-
-

МІСЦЕВА ПРОГРАМА підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Зноб-Новгородської територіальної громади на 2021-2022 роки

Дата: 17.05.2021 10:33
Кількість переглядів: 1294

Фото без опису

ПАСПОРТ місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Зноб-Новгородської територіальної громади на 2021-2022 роки (далі - Програма)


ПРАВИЛА надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі


ПОЛОЖЕННЯ про комісію Зноб-Новгородської селищної ради з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту


Ресурсне забезпечення місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Зноб-Новгородської територіальної громади на 2021-2022 роки


1. ПАСПОРТ

місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Зноб-Новгородської територіальної громади на 2021-2022 роки (далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Зноб-Новгородської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови селищної ради від 20.04.2021 №61-ОД «Про розроблення проекту місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Зноб-Новгородської селищної ради  на 2021-2022 роки                          на 2021-2022 роки 2021-2022 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради

4.

Співрозробник Програми

Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості»

5.

Відповідальний виконавець Програми

 Зноб-Новгородська селищна рада

6.

Виконавець Програми

Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості»

7.

Учасники Програми

громадяни України - індивідуальні сільські забудовники громади, селищна рада

8.

Строк реалізації

2021-2022 роки

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Зноб-Новгородської селищної територіальної громади

10.

Загальний обсяг фінан­сових ресурсів, необ­хідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

Усього - 200 тис. гривень, у тому числі: у 2021 р. – 100тис. гривень; у 2022 р. - 100 тис. гривень

10.1

кошти  бюджету селищної територіальної громади

Усього - 200 тис. гривень, у тому числі: у 2021 р. – 100тис. гривень; у 2022 р. - 100 тис. гривень

2.   Визначення проблематики, на розв’язання якої спрямована

Програма

Програма розроблена на виконання Указу Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 03 серпня 1998 р. № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 05 жовтня 1998 р. № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».
Проблематика, на вирішення якої спрямована Програма:
1)    реалізація державної політики щодо надання підтримки для підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян;
2)    реалізація державної політики України в галузі індивідуального житлового будівництва на селі, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі;
3)    підвищення рівня привабливості проживання, стандартів життя в сільській місцевості, поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла в сільській місцевості;
4)    складність отримання та висока вартість банківських кредитів для фінансування індивідуального житлового будівництва та іпотечних кредитів у сучасних умовах фінансово-економічної кризи;
5)    забезпечення громади необхідними кадровими ресурсами, збереження людського капіталу та закріплення кваліфікованих спеціалістів на території громади.

3.    Визначення мети Програми

Метою Програми є стимулювання розвитку сільської території, сприяння зростанню спроможності та розвитку громади шляхом підвищення стандартів життя, привабливості проживання в сільській місцевості, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі. 

4.    Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Оптимальним шляхом вирішення проблематики, визначеної розділом 2 Програми, та досягнення мети, визначеної розділом 3 Програми, з урахуванням місцевих соціально-економічних, природно-географічних та суспільно - політичних умов територіальної громади є:
1)    розробка та затвердження місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», для забезпечення мобілізації фінансових ресурсів  бюджету селищної територіальної громади з метою фінансування заходів, передбачених Програмою;
2)    надання фінансової (кредитування) та організаційної (інформаційний супровід та координація) підтримки індивідуальним забудовникам громади шляхом надання їм довгострокових кредитів за рахунок коштів  бюджету селищної територіальної громади та державного бюджету;
3)    сприяння розвитку територіальної громади, підвищення рівня її спроможності, у межах цієї Програми - забезпеченості кадровими ресурсами, передусім педагогічними та медичними працівниками, а також спеціалістами виконавчих органів селищної ради і працівниками закладів культури, шляхом надання їм довгострокових кредитів за рахунок коштів бюджету громади та державного бюджету.
Кредити за Програмою     надаються     індивідуальним сільським забудовникам для фінансування:
спорудження    (будівництва),    добудови    (завершення будівництва),
реконструкції, капітального ремонту, підключення до інженерних мереж житлових будинків у сільській місцевості з надвірними підсобними приміщеннями, інженерними мережами або без таких;
спорудження    (будівництво),    добудови    (завершення будівництва),
реконструкції, капітального ремонту інженерних мереж з метою підключення до них житлового будинку у сільській місцевості;
придбання житлових будинків (у тому числі незавершених будівництвом) у сільській місцевості з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких.
Умови надання та повернення кредитів за Програмою визначені у Правилах надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі, що є додатком 1 до Програми (далі - Правила).
Надання кредитів та супроводження кредитних договорів здійснюється виконавцем Програми - Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості».
Строки, обсяги та джерела фінансування Програми
Реалізація Програми розрахована на 2021-2022 роки.
Для фінансування Програми необхідні кошти в сумі 200,0 тис. гривень.                     Ресурсне забезпечення місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2021-2022 роки наведено у додатку 2 до Програми.
Джерелом фінансування кредитів індивідуальним забудовникам є бюджетні ресурси державного бюджету, обласного бюджету, бюджету селищної територіальної громади.

5.    Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програма спрямована на реалізацію таких завдань і заходів:
1)    реалізація завдань з розвитку сільської місцевості та підвищення стандартів життя в сільській місцевості;
2)    реалізація регіональних стратегічних цілей для розвитку сільської території;
3)    забезпечення та підтримка розвитку інфраструктури, необхідність поліпшення демографічної ситуації та рівня життя населення, якості освітніх та медичних послуг у сільській місцевості;
4)    забезпечення громади необхідними кадровими ресурсами, збереження людського капіталу та закріплення кваліфікованих спеціалістів у населених пунктах громади;
5)    вирішення проблеми дефіциту педагогічних кадрів, медичних та культурних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я первинної медицини та культури;
6)    надання індивідуальним забудовникам громади довгострокових кредитів за рахунок коштів селищного бюджету і державного бюджету та супроводження кредитних договорів.
Реалізація Програми у 2021-2022 роках дозволить:
1)    запровадити механізм ефективного використання коштів бюджету селищної територіальної громади шляхом їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними сільськими забудовниками;
2)    стимулювати збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі;
3)    підвищити рівень розвитку сільської інфраструктури, привабливості проживання, стандартів життя в сільській місцевості шляхом поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла в сільській місцевості;
4)    сприяти зростанню спроможності та розвитку  громади.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Зноб-Новгородська селищна рада (далі – селищна рада) є відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів бюджету громади, здійснює координацію та контроль за цільовим та ефективним використанням коштів у межах своїх повноважень.
Виконавець Програми - Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості», реалізує заходи Програми з надання кредитів та супроводження кредитних договорів відповідно до Правил, аналізує хід виконання основних завдань та заходів Програми та надає Селищній раді щоквартальний звіт про хід виконання Програми до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.
Селищна рада аналізує отриманий від Сумського обласного комунального підприємства «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» звіт на предмет ефективності реалізації Програми, виконання основних завдань та заходів Програми.
Щороку, протягом першого кварталу року, наступного за звітним роком, відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради, забезпечує Інформування селищної ради про хід виконання Програми.
Для забезпечення контролю з боку Селищної ради за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надаються у межах цієї Програми, Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» надає Селищній раді право доступу до будь-якої інформації та документів, що стосуються надання кредитів у межах цієї Програми та підтверджують цільове використання коштів бюджету у межах законодавства.


ПРАВИЛА надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі

Ці Правила визначають умови і порядок надання Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» (далі - Фонд) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі за місцевою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2021-2022 роки, (далі - Програма).
І.    Загальні положення
1.    Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
1)    сільська місцевість - територія, на яку поширюється юрисдикція Зноб-Новгородської селищної ради, знаходиться за межами території міст та переважно є зоною сільської забудови;
2)    об’єкт будівництва - розташований у сільській місцевості житловий будинок/частина житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, який споруджується (будується), добудовується, реконструюється, підключається до інженерних мереж, щодо якого проводиться капітальний ремонт, та (або) інженерні мережі, які споруджуються (будуються), добудовуються, реконструюються, щодо яких проводиться капітальний ремонт, з метою підключення до них житлового будинку у сільській місцевості;
3)     об’єкт купівлі-продажу - розташований у сільській місцевості житловий будинок/частина житлового будинку (у тому числі незавершений будівництвом) з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, разом з земельною ділянкою, на якій він розташований;
4)    індивідуальний забудовник - громадянин України, який споруджує (будує), добудовує, реконструює, підключає до інженерних мереж об’єкт будівництва, здійснює капітальний ремонт об’єкта будівництва, або який придбаває об’єкт купівлі-продажу;
5)     об’єкт кредитування - спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, капітальний ремонт, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства;
6)    висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника - висновок Фонду про відповідність індивідуального забудовника встановленим
дими Правилами вимогам та наявність у індивідуального забудовника права на отримання кредиту;
7)    кредит - сума коштів, що надається Фондом індивідуальному забудовнику для фінансування об’єкта кредитування;
8)    кредитний договір - укладений відповідно до цих Правил між Фондом та індивідуальним забудовником (позичальником) договір, який визначає суму кредиту, умови надання кредиту позичальникові, умови погашення позичальником заборгованості за кредитом та внесення плати за користування ним, умови забезпечення виконання зобов’язань позичальника, а також інші умови відповідно до законодавства та цих Правил;
9)    договір про забезпечення виконання зобов’язань - договір, укладений Фондом відповідно до цих Правил та законодавства з позичальником та (або) третіми особами щодо забезпечення належного виконання зобов’язань позичальника перед Фондом за кредитним договором (договір поруки, іпотечний договір);
10)    позичальник - індивідуальний забудовник, з яким Фондом укладено кредитний договір відповідно до цих Правил;
11)    обласна комісія з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту, (далі - Обласна комісія) - постійно діючий орган, створений спільним розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради для затвердження висновку Фонду про кредитоспроможність індивідуального забудовника, оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, які матимуть право на отримання кредиту відповідно до цих Правил;
12)    місцева комісія з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту, (далі - Місцева комісія) - постійно діючий орган, створений розпорядженням селищного голови для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, що матимуть право на отримання кредиту;
2.    Надання Фондом кредитів є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.
3.    Позичальниками кредитів можуть бути індивідуальні забудовники, які постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання) у сільській місцевості у межах Зноб-Новгородської селищної територіальної громади.
4.    Дія цих Правил поширюється на громадян України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, а також на осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дотриманням пункту 3 цих Правил.
5.    Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз.
6.    Кредити надаються позичальникам у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету,  бюджету селищної територіальної громади відповідно до цих Правил залежно від черговості надходження до Фонду документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.
7.    Позичальники з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, голова (член) фермерського господарства, який на момент подання заяви та пакету документів до Фонду має вік до 35 років, мають право на відшкодування плати за надання послуг з супроводження кредитного договору з обласного бюджету відповідно до цих Правил та Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання відшкодування плати за надання послуг з супроводження кредитного договору індивідуальним забудовникам. 
8.    Фонд здійснює фінансування за кредитним договором лише за умови оформлення забезпечення виконання зобов’язання позичальника відповідно до цих Правил та законодавства.
9.    Індивідуальні забудовники мають право брати участь у Програмі на умовах, визначених цими Правилами.
II.    Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам
10.    Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови:
1)    відповідності індивідуального забудовника вимогам, установленим пунктом 3 цих Правил;
2)    підтвердження індивідуальним забудовником своєї платоспромож¬ності.
Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.
11.    Індивідуальний забудовник, якому видано кредит на спорудження (будівництво), добудову (завершення будівництва), реконструкцію, капітальний ремонт житлового будинку/частини житлового будинку, придбання житлового будинку/частини житлового будинку (у тому числі незавершеного будівництвом), зобов’язаний зареєструвати місце проживання у цьому житловому будинку/частині житлового будинку відповідно до законодавства та протягом місяця з дня реєстрації місця проживання подати Фонду засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує таку реєстрацію.
12.    Кредит індивідуальному забудовнику надається на строк до 20 років, але не більш як до досягнення позичальником пенсійного віку, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а 
молодим сім’ям (подружжя, у якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) - до ЗО років, з внесенням за користування ним плати (відсотків за кредитом) у розмірі З (трьох) відсотків річних, а також плати за надання послуг із супроводження кредитного договору у щомісячному розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотків від розміру кредиту, передбаченого кредитним договором.
Плата за надання послуг із супроводження кредитного договору розраховується у відсотках від суми зобов’язань Фонду щодо надання кредиту за кредитним договором, незалежно від фактичної заборгованості позичальника за кредитом у поточному місяці.
Позичальник, який має трьох і більше неповнолітніх дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування кредитом протягом всього строку дії кредитного договору, починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування) до моменту, коли менше ніж троє дітей такого позичальника є неповнолітніми.
Плата за користування кредитом (відсотків за кредитом) не нараховується таким позичальникам (за умови їх звернення з відповідною заявою):
          1) військовослужбовцям; подружжю, у якому чоловік або дружина є військовослужбовцем (що підтверджується копією військового квитка), - з початку і до закінчення особливого періоду;
2) резервістам та військовозобов’язаним; подружжю, у якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним (що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі), - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.
13.    Переважне право на отримання кредиту мають такі індивідуальні забудовники:
1)    педагогічні працівники сільських (селищних) навчальних закладів та медичні працівники сільських (селищних) закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу;
2)    голови (члени) фермерських господарств, які на момент подання заяви та пакету документів до Фонду мають вік до 35 років;
3)    особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
4)    громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;
5)    індивідуальні забудовники, які мають намір отримати кредит для завершення раніше розпочатого будівництва;
6)    працівники органів місцевого самоврядування.
14.    Сума кредиту не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту у сумі 400 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 250 тис. гривень для реконструкції житлового будинку/частини житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 100 тис. гривень для капітального ремонту житлового будинку/частини житлового будинку, 300 тис. гривень для придбання житла та 100 тис. гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.
ІП. Порядок оформлення і видачі кредиту
15.    Для підтвердження права на одержання кредиту індивідуальний забудовник подає до Фонду:
1)    заяву на ім’я керівника Фонду про надання кредиту за визначеною Фондом формою;
2)    копії паспортів громадянина України індивідуального забудовника та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);
3)    копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) індивідуального забудовника та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);
4)    копію свідоцтва про одруження індивідуального забудовника, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, - оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває у зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
5)    довідку про склад сім’ї індивідуального забудовника з визначенням дати реєстрації постійного місця проживання та року народження кожного члена його сім’ї, що видана уповноваженим органом з питань реєстрації місця проживання;
6)    письмову згоду іншого з подружжя (чоловіка, дружини) та всіх інших повнолітніх членів сім’ї індивідуального забудовника (згідно з довідкою про склад сім’ї) на отримання ним кредиту із зазначенням суми кредиту, строку кредитування та об’єкта кредитування;
7)    документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності індивідуального забудовника (довідка про доходи індивідуального забудовника
і    членів його сім’ї, одержаної за попередні шість місяців, та(або) довідка, видана органом місцевого самоврядування, про ведення індивідуальним забудовником особистого селянського господарства);
8)    витяг (інформація) з Державного реєстру прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла (для випадків придбання житла та будівництва нового житла);
9)    копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);
10)    копію пакета проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва або копію будівельного паспорта (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);
11)    довідку про працевлаштування на підприємствах, в установах та організаціях, для підтвердження переважного права відповідно до пункту 13 цих Правил;
12)    заяву власника об’єкта купівлі-продажу про згоду продати об’єкт купівлі-продажу із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (у разі придбання житла);
13)    копії документів, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності);
14)    копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
15)    копію звіту про оцінку об’єкта купівлі-продажу, виконаного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за З (три) місяці до дати надання його Фонду;
16)    пакет документів по кожній фізичній особі, яка відповідно до цих Правил виступатиме поручителем перед Фондом за виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, у тому числі:
заяву фізичної особи - поручителя за визначеною Фондом формою;
копії паспортів громадянина України фізичної особи - поручителя та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);
копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) поручителю та іншому з його подружжя (чоловіка, дружини);
копію свідоцтва про одруження фізичної особи - поручителя, а у разі якщо він не перебуває у шлюбі, заяву на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває у зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
письмову згоду іншого з подружжя фізичної особи - поручителя (чоловіка, дружини) на надання ним поручительства із зазначенням відомостей, які зазначає поручитель у своїй заяві на ім’я керівника Фонду відповідно до цих Правил;
довідку про доходи фізичної особи - поручителя, одержані за попередні шість місяців.
17)    у разі укладання іпотечного договору до Фонду подають:
заяву іпотекодавця за визначеною Фондом формою;
згоду всіх співвласників майна, що пропонується до надання в іпотеку Фонду (якщо таке майно перебуває у спільній власності) для забезпечення виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), строку користування кредитом, інших істотних умов договору;
18)    клопотання про надання кредиту, видане індивідуальному забудовнику органом місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на відповідну сільську місцевість, де такий індивідуальний забудовник проживає та має реєстрацію такого місця проживання (або переселяється для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання);
19)    протокол рішення Місцевої комісії, яка діє на підставі положення, розробленого відповідно до Примірного положення про місцеву комісію з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту, що є додатком 1 до цих Правил.
Копії документів, що подаються Фонду, завіряються таким чином:
копії документів, вказаних у підпунктах 2-4, 9, 10, 13-15 пункту 15 цих Правил, засвідчує індивідуальний забудовник власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа;
копії документів, указаних у підпункт 16 пункту 15 цих Правил, засвідчує відповідна фізична особа-поручитель власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа;
Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає індивідуальний забудовник.
16.    Фонд перевіряє подані індивідуальним забудовником документи на предмет їх відповідності пункту 15 цих Правил (щодо повноти поданого пакету документів) та аналізує платоспроможність індивідуального забудовника, за результатами чого складає висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника, який разом з отриманими від індивідуального забудовника документами передає Обласній комісії на затвердження, а також для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, які матимуть право на отримання кредиту відповідно до цих Правил.
Висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника не може бути позитивним, якщо останнім не надано до Фонду документів, що підтверджують можливість укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, у тому числі документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.
17.    Правовий статус, процедура створення та організація роботи Обласної комісії визначається Положенням про обласну комісію з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту.
18.    Засідання Обласної комісії проводяться за потреби та наявності поданих індивідуальними забудовниками документів, визначених пунктом 15 цих Правил.
Обласна комісія за результатами розгляду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника та поданих індивідуальним забудовником документів приймає протокольне рішення про затвердження зазначеного висновку або відмовляє у його затвердженні з обов’язковим обґрунтуванням причин такої відмови.
Якщо на засіданні Обласної комісії будуть виявлені недоліки по суті змісту підготовленого Фондом висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника, його необґрунтованість або невідповідність дійсності з причин неправильного застосування Фондом Правил або тлумачення змісту документів, наданих індивідуальним забудовником, або з будь-яких інших причин, у тому числі неповноти або невірного оформлення визначених у пункті 15 цих Правил документів, Обласна комісія має право повернути висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника разом з пакетом наданих індивідуальним забудовником документів на доопрацювання Фонду.
Після усунення недоліків, що стали підставою для повернення Обласною комісією на доопрацювання Фонду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника та поданих індивідуальним забудовником визначених у пункті 15 цих Правил документів, Фонд повторно подає Обласній комісії на затвердження висновок про кредитоспроможність такого індивідуального забудовника разом з отриманими від останнього документами у порядку, встановленому цими Правилами.
Рішення про затвердження висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника відповідно до цих Правил приймається Обласною комісією та оформляється протоколом. У разі прийняття Обласною комісією рішення про відмову у наданні кредиту індивідуальному забудовникові надсилається у семиденний строк після прийняття рішення обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.
Обласна комісія одночасно з прийняттям протокольного рішення про надання індивідуальному забудовникові кредиту вирішує питання про бюджет, за рахунок коштів якого буде здійснюватися фінансування кредиту.
Якщо коштів державного бюджету, надання яких індивідуальним забудовникам здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», недостатньо для надання кредиту у повному обсязі, кредит такому індивідуальному забудовнику надається за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування відповідно до цих Правил.
Якщо коштів державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування недостатньо для надання індивідуальному забудовнику кредиту в повному обсязі, кредит такому індивідуальному забудовнику надається за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до цих Правил.
Кредити за рахунок коштів відповідного бюджету місцевого самоврядування згідно з цими Правилами надаються тим індивідуальним забудовникам, які постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання).
Обласна комісія за результатами проведеного засідання повертає Фонду отримані від нього документи з оригіналом протокольного рішення Обласної комісії протягом 5 (п’яти) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем проведення такого засідання Обласної комісії.
Відсутність фактичного фінансування є підставою для Обласної комісії відмовити індивідуальному забудовнику у наданні кредиту відповідно до Програми. У такому випадку індивідуальний забудовник має переважне право на розгляд раніше поданих ним відповідно до пункту 15 цих Правил документів та вирішення питання про надання йому кредиту у порядку, установленому цими Правилами. У випадку надходження фактичного фінансування, Фонд повторно подає Обласній комісії зазначені у цьому абзаці документи для розгляду та вирішення питання про надання кредиту такому індивідуальному забудовнику відповідно до цих Правил. При цьому, Фондом ураховується чинність указаних у цьому абзаці документів на момент їх подання Обласній комісії, а також на момент розгляду таких документів Обласною комісією та вирішення нею питання про надання кредиту такому індивідуальному забудовнику відповідно до цих Правил.
19.    Протягом З (трьох) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного отримання Фондом оригіналу відповідного протокольного рішення Обласної комісії, Фонд формує кредитну справу та повідомляє про прийняте Обласною комісією відповідне протокольне рішення індивідуального забудовника шляхом направлення на його адресу рекомендованим поштовим відправленням листа за підписом керівника Фонду (або особи, яка виконує обов’язки керівника Фонду) або шляхом вручення такого листа особисто індивідуальному забудовнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, на підставі завчасно поданої індивідуальним забудовником відповідної заяви у довільній формі.
20.    У разі прийняття Обласною комісією протокольного рішення про надання індивідуальному забудовнику кредиту на придбання об’єкта купівлі- продажу, Фонд надсилає на ім’я власника такого об’єкта купівлі-продажу гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий Фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу об’єкта купівлі-продажу.
Власник об’єкта купівлі-продажу письмово повідомляє Фонд про отримання ним гарантійного листа протягом 3 (трьох) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного отримання ним гарантійного листа.
Остаточні розрахунки за придбаний позичальником об’єкт купівлі- продажу проводяться Фондом після укладання у встановленому законодавством порядку договору купівлі-продажу об’єкта купівлі-продажу і подання Фонду засвідченої в установленому порядку копії такого договору.
21.    Протокольне рішення Обласної комісії про надання індивідуальному забудовникові кредиту є підставою для укладення Фондом з індивідуальним забудовником кредитного договору.
22.    Фонд укладає кредитний договір відповідно до законодавства з урахуванням цих Правил не пізніше ЗО (тридцяти) календарних днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного отримання Фондом оригіналу протокольного рішення Обласної комісії про надання індивідуальному забудовникові кредиту з урахуванням черговості надходження до Фонду документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.
Зміни та доповнення до кредитного договору оформляються додатковим договором (угодою) і є невід’ємною частиною кредитного договору.
23.    Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, що видається частинами (кредитними траншами), поетапно згідно з графіком будівництва у разі будівництва об’єкта будівництва або одразу у повному обсязі у разі придбання об’єкта купівлі-продажу.
Графік будівництва є невід’ємною складовою частиною кредитного договору, у якому обов’язково сторонами кредитного договору визначаються такі етапи виконання робіт із зазначенням термінів виконання робіт:
перший етап - земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;
другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних та дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;
третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;
четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під’їздів та підходів.
За згодою сторін кредитного договору графік будівництва може бути змінений.
Етапи добудови (завершення будівництва), реконструкції, капітального ремонту, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу та інші етапи по освоєнню кредиту визначаються з урахуванням обсягів робіт та можливостей позичальника по освоєнню кредиту.
Видача Фондом частин кредиту (кредитного траншу) здійснюється після отримання Фондом актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва об’єкта будівництва, що належним чином оформлені та підписані позичальником, підрядною організацією та Фондом, а у разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і Фондом.
Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання у розмірі до 30 (тридцяти) відсотків суми кредиту (далі - аванс), якщо надання такого авансу передбачено кредитним договором. Після отримання авансу позичальник зобов’язаний надати Фонду документи, що підтверджують придбання ним указаних товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі- продажу, договори поставки, квитанції про оплату, чеки, товарні накладні тощо) (далі - підтвердні документи), протягом 10 (десяти) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного придбання позичальником таких товарно-матеріальних цінностей, але не пізніше 20 грудня поточного року, у якому укладено кредитний договір та Фондом сплачено аванс позичальнику.
У разі надання Фонду копій підтвердних документів, позичальник засвідчує їх власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного підтвердного документа. Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали підтвердних документів, завірені копії яких подає позичальник.
Кредитні транші надаються шляхом їх безготівкового перерахування з рахунку Фонду, відкритого у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, на вказаний у кредитному договорі банківський рахунок позичальника, що відкритий позичальником у встановленому законодавством порядку для цієї мети у банківській установі. У призначенні платежу Фондом зазначається, зокрема, джерело фінансування платежу (а саме текст «кредитний транш»), найменування позичальника, реквізити кредитного договору, необхідна сума та призначення кредитного траншу.
24.    Зобов’язання позичальника за кредитним договором, сума кредиту за яким дорівнює або є більшою 120 тис. гривень, забезпечуються шляхом укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, а саме:
1)    договору поруки, що укладається в установленому законодавством порядку Фондом з іншим із подружжя позичальника (чоловік чи дружина);
2)    іпотечного договору, що укладаються Фондом (іпотекодержателем) з іпотекодавцем (іпотекодавцями) в установленому законодавством порядку з урахуванням цих Правил, за яким предметом іпотеки є:
житловий будинок, що є об’єктом будівництва, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (крім випадків спорудження (будівництва) нового житлового будинку);
житловий будинок, у тому числі об’єкт незавершеного житлового будівництва, що є об’єктом купівлі-продажу, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований;
земельна ділянка, на якій буде здійснюватися спорудження (будівництво) нового житлового будинку, у тому числі з нерухомим майном (будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва тощо), що на ній розташоване, а також майнові права на об’єкт незавершеного житлового будівництва (житловий будинок), що буде споруджуватися (будуватися) на цій земельній ділянці, з подальшим (після завершення будівництва) оформленням права власності на житловий будинок, яке виникне у позичальника (іпотекодавця) у майбутньому;
3)    договору (договорів) поруки, що укладаються з іншою фізичною особою (особами), крім іншого з подружжя позичальника, рівень платоспроможності яких у сукупності не менший рівня платоспроможності самого позичальника; при визначенні платоспроможності таких поручителів платоспроможність іншого з подружжя позичальника не враховується.
Зобов’язання позичальника за кредитним договором, сума кредиту якого є меншою ніж 120 тис. гривень, забезпечується шляхом укладання договору поруки, що укладається в установленому законодавством порядку Фондом з іншим із подружжя позичальника (чоловік чи дружина) та договору (договорів) поруки, що укладаються з іншою фізичною особою (особами), крім іншого з подружжя позичальника, рівень платоспроможності яких у сукупності не менший рівня платоспроможності самого позичальника; при визначенні платоспроможності таких поручителів платоспроможність іншого з подружжя позичальника не враховується.
25.    Зобов’язання позичальника щодо укладання договорів про
забезпечення виконання зобов’язань обумовлюються у кредитному договорі. За невиконання зазначеного зобов’язання позичальника кредитним договором передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків     від  
суми основної заборгованості за кредитним договором.
За порушення зобов’язання позичальника та (або) іпотекодавця щодо внесення змін до іпотечного договору у випадках, обумовлених у кредитному та (або) іпотечному договорах, кредитним та (або) іпотечним договорами передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50(п’ятдесяти) відсотків від суми основної заборгованості за кредитним договором.
26.    Договори про забезпечення виконання зобов’язань, вказані у пункті 24 цих Правил, укладаються одночасно з укладанням кредитного договору або після укладання кредитного договору, але у будь-якому разі не пізніше отримання позичальником першого кредитного траншу за кредитним договором.
Кредит, у тому числі окремий кредитний транш, не надається Фондом позичальнику у разі невиконання зобов’язань позичальника щодо укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань.
27.    Іпотекодавець (позичальник та (або) майнові поручителі відповідно до цих Правил) зобов’язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на користь Фонду (іпотекодержателя) відповідно до законодавства.
IV.    Умови погашення кредиту та сплати інших платежів за кредитним договором
28.    Погашення кредиту здійснюється позичальником за графіком, визначеним у кредитному договорі.
Графік погашення кредиту передбачає:
1)    у разі, коли об’єктом кредитування є придбання об’єкта купівлі- продажу, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту надання першого кредитного траншу;
2)    у разі, коли об’єктом кредитування є спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, капітальний ремонт, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту планового завершення виконання відповідних робіт.
Кредит погашається позичальником рівними частинами щомісяця, не пізніше 28 (двадцять восьмого) числа місяця, наступного за звітним місяцем, протягом всього строку дії кредитного договору.
Позичальник має право дострокового погашення кредиту.
29.    Якщо кредит надається позичальнику частинами (кредитними траншами), графік погашення заборгованості визначається у кредитному договорі (або у відповідних додаткових договорах (угодах) про надання кредитних траншів) для кожної частини кредиту (кредитного траншу) окремо, з урахуванням положень пункту 28 цих Правил.
30.    Нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг з супроводження кредитного договору здійснюється Фондом щомісяця, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним.
Відомості про нарахування відсотків за користування кредитом та плати за надання послуг з супроводження кредитного договору (далі - відомості про нарахування) в обов’язковому порядку направляються Фондом на вказані у кредитному договорі електронну поштову скриньку позичальника та/або смс- повідомленням на мобільний номер телефону позичальника та/або шляхом направлення на адресу позичальника рекомендованим поштовим відправленням листа за підписом керівника Фонду (або особи, яка виконує обов’язки керівника Фонду) та в інший можливий спосіб протягом 5 (п’яти) календарних днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного нарахування Фондом плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг з супроводження кредитного договору.
Позичальник зобов’язаний отримувати від Фонду відомості про нарахування. Неотримання позичальником відомостей про нарахування з будь- яких причин не звільняє його від зобов’язання щодо сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг з супроводження кредитного договору, а також від сплати Фонду штрафних санкцій за несплату зазначених платежів та від інших форм відповідальності, передбачених у кредитному договорі, а також відповідно до законодавства та цих Правил.
На завчасну вимогу позичальника Фонд зобов’язаний надавати оригінали відомостей про нарахування у паперовій формі позичальнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто.
31.    Позичальник повинен сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг з супроводження кредитного договору у розмірі, указаному у відомостях про нарахування, не пізніше 28 (двадцять восьмого) числа місяця, наступного за звітним місяцем.
32.    Позичальник під час здійснення платежу за кредитним договором на банківський рахунок Фонду зазначає свої прізвище ім’я, по батькові, реквізити кредитного договору, відповідну сільську, селищну, міську раду.
Перераховані позичальником кошти зараховуються Фондом у такій черговості:
1)    погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором;
2)    сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);
3)    сплата плати за надання послуг з супроводження кредитного договору;
4)    погашення основної заборгованості за кредитом;
5)    сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають з кредитного договору та законодавства.
За наявності судового рішення по примусовому стягненню відповідної суми коштів з позичальника у рахунок виконання зобов’язань за кредитним договором та при неприпиненні строку дії кредитного договору отримані від позичальника кошти зараховуються Фондом у такій черговості:
1)    відшкодування судових витрат Фонду;
2)    погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором, що не враховані у рішенні суду;
3)    сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), що не враховані у рішенні суду;
4)    сплата плати за надання послуг з супроводження кредитного договору;
5)    сплата штрафних санкцій за кредитним договором та плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), урахованих у рішенні суду;
6)    погашення основної заборгованості за кредитом, не врахованої у рішенні суду;
7)    погашення основної заборгованості за кредитом, урахованої у рішенні
суду;
8)    сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають з рішення суду, кредитного договору та законодавства.
33.    Погашення кредиту, сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг з супроводження кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, цими Правилами та законодавством, здійснюється позичальником на рахунок Фонду, відкритий у встановленому законодавством порядку в банківській установі.
Фонд перераховує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади, відповідному місцевому бюджету на відповідний рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області по відповідних територіях, не пізніше 2 (двох) місяців, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного надходження таких коштів від позичальника на банківський рахунок Фонду.
Кошти, що надійшли в рахунок погашення кредитів, у тому числі раніше наданих кредитів, зараховуються до спеціального фонду бюджету Сумської області, та спрямовуються у подальшому на надання кредитів та відшкодування плати за надання послуг з супроводження кредитного договору.
Кошти, отримані від сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг з супроводження кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, законодавством та цими Правилами, використовуються Фондом на своє утримання відповідно до законодавства.
34.    У разі порушення умов кредитного договору, у тому числі у разі використання кредиту не за цільовим призначенням, або порушення зобов’язань позичальника щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, інших істотних умов кредитного договору, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокової сплати позичальником інших платежів, передбачених кредитним договором, у тому числі штрафних санкцій.
За нецільове використання кредиту кредитним договором встановлюється зобов’язання позичальника сплатити штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від загальної суми кредиту.
За прострочення платежів за кредитним договором Фондом нараховується позичальнику пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу за фактичний період прострочення платежу, від суми простроченого платежу включаючи день оплати.
За ненадання або несвоєчасне надання позичальником Фонду підтвердних документів щодо використання позичальником авансу відповідно до кредитного договору та законодавства України, позичальник зобов’язаний сплатити Фонду штраф у розмірі 30 (тридцяти) відсотків від загальної суми кредиту.
35.    Кредитним договором установлюється, що позичальник зобов’язаний достроково погасити заборгованість за кредитом у повному обсязі (якщо кредит профінансовано за рахунок коштів відповідного бюджету місцевого самоврядування у повному обсязі) або у частині коштів відповідного бюджету місцевого самоврядування (якщо кредит профінансовано за рахунок коштів відповідного бюджету місцевого самоврядування частково), а також сплатити за такими кредитами плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) (за їх наявності), плату за надання послуг з супроводження кредитного договору (за їх наявності), штрафні санкції (за їх наявності), у разі, якщо такий позичальник упродовж одного року з дня отримання кредиту змінює місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території такої територіальної громади на місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території іншої територіальної громади.
36.    Позичальник з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, голова (член) фермерського господарства, який отримав кредит від Фонду та змінює зазначену професію (роботу, працевлаштування) на іншу, втрачає право на відшкодування плати за надання послуг з супроводження кредитного договору з обласного бюджету відповідно до цих Правил.
37.    Фонд забезпечує оформлення, ведення обліку і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів та сплати позичальником платежів за кредитним договором згідно із законодавством та цими Правилами.
38.    На підтвердження повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитним договором Фондом складається та надається позичальнику довідка про відсутність заборгованості за кредитним договором.
39.    У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору та чинним законодавством України.
                     У.    Інші умови кредитного договору
40.    У разі надання позичальником недостовірної інформації для отримання кредиту до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.
41.    Фонд зобов’язаний здійснювати контроль за цільовим використанням позичальником кредитних коштів.
42.    Якщо об’єктом кредитування є об’єкт купівлі-продажу, Фонд до надання кредиту здійснює перевірку його фактичної наявності та відповідності його технічного стану звіту про оцінку майна, наданого індивідуальним забудовником відповідно до цих Правил.
У разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт будівництва, Фонд здійснює перевірку етапів робіт на об’єкті будівництва.
У випадку порушення строків виконання робіт на об’єкті будівництва (об’єкті кредитування), що сталося з вини позичальника без надання ним підтвердних документів про поважність причин такого порушення, Фонд має право припинити подальше фінансування позичальника та вимагати від нього та (або) його поручителів дострокового погашення кредиту, плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та сплати інші платежі, передбачені умовами кредитного договору, цими Правилами та чинним законодавством України.
43.    Позичальник зобов’язаний надавати Фонду можливість безперешкодного доступу до об’єктів кредитування для здійснення контролю та перевірок відповідно до умов кредитного договору, законодавства та цих Правил.
44.     Перевірки та контроль, передбачені пунктами 41, 42 цих Правил, оформлюються відповідними актами, які підписуються Фондом та позичальником


ПОЛОЖЕННЯ про комісію Зноб-Новгородської селищної ради з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту

1.    Це Положення встановлює правовий статус, порядок створення та організації роботи  комісії Зноб-Новгородської селищної ради з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту (далі - Комісія).
2.    Комісія є постійно діючим органом, створеним для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників з метою надання їм кредиту відповідно до Правил, залежно від території, на яку поширюється юрисдикція селищної ради, що затвердила своїм рішенням місцеву програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» (далі - Місцева програма) на підставі розпорядженням селищного голови (далі - Комісія).
3.    Комісія у своїй діяльності керується Правилами та цим Положенням.
4.    Основним завданням Комісії є відбір індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту, шляхом прийняття рішення про надання кредиту або відмову в наданні кредиту, у порядку, передбаченому Правилами та цим Положенням;
5.    Комісія складається з 6 (шести) осіб.
6.    Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії.
Голова Комісії:
1)    скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії;
2)    організовує проведення засідань Комісії;
3)    головує на засіданнях Комісії.
У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.
7.    Секретар у Комісію призначається розпорядженням селищного голови.
Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.
Секретар Комісії:
1)    Веде журнал реєстрації документів, що надходять від індивідуальних забудовників;
2)    здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;
3)    забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;
1)    забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Комісії;
2)    забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та виконавчим органом ради, відповідальним за виконання місцевої Програми.
8.    Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі. Зазначена інформація також розміщується на офіційному сайті селищної ради.
9.    Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності не менше 2/3 її затвердженого загального кількісного складу (тобто не менше 4 членів).
10.    Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.
11.    Комісія приймає рішення про надання або про відмову в наданні індивідуальному забудовникові кредиту згідно з місцевою програмою за рахунок коштів селищного бюджету не пізніше 15 робочих днів з дати звернення індивідуального забудовника щодо надання кредиту згідно з місцевою програмою.
12.    Якщо коштів селищного бюджету недостатньо для надання кредиту індивідуальному забудовнику в повному обсязі, місцева комісія виносить пропозицію до Обласної комісії про надання вищезгаданого кредиту за рахунок коштів обласного бюджету.
13.    Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.
У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного індивідуального забудовника, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду документів, що стосуються даного індивідуального забудовника, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.
Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного індивідуального забудовника.
14.    Засідання Комісії є відкритими. Індивідуальні забудовники, представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.
15.    Уповноважений представник Фонду має право бути присутнім на засіданнях Комісії без права голосу та надавати пояснення до документів, наданих індивідуальним забудовником.
16.    Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається секретарем Комісії не пізніше наступного робочого дня за днем проведення засідання та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Комісії) та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Комісії.
Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Комісії, а другий направляється індивідуальному забудовнику протягом (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісії.


Ресурсне забезпечення місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на території Зноб-Новгородської територіальної громади на 2021-2022 роки

 (тис. гривень)

Джерела фінансування Програми

етапи виконання Програми

Всього

2021 рік

2022 рік

Обсяг ресурсів, усього

100,0

100,0

200,0

у тому числі:

 

 

 

державний бюджет

-

-

-

місцевий бюджет

100,0

100,0

200,0

обласний бюджет

-

-

-

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь