-
-

Заява про визначення обсягу СЕО під час розробки містобудівної документації “Генеральний план с. Голубівка Середино-Будського району Сумської області”

Дата: 12.05.2019 08:58
Кількість переглядів: 1179

Заява про визначення обсягу СЕО під час розробки містобудівної документації Генеральний план с. Голубівка Середино-Будського району Сумської області

1) замовник: Зноб-Новгородська селищна рада. Сумська область, Середино-Будський район, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, 1.

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

- вид містобудівної документації - Генеральний план с. Голубівка Середино-Будського району Сумської області ”, розроблений згідно з завданням на проектування замовника – Зноб-Новгородської селищної ради та на підставі рішення Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області «Про виготовлення генеральних планів сіл  Мефедівка, Кренидіка, Стягайлівка, Зноб-Трубчевська, Голубівка, Очкине Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області» (21 сесія 07 скликання) від 07.06.2018 р. відповідно договору № 1206-5 на розробку «Генерального плану с.Голубівка Середино-Будського району Сумської області».

 Виконавець – ФО-П Глух В. П.

 

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Основними цілями просторового планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

- цілі документа:

- проведення аналізу сучасного стану забудови населеного пункту, соціально-економічнї ситуації;

- розгляд перспективи розвитку села: визначення територій для розвитку житлового будівництва, промисловості;

- визначення пріоритетних напрямків розвитку села, його перспективної планувальної структури та функціонального зонування;

- визначення перспективної чисельності населення, об'ємів та структури житлового будівництва;

- визначення загального стану довкілля, факторів, що його формують, надання містобудівних пропозицій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану, щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури;

- визначення територій, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші).

- уточнення планувальної структури, функціонального призначення та параметрів забудови населеного пункту;

- встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

- надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент стратегічного планування, направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, плани, політики; визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на довкілля, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з точки зору безпеки навколишнього середовища.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

-зв’язок з іншими документами державного планування:

Згідно ст. 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

При розробленні генерального плану враховуються:

 Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 7.02.02. р., № 3059-ІІІ;

- Закон України «Про державне прогнозування та розробку програм економічного та соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. № 2349;

-Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII;

-містобудівна документація:

1) Схема планування території Середино-Будського району Сумської області;

2) Схема планування території Сумської області;

- інформація даних земельного кадастру, вихідні дані Зноб-Новгородської селищної ради щодо планів та програм соціально-економічного розвитку регіону; щодо наявної містобудівної документації території населеного пункту; щодо наявності (відсутності) на території населеного пункту об'єктів історико-культурної спадщини, джерел забруднення навколишнього середовища, територій за складними інженерними умовами; екологічного та санітарно-гігієнічного стану території;

3) якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

В роботі Генеральний план с. Голубівка Середино-Будського району Сумської області проведено аналіз сучасного стану забудови населеного пункту, соціально-економічної ситуації; визначаються пріоритетні напрямки розвитку села, його перспективна планувальна структура та функціональне зонування, рішення щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури; визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші); визначення нових ділянок для залучення інвестицій до сільської ради.

У складі проекту розробляється план зонування території, яким визначаються:

- принципи планувально-просторової організації забудови; 

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами;

- містобудівні умови та обмеження; 

- черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

- систему інженерних мереж; 

- порядок організації транспортного та пішохідного руху; 

- порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних в населеному пункті.

В роботі проаналізовано існуючий стан території та визначено, що в населеному пункті немає видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) першої категорії згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Територія села розташована на слабо хвилястій рівнині.

На території населеного пункту функціонує одиночне місце забору води з підземних джерел, обсяг видобутку води – до 31 тис. м3 /рік.

В межа села розташований господарський двір, який на даний час не працює. За межами села, на північному заході, розташовані склади зерна та пилорама. У південно - західній частині розміщуються: зерносушарка, зерновий тік, склад зберігання картоплі, машинно-тракторний парк ТОВ "Володимирське". На сьогодні дані підприємства  діючі.

Проектними рішеннями не передбачено розташування нових та розширення існуючих виробничих зон.

Санітарна очистка власних ділянок проводиться силами мешканців села (компостуванням на власних ділянках). Проектом передбачається планово-подвірна система очищення від твердих побутових відходів для громадського центру та планово-поквартальна для зони індивідуальної садибної забудови. Усе сміття завантажується у сміттєвози і вивозитися на сміттєзвалище, яке розміщене за межами населеного пункту. Утилізація рідких органічних відходів відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців села. На території села Голубівка шкідливих відходів немає.

Особливо-цінних земель за даними Зноб-Новгородської селищної ради немає.

Даних щодо сучасного та очікуваного екологічного та санітарно-гігієнічного стану території немає. Науково-дослідні та проектні роботи щодо території детального планування не проводились.

На території села відповідно до актуалізованих переліків пам’яток культурної спадщини Сумської області розміщена пам’ятка історії - Братська могила радянських воїнів, партизанів та пам’ятник воїнам-землякам, узята на державний облік рішенням Сумського облвиконкому від 11.05.1976 р. № 278 (охоронний номер 1034).

Пам’яткоохоронна діяльність повинна здійснюватись згідно Закону України "Про охорону культурної спадщини".

На території планування діють наступні планувальні обмеження:

- санітарно-захисна зона господарського двору – 100 м;

- санітарно-захисна зона пилорами - 100м;

- санітарно-захисна зона складів зберігання зерна - 50м;

- санітарно-захисна зона складів зберігання картоплі - 50м;

- санітарно-захисна зона зерносушарки– 100 м;

- санітарно-захисна зона машино-тракторного парку – 100 м;

- санітарно-захисна зона зона кладовища – 300м;

- прибережно-захисна смуга водойм (річка Знобівка та водосховище «Голубівське») - 50м

Охоронні зони інженерних мереж:

-перший пояс санітарної охорони джерел водопостачання – 30м;

-охоронна зона водонапірних башт – 15м;

-охоронні зони мереж електропостачання ПЛ 10 кВ - 10м;

Об`єктів спеціального призначення на території села немає.

Ландшафтно-рекреаційні території розміщені розгалужено населеним пунктом та створюють єдину зелену зону села. Природно-заповідного фонду немає.

Даних  щодо залягання корисних копалин на території планування немає. Територія не забруднена радіоактивними речовинами. За екологічними чинниками село знаходиться у сприятливому середовищі, яке забезпечується відсутністю джерел забруднення та наявністю зелених насаджень. Даних щодо санітарно-гігієнічного та гідрологічного стану водойм немає, території навколо водойм частково зарослі болотною рослинністю, чагарниками. Даних щодо складу та якості води немає.

Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку на території села немає. Хімічно небезпечних об’єктів на території села немає.

На території села існують території, використання яких обмежене:

  •  розташуванням в зоні впливу виробничих об’єктів із санітарно захисними зонами, в межах яких заборонено будівництво житлової та громадської забудови;
  • розташуванням в санітарно захисній зоні кладовища, в межах якої заборонено будівництво житлової та громадської забудови, користуватися водою з колодязів та підземних джерел. Необхідно постійно здійснювати контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що потрапляє в СЗЗ від кладовищ.
  • землі, розміщені під високовольтними лініями електропередачі, використання яких обмежене.

Території, використання яких обмежені складними геологічними умовами, відсутні.

 

4) ймовірні наслідки:

Розташування об’єктів, передбачених генеральним планом, не стосуються:

- сільського господарства;

- лісового господарства;

- рибного господарства;

- енергетики;

- промисловості;

- транспорту;

- поводження з відходами;

- використання водних ресурсів;

- охорони довкілля;

- телекомунікацій;

- туризму;

- містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля - на території села немає обєктів, які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Обєктів, що становлять підвищену небезпеку на території населеного пункту немає. Генеральний план села є містобудівною документацією;

- об’єктів природно-заповідного фонду, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду - на території села немає ПЗФ.

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки. Джерелами зовнішнього техногенного акустичного забруднення в населених пунктах є всі види транспорту (автомобільний, залізничний, авіаційний, водний), промислові підприємства, комунальні об'єкти (котельні, трансформатори, вентиляційні системи, компресорні станції і т. ін.). Для захисту житлової забудови від шуму і загазованості вздовж доріг слід передбачати смуги зелених насаджень. В селі існуючі трансформаторні підстанції можуть бути джерелом акустичного впливу. За межами  с. Голубівка функціонує пилорама, машино-тракторний парк та зерносушарка, які є джерелом акустичного забруднення. Для покращення ситуації генеральним планом встановлено санітарно-захисну зону від підприємств (100м), з визначеним режимом використання земельних ділянок в її межах (визначених планом зонування території);.

- в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище - може здійснюватися під час будівництва пірсів для забору води пожежним автотранспортом на води водосховища. Територія села частково потрапляє до прибережної захисної зони водосховища «Голубівське». Проекти щодо смуг відведення з особливим режимом використання водойм, каналів і гребель по населеному пункту не розроблялись. Генеральним планом визначені нормативні прибережні захисні смуги з обмеженим режимом використання.

На час складання проекту в селі існує система централізованого водопостачання, яка забезпечує питною водою 49% житлового фонду та 70% об’єктів соціальної сфери. Джерелом водопостачання є підземні водоносні горизонти, які експлуатуються водозабірними свердловинами. На сьогодні для водозабору використовується 1 свердловина, яка розташована за межами населеного пункту, поряд з територією машино-тракторного парку  ТОВ « Володимирське». Поряд розташована іще одна  свердловина, яка розташована на території господарського двору, і на даний час законсервована.

В селі також розташовано три регулювальні ємності у вигляді водонапірних башт.

Вулицями села прокладено розгалужену водопровідну мережу господарсько-питного водопроводу. Вода від водозабірних свердловин подається безпосередньо у водопровідну мережу. Частина забудови, яка не охоплена системою централізованого водопостачання, користується шахтними колодязями, розташованими на присадибних ділянках.

На розрахунковий період у селі Голубівка проектом передбачається реконструкція централізованої системи господарсько-питного водопостачання з охопленням усієї території села. Система передбачається об’єднана на господарсько-питні та протипожежні потреби із введенням води у будівлі. Джерелом водопостачання передбачається залишити існуючу водозабірну свердловину.

Проектом передбачається єдина система водопостачання: господарсько-питна - протипожежна. Для зовнішнього пожежогасіння на водопровідній мережі передбачається установка пожгідрантів через кожні 150м.

Проектом передбачається відведення побутових і виробничих стоків села по централізованій мережі каналізації. Намічається каналізування всіх  будівель громадського та культурно-побутового призначення. Мешканці індивідуальної житлової  забудови користуються індивідуальними малими очисними спорудами типу «септик», що розміщуються на території, з подальшим вивезенням стічних вод асенізаційними автомобілями до очисних споруд.

- порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

- акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць. Джерелами зовнішнього біогенного акустичного забруднення можуть бути стадіони, базари, майдани для мітингів, танцмайданчики, відкриті майданчики культурно-масового відпочинку, спортмайданчики, дискотеки, ринки для продажу тварин, тваринницькі ферми, по с. Голубівка джерелом біогенного акустичного впливу можуть бути запроектовані спортивні майданчики. Містобудівні методи захисту від шуму та вібрації повинні включати заходи із зонування території населених пунктів, раціонального планування і організації вулично-дорожньої мережі, створення санітарно-захисних зон навколо основних стаціонарних джерел акус


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь