A A A K K K
для людей із порушенням зору
-
-

Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2020 рік

Дата: 01.05.2019 10:21
Кількість переглядів: 743

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом фінансів, економічного розвитку та інвестицій Зноб-Новгородської селищної ради підготовлено проект рішення «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2020 рік».
З повним текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Зноб-Новгородської селищної ради – https://zn-otg.gov.ua/ (розділ – «Архів документів» – «Регуляторні акти» – «Оприлюднення проектів регуляторних актів: (повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу)»).
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою публічного громадського обговорення, удосконалення проекту рішення, урахування інтересів суб’єктів господарювання та громадськості, просимо зауваження і пропозиції до проекту рішення надсилати в письмовому вигляді протягом 30 днів (до 01 червня 2019 року) з моменту оприлюднення на сайті Зноб-Новгородської селищної ради проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу до відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій Зноб-Новгородської селищної ради за адресую: 
41022, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, 3,  (електронна адреса в мережі Інтернет – e-mail:  04391279@mail.gov.ua, znobagromada@gmail.com, контактний телефон: 0968100822) та до Державної регуляторної служби України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 (електронна адреса в мережі Інтернет – e-mail:  inform@dkrp.gov.ua).
 


Додаток 1
до проекту рішення  сесії
Зноб-Новгородської селищної
від                           р.№ _____

Положення про туристичний збір на території Зноб-Новгородської селищної ради

    1. Загальні положення
    1.1.  Положення про туристичний збір на території Зноб-Новгородської селищної ради (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів ” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»  № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території селищної ради.
    Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Зноб-Новгородської селищної ради.
    1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
    В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно ” Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.
    1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до селищного бюджету.
    2. Платники збору
    2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  Зноб-Новгородської селищної ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.
    2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
    а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Зноб-Новгородської селищної ради;
    б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
    в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
    г) ветерани війни;
    ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
    д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.
    3. Ставка збору
    3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
    4. База справляння збору
    4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.
    5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
    5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
    а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
    б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
    5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:
    а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;
    б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
    в) юридичними особами, які уповноважуються Зноб-Новгородською селищною радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
    Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Зноб-Новгородської селищної ради.
    6. Особливості справляння збору
    6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Зноб-Новгородської селищної ради.
    За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
    6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення селищної ради.
    6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.
    7. Порядок сплати збору
    7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,
або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення Зноб-Новгородської селищної ради.
    Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.
    7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.
7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
    8. Податковий обов’язок 
    8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.
    8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.
    8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.
    8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.
    8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.
    9. Контроль
    9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює Головне управління ДФС у Сумській області.
Секретар селищної ради    М.Срібний

до  рішення сесії
Зноб-Новгородської
селищної ради
від                         року №

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про справляння туристичного збору
смт. Зноб-Новгородське                                                    «___» ________2020 р.

Зноб-Новгородська селищна рада (далі Довіритель) в особі селищного голови Гончарова П.В., діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та ____________________________, що іменується в подальшому у тексті договору «Податковий агент», що діє на підставі _____________________________________________________________, з другого боку, уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1.1. Згідно до цього договору Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули на територію Зноб-Новгородської селищної ради і перерахування туристичного збору в селищний бюджет, на умовах чинного Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням селищної ради
1.2. Податковий агент зобов’язаний виконувати дане йому рішенням Зноб-Новгородської селищної ради право на здійснення такої діяльності у відповідності зі статтею 268 Податкового Кодексу України. 
1.3. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.
2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
2.1. Податковий агент зобов’язаний: 
2.1.1. Надавати інформацію Довірителю про хід виконання доручення за його письмовою вимогою в п’ятиденний термін;
 2.1.2. Здійснювати справляння та перерахування туристичного збору в порядку і термін, що встановлений статтею 268 Податкового Кодексу України та відповідним рішенням Зноб-Новгородської селищної ради. 
2.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючім законодавством України і даним Договором.
3. ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ
3.1. Податковий агент зобов’язаний здійснювати справляння та перерахування туристичного збору у розмірі:
 – для внутрішнього туризму - 0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
 - для в’їзного туризму - 5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;
3.2. Порядок сплати туристичного збору: 
3.2.1. Збір сплачується в селищний бюджет щоквартально, відповідно до поданої податкової декларації за звітний (податковий) квартал, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місце знаходженням податкових агентів. 
3.3. Довіритель зобов’язаний прийняти всі документи, надані Податковим агентом.
3.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору у відповідності з діючим законодавством України і даними  Договором.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами. 4.2. Кожна із сторін може відмовитись від договору, в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць.
5. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Умови даного договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. 
5.2. Цей договір може бути розірваний:
 5.2.1. За згодою сторін;
 5.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов договору; 
5.2.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором. 
5.3. Всі додатки змін і доповнення до даного договору в формі додаткових угод мають силу тільки у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі, віднесені до даного договору і підписані уповноваженими на те представниками кожної з сторін. 
5.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються діючим законодавством України.
Довіритель........    Податковий агент......
..................................................................
Секретар селищної ради    М. Срібний

Додаток  3
до  рішення  сесії
Зноб-Новгородської селищної  ради
від ___року №

ПЕРЕЛІК
документів, які подають юридичні особи та фізичні особи-підприємці до Зноб-Новгородської селищної ради для укладання договору-доручення на справляння туристичного збору

1.  Заява на ім’я селищного голови.
2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 
3. Копія свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій (ЄДРПОУ), для юридичних осіб.
 4. Копія документа, що підтверджує право власності або користування (оренди) на об’єкт нерухомого майна.
Секретар селищної ради    М.  Срібний

Додаток  4
до  рішення  сесії Зноб-Новгородської селищної  ради
від___року №

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору 

№ п/п    Суб’єкт господарювання    Форма власності    Місце знаходження 
1    НПП «Деснянсько-Старогутський»    державна    м. Середина-Буда, 

* Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору; цей Перелік не забороняє сплати збору до селищного бюджету іншим податковим агентам до їх включення у перелік.
Секретар селищної ради    М.  Срібний
 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь