписом керівника районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади, в якому зазначається інформація про переможців конкурсного відбору, та додає до листа оригінал протоколу засідання Місцевої конкурсної комісії.

3.13. Фонд протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання документів, визначених п. 3.12 цих Правил, інформує Суб’єкта підприємництва про результати конкурсного відбору.

3.14. З Суб’єктами підприємництва, чиї Проекти були відібрані переможцями за результатами конкурсного відбору, Фонд укладає договори про надання Компенсації за формою згідно додатку В до цих Правил.

Строк дії договору про надання Компенсації становить 5 (п’ять) років з моменту його укладення.

Суб’єкт підприємництва має право відмовитися від укладення договору про надання Компенсації за результатами конкурсного відбору шляхом направлення Фонду відповідного письмового повідомлення – у такому разі договір не укладається, і Суб’єкт підприємництва втрачає право на отримання Компенсації з моменту отримання Фондом зазначеного повідомлення. Сума коштів відповідного місцевого бюджету, яка внаслідок такої відмови не використовується на надання Компенсації, збільшує розмір Нерозподіленого залишку Компенсації та може бути розподілена під час наступних засідань Місцевої конкурсної комісії.

Відмова Суб’єкта підприємництва від укладення договору про надання Компенсації не позбавляє його права звертатися до Фонду в майбутньому  щодо надання Компенсації за тим самим Кредитом.

3.15. Суб’єкт підприємництва, який не отримав Компенсацію за результатами конкурсного відбору відповідно до рішення Місцевої конкурсної комісії, має право на повторне звернення до Фонду для розгляду та оцінювання свого Проекту Місцевою конкурсною комісією на наступних засіданнях. При цьому результати оцінювання Проекту на попередніх засіданнях Місцевої конкурсної комісії не беруться до уваги.

3.16. Договором про надання Компенсації передбачається термін надання Компенсації, який не повинен перевищувати 12 (дванадцяти) календарних місяців в межах не більше 2 (двох) бюджетних років. Під час укладення договору у ньому обумовлюється, що надання Компенсації у поточному та наступному бюджетному роках здійснюється у разі виділення з відповідних місцевих бюджетів цільового фінансування.

3.17. Договором про надання Компенсації передбачається перерахування Фондом коштів Компенсації Суб’єкту підприємництва окремими траншами, як правило щокварталу, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за календарним кварталом, за який має бути перерахована Компенсація, за умови надання Суб’єктом підприємництва документів, передбачених цими Правилами.

Як винятки із вищезазначеного правила, Договором про надання Компенсації може передбачатися:

а) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за минулі періоди, з врахуванням п. 2.10 цих Правил, не пізніше дня перерахування чергового траншу Компенсації за календарний квартал;

б) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за жовтень та (або) листопад поточного бюджетного року не пізніше 25 грудня поточного бюджетного року;

в) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за грудень минулого бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року;                                                                                       

г) перерахування Суб’єкту підприємництва Компенсації за четвертий календарний квартал минулого бюджетного року не пізніше останнього робочого дня місяця квітня поточного бюджетного року.

3.18. Для перерахунку траншу Компенсації за відповідний календарний квартал Суб’єкт підприємництва надає Фонду наступні документи:

а) оригінал заяви про надання траншу Компенсації за відповідний календарний квартал у довільній формі з посиланням на реквізити укладеного договору про надання Компенсації та розрахунком суми траншу Компенсації відповідно до цих Правил;

б) завірені копії платіжних доручень, що підтверджують сплату Банку відсотків за користування Кредитом у відповідному календарному кварталі;

в) оригінал листа Суб’єкта підприємництва, в якому наводиться вичерпний перелік державних та недержавних банківських установ, з якими у Суб’єкта підприємництва є чинні договори про надання банківських послуг станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання заяви Фонду;

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання заяви Фонду;

д) оригінали довідок з всіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва;

є) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній  письмовій формі, зазначеної у пп. ї п. 3.3 цих Правил.

3.19. Фонд визначає суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

Сума траншу Компенсації визначається у національній валюті України – гривні.

Якщо Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки Банку у валюті, відмінній від національної валюти України, то сума чергового траншу Компенсації розраховується, виходячи з офіційного валютного курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до валюти сплати відсотків на кожну дату нарахування Банком сплачених Суб’єктом підприємництва відсотків за Кредитом, при цьому якщо на певну дату курс гривні до валюти сплати відсотків був нижчим, ніж на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації – то при розрахунку суми чергового траншу Компенсації враховується курс гривні на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації.

3.20. Надання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва здійснюється на підставі укладення додаткової угоди  до договору про надання Компенсації, який укладається відповідно до п. 3.14 цих Правил між Суб’єктом підприємництва та Фондом. У додатковій угоді зазначається: сума траншу Компенсації, визначена Фондом відповідно до п. 3.19 цих Правил; період, за який надається транш Компенсації; терміни перерахування траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва; реквізити поточного рахунку Суб’єкта підприємництва, відкритого у банківській установі, на який буде здійснюватися перерахування траншу Компенсації. Форма Примірної додаткової угоди до договору про надання Компенсації наводиться у Додатку Г до цих Правил.

3.21. Фонд на підставі документів, визначених у п. 3.18 цих Правил, та додаткової угоди  до договору про надання Компенсації, укладеної відповідно до п. 3.20 цих Правил, здійснює реєстрацію зобов’язань в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області та повідомляє головного розпорядника бюджетних коштів, визначеного відповідною Місцевою програмою (районна державна адміністрація, виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади, або інший), про необхідність здійснення фінансування та його обсяг.

Головний розпорядник бюджетних коштів, визначений відповідною Місцевою програмою, перераховує на рахунок Фонду, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, відповідну суму коштів.

3.22. Фонд перераховує суму чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва на поточний рахунок Суб’єкта підприємництва, відкритий у банківській установі, у термін, визначений у відповідній додатковій угоді до договору про надання Компенсації.

3.23. Суб’єкт підприємництва сплачує Фонду наступні комісійні платежі за надання послуг відповідно до цих Правил:

а) за розгляд заяви, зазначеної у п. 3.3 цих Правил, – 500 (п’ятсот) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва – у термін не раніше виконання вимог п.3.4 цих Правил, але до моменту виконання вимог п. 3.6 цих Правил;

б) за розгляд заяви, зазначеної у п. 3.18 цих Правил, – 500 (п’ятсот) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва – не пізніше подання зазначеної заяви;

в) за перерахування траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва – 1% (один відсоток) від суми перерахованого траншу Компенсації – не пізніше перерахування траншу.

Зазначені суми отриманих доходів від сплати Суб’єктами підприємництва комісійних платежів використовуються Фондом на фінансування своєї поточної діяльності.

3.24. Фонд може призупинити перерахування чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва, якщо документами, вказаними у п. 3.18 цих Правил, підтверджується систематичне погіршення платоспроможності Суб’єкта підприємництва, виникнення погашених або непогашених прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед будь-якими державними та недержавними банківськими установами.

У такому разі Фонд невідкладно інформує про це відповідну районну державну адміністрацію чи виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади, а останні – Місцеву конкурсну комісію. Місцева конкурсна комісія приймає рішення щодо надання або ненадання чергового траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва.

3.25. Надання Компенсації Суб’єкту підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету припиняється рішенням Місцевої конкурсної комісії за поданням районної державної адміністрації чи виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади, здійсненого на підставі інформації, наданої Фондом, якщо Фондом в період дії договору про надання Компенсації отримане підтвердження невідповідності Суб’єкта підприємництва будь-яким з наступних умов:

а) умовам п. 1.4, пп. в п. 2.7 цих Правил щодо реєстрації та здійснення підприємницької діяльності на відповідній території;

б) умовам пп. б, г, д, е, ж п. 2.7 цих Правил.

3.26. Перерахування Фондом Компенсації Суб’єктам підприємництва за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету за договорами про надання Компенсації, укладеними у минулому бюджетному році, здійснюється у разі виділення коштів з такого місцевого бюджету у поточному році на фінансування Місцевої програми в частині надання Компенсації Суб’єктам підприємництва.

Порядок перерахування Компенсації здійснюється у відповідності з пунктами 3.18-3.25 цих Правил.

У разі, якщо сума виділених коштів з відповідного місцевого бюджету є недостатньою для перерахування Фондом Компенсації всім Суб’єктам підприємництва в поточному бюджетному році за рахунок коштів місцевого бюджету, з якими у попередньому бюджетному році були укладені договори про надання Компенсації, перерахування Компенсації Суб’єктам підприємництва здійснюється в межах наявного фінансування у послідовності укладення додаткових угод із Суб’єктами підприємництва.

 

                                                                  Додаток А

до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (за Програмою розвитку малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2018 рік)

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсному відборі

на отримання часткової компенсації з місцевого бюджету

сплачених відсотків за кредитами, що надаються

державними банківськими установами

 

Прошу допустити   _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи – підприємця)

 

до участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації з місцевого бюджету сплачених відсотків за кредитами, що надаються державними банківськими установами
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва проекту)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(зміст проекту)

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Дата та номер державної реєстрації_________________________________________________ ________________________________________________________________________________Місцезнаходження (юридична адреса) юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця:______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

 

Місце здійснення підприємницької діяльності (перелічити та надати стислий опис видів діяльності за кожним місцем):                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Основний вид діяльності:                                                                                      

________________________________________________________________________________

Фактичне місцезнаходження виробничих потужностей:                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця)  або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи:   

Телефон: _________________________ E-mail:                                                 

Керівник (назва посади, ПІБ)                                                                                

                                                                                                                                

Вичерпний перелік банківських рахунків                                                            

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Відомості про кредит:

Назва банку, який надав кредит                                                                           
                                                                                                                                

Дата і номер кредитної угоди                                                                               

Цільове призначення кредиту                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Термін дії кредитної угоди                                                                                   

Сума кредиту в валюті кредиту                                                                            

                                                                                                                                

Відсоткові ставки протягом терміну дії кредитної угоди, % річних                  

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Сума прострочених грошових зобов’язань за кредитною угодою                   

                                                                                                                                

                                                                                                                                

в тому числі на даний час                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Відомості про компенсацію:

Період компенсації: з__________________   по _____________________ (включно).

 

Розрахункова сума компенсації, грн ________________________________________________

 

З вимогами правил отримання часткової компенсації з бюджету сплачених відсотків за кредитами, що надаються державними банківськими установами  на реалізацію проектів суб’єктів малого підприємництва ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Керівник __________________       _____________________________________________

                        (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний № _____________

від «_____» _____________20__р

 

Додаток Б

до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (за Програмою розвитку малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2018 році)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву конкурсну комісію з оцінки та проведення

конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва

для отримання за рахунок коштів районного бюджету

часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами,

отриманими у державних банківських установах,

та про порядок конкурсного відбору

 

1. Це Положення встановлює правовий статус, процедуру створення та організації роботи місцевої конкурсної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах (далі – Компенсація), за рахунок коштів  бюджету Зноб-Новгородської селищної ради  Середино-Будської району Сумської області (далі – Комісія) та порядок конкурсного відбору, дотримання яких є необхідною умовою для надання Суб’єктам підприємництва компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами підприємництва, за рахунок обласного бюджету.

2. Поняття «суб’єкт малого підприємництва», «проект» та інші терміни, спеціально не визначені у тексті цього Положення, визначені у Правилах надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (далі – Правила), затверджених у складі програми розвитку малого та середнього підприєм­ництва Зноб-Новгородської селищної ради у Середино-Будському районі Сумської області на 2018 рік (далі – Місцева програма), які прийняті з врахуванням та відповідно до вимог Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах за обласною Програмою.

3. Комісія є постійно діючим органом, створеним для оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів  бюджету Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області відповідно до Місцевої  програми та Правил, прийняття інших рішень відповідно до Місцевої  програми та Правил.

4. Комісія створюється на підставі  розпорядження голови  селищної ради.

5. Комісія у своїй діяльності керується Місцевою програмою, Правилами та цим Положенням.

6. Основним завданням Комісії є розгляд, оцінювання та конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими на фінансування зазначених проектів у державних банківських установах (далі – Компенсація), за рахунок коштів  бюджету Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області, у порядку, передбаченому Місцевою програмою, Правилами та цим Положенням.

7. Комісія складається з 9 (дев’яти) членів, в тому числі 3 (трьох) представників селищної ради, 3 (трьох) депутатів селищної ради та 3 (трьох) представників громадських організацій, які входять до складу громадської ради .

8. Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії (тобто не менше 5 голосів).

Голова Комісії: скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії; організовує проведення засідань Комісії; головує на засіданнях Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.

9. Секретар Комісії призначається із числа працівників селищної ради, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері розвитку малого підприємництва. Секретар Комісії  бере участь у засіданнях Комісії без права голосу та не здійснює рейтингового оцінювання Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів районного бюджету.

Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

Секретар Комісії:

а) веде журнал реєстрації висновків про можливість участі суб’єктів підприємництва в конкурсному відборі та інших документів, що надходять від комунальної установи «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради (далі – Фонд);

б) здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;

в) забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;

г) забезпечує ведення  та зберігання протоколів засідань Комісії;

д) забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та районною державною адміністрацією, інформує зазначені структури про прийняті Комісією рішення.

10. Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі.

Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на календарний квартал.

Комісія має право проводити засідання у разі дотримання процедури інформування Суб’єктів підприємництва та громадськості про його проведення відповідно до Правил.

11. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності не менше 2/3 її затвердженого загального кількісного складу (тобто не менше 6 членів).

12. До проведення засідання Комісії з питання розгляду, оцінювання та конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації секретар Комісії отримує від районної державної адміністрації:

а) висновки Фонду про можливість участі суб’єктів малого підприємництва в конкурсному відборі;

б) копії пакетів документів, наданих за Правилами до Фонду суб’єктами малого підприємництва, по яких Фондом надані позитивні висновки про можливість участі в конкурсному відборі;

в) інформацію про суму нерозподіленого залишку Компенсації коштів селищного бюджету на надання у поточному бюджетному році Компенсації, отриману від Фонду (далі – Нерозподілений залишок Компенсації).

13. На засідання Комісії за ініціативою будь-якого члена Комісії секретар Комісії може запрошувати: уповноваженого представника Фонду; суб’єктів малого підприємництва, чиї проекти розглядатимуться та оцінюватимуться на засіданні Комісії; інших осіб. Зазначені особи, присутні на засіданні Комісії, не є членами Комісії, проте можуть надавати інформацію, яка сприятиме належному та ефективному виконанню членами Комісії своїх повноважень.

14. Засідання Комісії є відкритими. Уповноважений представник Фонду, суб’єкти малого підприємництва, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.

15. Рішення Комісії щодо конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації приймається у наступному порядку, з дотриманням послідовності етапів:

а) індивідуальне оцінювання кожним з членів Комісії кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за бальною системою відповідно до цього Положення;

б) обчислення секретарем Комісії рейтингового показника для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за формулою відповідно до цього Положення;

в) визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальні порогові значення, відповідно до цього Положення;

г) коригування секретарем Комісії рейтингового показника по кожному проекту шляхом його збільшення у випадках та у порядку, передбаченому цим Положенням, з метою надання пріоритету окремим проектам, відповідно до Місцевої програми, Правил та цього Положення;

д) ранжирування секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками, від проекту з найвищим показником до проекту з найнижчим показником;

е) визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація, у межах Нерозподіленого залишку Компенсації, в послідовності відповідно до здійсненого ранжирування;

є) оформлення протокольного рішення Комісії.

16. Індивідуальне оцінювання кожного проекту суб’єктів малого підприємництва здійснюється кожним з членів Комісії, присутнім на засіданні, у письмовому вигляді з використанням відповідних паперових форм для оцінювання, які заздалегідь готуються секретарем Комісії. Форми для оцінювання, підготовлені секретарем Комісії, повинні містити перелік назв суб’єктів малого підприємництва, назв їх проектів, заявлений період Компенсації, заявлену суму Компенсації з розбиттям по роках, та поля для вписування кількості балів по відношенню до кожного з проектів.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, під час оцінювання приймає рішення щодо надання певної кількості балів кожному проекту особисто з врахуванням інформації та документів, наданих суб’єктом підприємництва та Фондом на розгляд Комісії, усних пояснень осіб, присутніх на засіданні Комісії.

Оцінювання проекту суб’єкта малого підприємництва здійснюється за 3-бальною шкалою (від нуля до трьох), за якої «0» (нуль) є мінімальним балом, що відповідає найнижчій можливій оцінці проекту, а «3» (три) є максимальним балом, що відповідає найвищій можливій оцінці проекту.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, приймає окреме рішення про надання певної кількості балів окремо по кожному проекту суб’єкта малого підприємництва. Прийняття таких рішень по кількох проектах одночасно не допускається.

Кожен член Комісії, присутній на засіданні, вписує кількість балів, яку він надає конкретному проекту суб’єкту малого підприємництва як свою оцінку проекту, у відповідне поле паперової форми для оцінювання, підготовленої секретарем Комісії. Всі сторінки паперової форми для оцінювання підписуються на кожній сторінці членом Комісії.

17. Після завершення оцінювання членами Комісії всіх проектів секретар Комісії визначає рейтинговий показник для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва за наступною формулою:

Фото без опису = Фото без опису  × 100% × 0,7

де Фото без опису  – рейтинговий показник і-го проекту суб’єктів малого підприємництва, %;

n – кількість членів Комісії, присутніх на засіданні Комісії, які брали участь у оцінюванні і-го проекту суб’єктів малого підприємництва (не враховуються члени Комісії, які заявили про конфлікт інтересів);

Фото без опису  – кількість балів, наданих j-м членом Комісії і-му проекту суб’єктів малого підприємництва.

18. Після визначення рейтингових показників для проектів суб’єктів малого підприємництва секретар Комісії відкидає проекти, які отримали рейтинговий показник із значенням менше 35%, а решта проектів вважаються такими, що беруть участь в ранжируванні.

19. Після визначення секретарем Комісії проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальні порогові значення, він здійснює коригування рейтингових показників по проектах, які беруть участь в ранжируванні, наступним чином:

а) для проектів суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: ягідництво, органічне виробництво, вівчарство, свинарство, переробка молока, виробництво продуктів харчування:

Фото без опису = Фото без опису  × 1,25

де Фото без опису  – відкоригований рейтинговий показник і-го проекту суб’єктів малого підприємництва, %;

Фото без опису  – рейтинговий показник і-го проекту суб’єктів малого підприємництва, %.

б) для решти проектів:

Фото без опису = Фото без опису

20. Після коригування рейтингових показників секретар Комісії здійснює ранжирування проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками, від проекту з найвищим показником до проекту з найнижчим показником: проект з найвищим показником отримує перше місце, за ним розміщується проект, що займає друге місце, і аналогічно до проекту з найнижчим показником, який займає останнє місце.

Кілька проектів суб’єктів малого підприємництва з однаковими відкоригованими рейтинговими показниками займають одне рейтингове місце.

21. Після ранжирування проектів секретар Комісії визначає проекти суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація.

Компенсація надається за проектами суб’єктів малого підприємництва в послідовності відповідно до результату ранжирування проектів.

При цьому секретар Комісії зіставляє заявлену суму Компенсації на поточний бюджетний рік по проекту (кількох проектах) суб’єктів малого підприємництва, який займає визначене рейтингове місце, з наявною сумою Нерозподіленого залишку Компенсації, за вирахуванням коштів Нерозподіленого залишку Компенсації, за рахунок яких надається Компенсація за проектами, що зайняли вищі рейтингові місця по відношенню до зазначеного проекту за результатами оцінювання та ранжирування.

У разі, якщо вказаної суми коштів достатньо для надання Компенсації за визначеним проектом (проектами) у повному заявленому обсязі, такий проект (проекти) отримує (отримують) Компенсацію в повному обсязі. Після цього секретар Комісії в аналогічному порядку визначає достатність коштів для надання Компенсації за наступним проектом (проектами) суб’єктів малого підприємництва.

У разі, якщо вказаної суми коштів недостатньо для надання Компенсації за визначеним проектом (проектами) у повному заявленому обсязі, такий проект (проекти) отримує (отримують) Компенсацію в обсязі наявної суми коштів (пропорційно до заявленої суми Компенсації), а решта проектів, що займають наступні рейтингові місця, Компенсації не отримують.

Рішення Комісії передбачає надання Компенсації у заявленому суб’єктом малого підприємництва періоді та не обмежується поточним бюджетним роком. Проте відповідно до Місцевої програми та Правил надання Компенсації у наступному бюджетному році здійснюватиметься за умови виділення коштів з районного бюджету.

22. Рішення Комісії щодо конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для надання Компенсації оформлюється протоколом, який складається секретарем Комісії та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Комісії) та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Комісії.

У протоколі відображаються:

а) дата, час і місце засідання Комісії;

б) склад присутніх членів Комісії, голова (головуючий) Комісії, секретар Комісії, інформація про наявність кворуму на засіданні Комісії;

в) інформація про дотримання передбаченої Правилами процедури інформування Суб’єктів підприємництва та громадськості про проведення засідання Комісії;

г) інформація про присутніх осіб, запрошених на засідання Комісії;

д) інформація про членів Комісії, які заявили про конфлікт інтересів при прийнятті рішень за визначеними проектами суб’єктів малого підприємництва та не брали участі в голосуванні за такими проектами;

е) інформація про суму Нерозподіленого залишку Компенсації на дату засідання Комісії;

є) результати індивідуального оцінювання кожним з членів Комісії кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

ж) рейтингові показники для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

з) перелік проектів суб’єктів малого підприємництва, які отримали рейтинговий показник, що перевищує мінімальні порогові значення;

и) відкориговані рейтингові показники для кожного проекту суб’єктів малого підприємництва;

і) результати ранжирування проектів суб’єктів малого підприємництва за відкоригованими рейтинговими показниками;

ї) перелік проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватися Компенсація, з зазначенням суми Компенсації у поточному бюджетному році та наступному бюджетному році;

й) інша релевантна інформація.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Комісії, а другий через районну державну адміністрацію направляється Фонду протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісії.

23. Інші рішення Комісії, за винятком зазначених у п. 15 цього Положення, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.

24. Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного проекту суб’єкта малого підприємництва, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду та оцінювання проекту, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного проекту суб’єкта малого підприємництва.

 

                                                                  Додаток В

до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (за Програмою розвитку малого та середнього підприєм­ництва в Зноб-Новгородській селищній раді  на 2018 рік)

 

 

Примірний договір №_____

про часткову компенсацію сплачених відсотків

за банківським кредитом

 

м. Суми

 

  «_____»_____________2017 р.

Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради, що діє на підставі Статуту, в особі Борисова Павла Валерійовича (далі – Фонд),  з  однієї сторони,

та  ______________________________________________________________, що діє на підставі                                                                      в особі                               

                                                                                   , що діє на підставі           

                                                                       (далі – Суб’єкт підприємництва), з іншої сторони, разом далі – Сторони, уклали цей Договір на підставі Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»; Програми розвитку малого та середнього підприємництва в                            Сумської області на                                                    

роки, затвердженої рішенням                                                                             

ради від                                                         «Про                                               » (зі змінами) (надалі – Програма); Правил надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах, затвердженої зазначеним рішенням у складі Програми (надалі – Правила); рішення місцевої конкурсної комісії           від                                                   

про наступне.

 

1. Предмет Договору

1.1. В порядку і на умовах, передбачених цим Договором, Фонд зобов’язується виплачувати Суб’єкту підприємництва часткову компенсацію відсотків за кредитом за період з _____________ по _____________ включно, які Суб’єкт підприємництва сплатив (сплачуватиме) державній банківській установі ____________________________________ (вказати назву банківської установи) за кредитним договором (угодою) __________________________

(вказати реквізити кредитної угоди) (надалі – Кредитний договір) у обсязі, що складає _____% ( ____________ відсотків) номінального розміру відсоткової ставки за кредитом, але в будь-якому разі компенсується не більше _____% річних ( ____________ відсотків річних) та не більше _______ (____________ ) тисяч гривень за весь період дії цього Договору (надалі – Компенсація).

1.2. Компенсація не надається Суб’єкту підприємництва на сплату прострочених відсотків за Кредитним договором, на погашення штрафних санкцій та (або) пені за користування кредитом, а також на сплату відсотків за користування кредитом у разі прийняття банком рішення щодо підвищення відсоткової ставки внаслідок невиконання договірних зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед банком.

1.3. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок                                                                                                

(вказати бюджет: районний бюджет або бюджет об’єднаної територіальної громади або обласний бюджет) бюджету шляхом їх перерахування на банківські рахунки Суб’єкта підприємництва, зазначені у цьому договорі.

1.4. Компенсація надається лише за ті дні у межах періоду, зазначеного у п.1.1 цього Договору, за які Суб’єкту підприємництва фактично нараховувались відсотки за Кредитом.

1.5. Компенсація надається Суб’єкту підприємництва у національній валюті України.

2. Умови надання Компенсації

2.1. Суб’єкт підприємництва має право на отримання Компенсації за цим Договором, а Компенсація може надаватися, поки виконуються наступні умови:

2.1.1. Суб’єкт підприємництва має зареєстроване місцезнаходження (юридичну адресу) та здійснює діяльність в населеному пункті, протягом всього терміну дії цього Договору.

2.1.2. Суб’єкт підприємництва не має заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України.

2.1.3. Суб’єкт підприємництва не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства.

2.1.4. Суб’єкт підприємництва не перебуває у стадії припинення або припинення підприємницької діяльності.

2.1.5. Суб’єкт підприємництва не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю.

2.1.6. Суб’єкт підприємництва не отримує фінансову підтримку на ті самі цілі, на які надається Компенсація, за рахунок інших джерел.

2.1.7. Суб’єкт підприємництва не має несплачених прострочених грошових зобов’язань за Кредитним договором, зокрема: зобов’язань щодо погашення основної заборгованості за кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати відсотків за користування кредитом; та (або) зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій, пені; та (або) інших грошових зобов’язань за Кредитним договором.

2.1.8. Суб’єкт підприємництва не має несплачених прострочених грошових зобов’язань перед державними та недержавними банківськими установами.

2.1.9. Суб’єкт підприємництва є суб’єктом малого підприємництва у розумінні частини 3 статті 55 Господарського кодексу України.

2.2. У разі дій та (або) рішень Суб’єкта підприємництва протягом терміну дії цього Договору та (або) в результаті настання обставин чи подій, як в результаті дій та (або) рішень Суб’єкта підприємництва, так і незалежних від нього, внаслідок яких виникає хоча б одноразова невідповідність умовам, зазначеним у пп. 2.1.1 п. 2.1 цього Договору, Суб’єкт підприємництва втрачає право на отримання Компенсації за цим Договором. Суб’єкт підприємництва зобов’язаний повідомити Фонд про зазначену невідповідність умовам та повернути всю суму Компенсації, отриману за цим Договором.

2.3. У разі дій та (або) рішень Суб’єкта підприємництва протягом терміну дії цього Договору та (або) в результаті настання обставин чи подій, як в результаті дій та (або) рішень Суб’єкта підприємництва, так і незалежних від нього, внаслідок яких виникає хоча б одноразова невідповідність умовам, зазначеним у будь-яких з пп. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9 п. 2.1 цього Договору, Суб’єкт підприємництва втрачає право на отримання Компенсації з дати виникнення такої невідповідності, і Фонд не перераховує йому наступні транші Компенсації. Суб’єкт підприємництва зобов’язаний повідомити Фонд про зазначену невідповідність умовам та повернути суму Компенсації, отриману за період з дати виникнення невідповідності.

2.4. У разі дій та (або) рішень Суб’єкта підприємництва протягом терміну дії цього Договору та (або) в результаті настання обставин чи подій, як в результаті дій та (або) рішень Суб’єкта підприємництва, так і незалежних від нього, внаслідок яких виникає невідповідність умовам, зазначеним у будь-яких з пп. 2.1.2, 2.1.7, 2.1.8 п. 2.1 цього Договору, Фонд призупиняє перерахування траншів Компенсації Суб’єкту підприємництва до моменту відновлення відповідності умовам. Суб’єкт підприємництва зобов’язаний повідомити Фонд про зазначену невідповідність умовам.

2.5. Суб’єкт підприємництва має право на отримання Компенсації, а Компенсація надається за цим Договором лише за умови наявності та достатності фінансування, виділеного рішенням                                                                                             

          ради з місцевого бюджету, зазначеного у п. 1.3 цього Договору.

2.6. Суб’єкт підприємництва має право на отримання Компенсації за цим Договором у разі сплати на користь Фонду комісійних платежів, передбачених цим Договором.

3. Порядок виплати Компенсації

3.1. Компенсація виплачується окремими траншами, кожен з яких перераховується Фондом Суб’єкту підприємництва на підставі відповідної додаткової угоди до цього Договору, що підписується Сторонами, в якій зазначається сума траншу Компенсації; період, за який надається транш Компенсації; терміни перерахування траншу Компенсації Суб’єкту підприємництва; реквізити поточного рахунку Суб’єкта підприємництва, відкритого у банківській установі, на який буде здійснюватися перерахування траншу Компенсації; сума комісійного платежу за перерахування траншу Компенсації, яку має сплатити Суб’єкт підприємництва на користь Фонду, у розмірі 1% (один відсоток) від суми траншу.

3.2. Компенсація виплачується не частіше, ніж один раз на календарний квартал. Сторони можуть дійти згоди щодо узгодження інших термінів виплати Компенсації у виняткових випадках, передбачених Правилами, при цьому домовленості Сторін оформлюються відповідною додатковою угодою до цього Договору.

3.3. Для отримання чергового траншу Компенсації за цим Договором Суб’єкт підприємництва надає Фонду:

3.3.1. оригінал заяви про надання траншу Компенсації за відповідний календарний квартал у довільній формі з посиланням на реквізити цього Договору та розрахунком суми траншу Компенсації відповідно до Програми та Правил;

3.3.2. завірені копії платіжних доручень, що підтверджують сплату банку відсотків за користування кредитом у відповідному календарному кварталі;

3.3.3. оригінал листа Суб’єкта підприємництва, в якому наводиться вичерпний перелік державних та недержавних банківських установ, з якими у Суб’єкта підприємництва є чинні договори про надання банківських послуг станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання Фонду заяви, зазначеної у пп. 3.3.1 п. 3.3 цього Договору;

3.3.4. оригінал довідки з банку, з яким у Суб’єкт підприємництва укладений Кредитний договір, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва за Кредитним договором та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з таким банком, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання Фонду заяви, зазначеної у пп. 3.3.1 п. 3.3 цього Договору;

3.3.5. оригінали довідок з всіх інших державних та недержавних банківських установ, вказаних у листі, зазначеному у пп. 3.3.3 п. 3.3 цього Договору, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання Фонду заяви, зазначеної у пп. 3.3.1 п. 3.3 цього Договору;

3.3.6. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва у разі внесення змін до цього реєстру з моменту укладення договору;

3.3.7. оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у простій письмовій формі, якою підтверджується виконання Суб’єктом підприємництва умов надання Компенсації, визначених п. 2.1 цього Договору.

3.3.8. копія платіжного доручення Суб’єкта підприємництва з відміткою банку про виконання, за яким Суб’єкт підприємництва сплатив на користь Фонду комісійний платіж за розгляд заяви про перерахування чергового траншу Компенсації, зазначеної у п. 3.3.1 п. 3.3 цього Договору, у розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

3.4. Після отримання від Суб’єкта підприємництва документів, зазначених у п. 3.3 цього Договору, Фонд визначає суму чергового траншу Компенсації, та у разі, якщо вона не збігається з сумою, вказаною у заяві Суб’єкта підприємництва, письмово інформує про це Суб’єкта підприємництва з наданням відповідних розрахунків.

3.5. Якщо валютою, у якій Суб’єкт підприємництва сплачує відсотки банку є валюта, відмінна від національної валюти України, то сума чергового траншу Компенсації розраховується, виходячи з офіційного валютного курсу гривні, встановленого Національним банком України по відношенню до валюти сплати відсотків на кожну дату нарахування банком сплачених Суб’єктом підприємництва відсотків за кредитом, при цьому якщо на певну дату курс гривні до валюти сплати відсотків був нижчим, ніж на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації до моменту укладення цього Договору – то при розрахунку суми чергового траншу Компенсації враховується курс гривні на дату подання заяви Суб’єктом підприємництва до Фонду про надання Компенсації до моменту укладення цього Договору.

3.6. Після укладення додаткової угоди до цього Договору про надання чергового траншу Компенсації Суб’єкт підприємництва сплачує на користь Фонду комісійний платіж за перерахування траншу Компенсації у розмірі 1% (один відсоток) від суми траншу. Транш Компенсації не перераховується Фондом до моменту надання підтвердження сплати зазначеного комісійного платежу.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Фонд має право:

4.1.1. вимагати від Суб’єкта підприємництва сплати комісійних платежів відповідно до цього Договору;

4.1.2. не надавати Компенсацію Суб’єкту підприємництва у разі невідповідності Суб’єкта підприємництва умовам відповідно до пп. 2.2, 2.3, 2.4 цього Договору;

4.1.3. призупинити перерахування Компенсації Суб’єкту підприємництва у разі недостатнього фінансування, виділеного рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, зазначеного у пункті 1.3 цього Договору, керуючись п. 2.5 Договору;

4.1.4. самостійно визначати суму кожного чергового траншу Компенсації, інформуючи Суб’єкта підприємництва, на підставі документів, отриманих від Суб’єкта підприємництва, та залежно від наявного фінансування, виділеного рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, зазначеного у пункті 1.3 цього Договору;

4.1.5. не розглядати документи Суб’єкта підприємництва та (або) не укладати з ним додаткову угоду до цього Договору про надання чергового траншу Компенсації та (або) не перераховувати черговий транш Компенсації у разі несплати комісійних платежів відповідно до цього Договору.

4.2. Фонд зобов’язується:

4.2.1. здійснювати виплати Компенсації Суб’єкту підприємництва в порядку і на умовах, передбачених цим Договором;

4.2.2. належно виконувати інші зобов’язання Фонду за цим Договором.

4.3. Суб’єкт підприємництва має право:

4.3.1. вимагати від Фонду виплати Компенсації в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

4.4. Суб’єкт підприємництва зобов’язується:

4.4.1. своєчасно вживати заходів щодо забезпечення відповідності умовам пп. 2.1.1-2.1.8 п.2.1 цього Договору;

4.4.2. повернути Фонду суму неправомірно отриманої Компенсації у випадках, зазначених у пп. 2.2, 2.3 цього Договору;

4.4.3. повернути Фонду всю суму отриманої Компенсації, якщо вона була надана Суб’єкту підприємництва на підставі завідомо неправдивих відомостей, наданих Суб’єктом підприємництва;

4.4.4. сплачувати Фонду комісійні платежі відповідно до умов цього Договору;

4.4.5. належно виконувати інші зобов’язання Суб’єкта підприємництва за цим Договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, а також умов цього Договору.

4.2. Суб’єкт підприємництва несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за достовірність документів, що надаються Фонду.

4.3. У випадку несвоєчасного отримання або недоотримання фінансування  з відповідного місцевого бюджету в обсягах, передбачених цим Договором для виплати Компенсації на відповідний рахунок, Фонд звільняється від відповідальності, що може бути застосована за порушення терміну виплати Компенсації або неповну виплату Компенсації.

4.4. Фонд звільняється від будь-якої відповідальності за несвоєчасну виплату або невиплату Компенсації у разі невиконання Суб’єктом підприємництва умов цього Договору.

5. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє 5 (п’ять) років з моменту його укладення.

5.2. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5.3. Зміни, доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою до цього Договору.

5.4. Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

5.5. Сторони зобов’язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв’язку з виконанням Договору, шляхом переговорів.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або в чинному в Україні законодавстві.

5.8. Суб’єкт підприємництва надає згоду на обробку персональних даних, яка діє протягом усього строку дії Договору. Суб’єкт підприємництва погоджується з тим, що Фонд має право на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Суб’єкта підприємництва, а також відомостей про банківські рахунки, і будь-якої іншої, наданої Фонду інформації або інформації, отриманої Фондом у зв’язку із виконанням умов цього Договору.

 

Реквізити та підписи Сторін

Фонд

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Суб’єкт підприємництва:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

 

 

 

                                                                  Додаток Г

до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (за Програмою розвитку малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2018 рік)

 

 

Примірна додаткова угода №______

до Договору №_____ про часткову компенсацію

сплачених відсотків за банківським кредитом

від «_____» ______________ 20___ р.

 

м. Суми

 

  «_____»_____________2017 р.

Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради, що діє на підставі Статуту, в особі Борисова Павла Валерійовича (далі – Фонд),  з  однієї сторони,

та  ______________________________________________________________, що діє на підставі                                                                      в особі                               

                                                                                   , що діє на підставі           

                                                                       (далі – Суб’єкт підприємництва), з іншої сторони, разом далі – Сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору про часткову компенсацію сплачених відсотків за банківським кредитом №____ від ______________ (надалі – Договір) на підставі Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»; Програми розвитку малого та середнього підприємництва в                      Сумської області на                        роки, затвердженої рішенням                                                                                         ради від                                                                        «Про                                               » (зі змінами) (надалі – Програма); Правил надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах, затвердженої зазначеним рішенням у складі Програми (надалі – Правила); рішення місцевої конкурсної комісії           від                                                   

про наступне.

 

1. Відповідно до Договору Фонд зобов’язується виплатити Суб’єкту підприємництва черговий транш часткової компенсації відсотків за кредитом за період з ___________ по ___________ включно, які Суб’єкт підприємництва сплатив (сплачуватиме) державній банківській установі                                                                                            

                                                                                                                              

(вказати назву банківської установи) за кредитним договором (угодою) __________________________(вказати реквізити кредитної угоди) у сумі ______________ гривень ___ коп. (                                                                   

                                                                                                                               ) (вказати суму Компенсації прописом) (надалі – Транш).

 

2. Сума Траншу перераховується Фондом на поточний рахунок Суб’єкта підприємництва №_____________________ у                                                                               (вказати назву банківської установи), МФО _______.

 

3. Сума Траншу перераховується Фондом Суб’єкту підприємництва у термін до         за умови наявності на дату платежу фінансування, виділеного з місцевого бюджету, зазначеного в Договорі, та попереднього перерахування зазначених коштів головним розпорядником коштів відповідного місцевого бюджету на рахунок Фонду.

 

4. Суб’єкт підприємництва у термін до     

сплачує на користь Фонду комісійний платіж за перерахування Траншу у розмірі 1% (один відсоток) від суми Траншу, що складає                                                   

          грн. ___ коп. (                                                                                           

                                                                      ) (вказати суму комісійного платежу прописом).

 

5. Фонд має право не надавати Компенсацію та не перераховувати Транш Суб’єкту підприємництва, призупинити перерахування Компенсації у випадках, передбачених Договором.

 

6. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і є невід’ємною частиною Договору.

 

7. Ця Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

Реквізити та підписи Сторін

Фонд

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Суб’єкт підприємництва:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

 

 

 

                                                        Додаток Д

до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (за Програмою розвитку малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді  на 2018 рік)

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсному відборі

на отримання часткової компенсації з обласного бюджету

сплачених відсотків за кредитами, що надаються

державними банківськими установами

 

Прошу допустити   _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи – підприємця)

 

до участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації з обласного бюджету сплачених відсотків за кредитами, що надаються державними банківськими установами
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва проекту)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(зміст проекту)

 

Проект суб’єкта підприємництва реалізується (необхідне відмітити):

£ на території об’єднаної територіальної громи області;

£  на території об’єднаної територіальної громади області з розміщенням на території такої об’єднаної територіальної громади виробничих потужностей і створенням робочих місць;

£  за межами території об’єднаної територіальної громади.

 

Чи реалізується проект за напрямками: ягідництво, органічне виробництво, вівчарство, свинарство, переробка молока, виробництво продуктів харчування (необхідне підкреслити)

 

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Дата та номер державної реєстрації_________________________________________________ ________________________________________________________________________________Місцезнаходження (юридична адреса) юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця:______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Місце здійснення підприємницької діяльності (перелічити та надати стислий опис видів діяльності за кожним місцем):                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Основний вид діяльності:                                                                                      

________________________________________________________________________________

Фактичне місцезнаходження виробничих потужностей:                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця)  або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи:   

Телефон: _________________________ E-mail:                                                 

Керівник (назва посади, ПІБ)                                                                                

                                                                                                                                

Вичерпний перелік банківських рахунків                                                            

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Відомості про кредит:

Назва банку, який надав кредит                                                                           
                                                                                                                                

Дата і номер кредитної угоди                                                                               

Цільове призначення кредиту                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Термін дії кредитної угоди                                                                                   

Сума кредиту в валюті кредиту                                                                            

                                                                                                                                

Відсоткові ставки протягом терміну дії кредитної угоди, % річних                  

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Сума прострочених грошових зобов’язань за кредитною угодою                   

                                                                                                                                

                                                                                                                                

в тому числі на даний час                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Відомості про компенсацію:

Період компенсації: з__________________   по _____________________ (включно).

 

Розрахункова сума компенсації, грн ________________________________________________

 

З вимогами правил отримання часткової компенсації з бюджету сплачених відсотків за кредитами, що надаються державними банківськими установами  на реалізацію проектів суб’єктів малого підприємництва ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

 

 

Керівник __________________       _____________________________________________

                        (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

Реєстраційний № _______ 

від «_____» _____________20__р

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь