-
-

Додаток 2 до Програми Перелік цільових програм по галузях, фінансування яких у 2023 році здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету

Дата: 15.06.2023 09:51
Кількість переглядів: 178

№ з/п

Назва програми/яким документом затверджено

 

Термін реалізації,

 (початок/ закінчення)

 

Обсяги фінансування передбачені програмою на 2023 рік (всього, у тому числі по державному (ДБ), обласному (ОБ), місцевих (МБ) бюджетах та інших джерелах) тис. гривень

 Очікуваний результат за підсумками 2023 року

1

2

3

4

5

Управління органи самоврядування

1.

«Комплексна цільова програма «Розумна громада» на 2021–2024 роки»

2021–2024

Всього –

ДБ –

ОБ –

МБ –

Інші

Результатом виконання Програми стане: високий рівень прозорості діяльності селищної влади; підвищення ефективності роботи селищної влади та забезпечення зростання швидкості прийняття управлінських рішень; зростання ефективності роботи комунальних служб; розширення можливостей використання електронних документів; оперативне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх якості до вимог мешканців та європейських стандартів; збільшення кількості електронних сервісів та online-послуг для громадян; забезпечення кіберзахисту інформаційних ресурсів; створення умов для безпеки середовища тощо.

2.

«Програма  навчання,підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ,організацій та педагогчних працівників навчальних закладів Зноб-Новгородської селищної ради на 2020-2023роки» роки затверджена рішенням 4 сесії №1724 від 28.08.2020 року.

2020-2023

Всього – 40,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 40,0

Інші

Забезпечення підвищення кваліфікації працівників для ефективної діяльності Зноб-Новгородської селищної ради, виконання нею власних та делегованих повноважень.

Містобудування, архітектура, житлово-комунальне господарство, земельні відносин

3.

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зноб-Новгородської селищної ради на 2019-2023 роки», затверджена рішенням 26 сесії №599 від 27.11.2018р, зі змінами №708 від 28.02.2019 р.

 

2019-2023

Всього –22685,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 22685,0

Інші-

Консолідація та спрямування дій селищної ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування ефективного власника і розвитку конкуренції

4.

«Програма розвитку ефективного використання та охорони земель на території

Зноб-Новгородської селищної ради на 2022-2025 роки»

 

2022-2025

Всього –430,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 430,0

Інші-

Поліпшення екологічної ситуації на території громади, впровадження роздільного збирання відходів

5.

«Комплексна цільова Програма з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021-2025 роки Зноб-Новгородської селищної ради», затвердженої рішенням 5 сесії 8 скликання № 551 від 23.04.2021р.

2021-2025

Всього – 570,0

ДБ – 0,0

ОБ – 0,0

МБ – 570,0

Інші-0,0

Забезпечення містобудівною документацією території Зноб-Новгородської селищної ради для сталого розвитку територій та створення містобудівного кадастру для інформаційного наповнення баз даних та формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією.

Охорона здоров’я населення

6..

 «Програма удосконалення медичної допомоги жителям Зноб-Новгородської селищної ради на засадах сімейної медицини на 2022-2025 роки»

2022-2025

Всього– 2306,814

ДБ – 15,0

ОБ – 9,0

МБ –2179,814

Інші – 103,0

 

Покращення якості життя та своєчасно виявлених хворих на цукровий діабет, онкозахворювання, ревматоїдний артрит, епілепсія та психічні розлади, що знаходяться під «Д» наглядом та потребують постійного лікування

Соціальний захист, підтримка сім’ї, дітей

7.

«Комплексна Програма «Турбота» надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах на 2019-2023 роки»., затверджена рішенням 26 сесії №600 від 27.11.2018р, зі змінами №709 від 28.02.2019 р, №954 від 23.08.2019 р, зі змінами №1123 від 08.11.2019 р, №1126 від 08.11.2019 р

2019-2023

Всього-531,740

ДБ –

ОБ –

МБ – 531,740

Інші –

 

Створення сприятливих соціально-економічних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів, ветеранів війни та соціально вразливих верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя, а також запобігання соціальній напрузі в громаді, суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в громаді

8.

«Програма  відшкодування компенсації  за  перевезення  окремих   пільгових категорій  громадян  Зноб-Новгородської  селищної ради  на приміських  автобусних  маршрутах  автомобільним  транспортом  загального користування  на 2021.-2023 роки»

2021-2023

Всього-60,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 60,0

Інші -

Ефективне функціонування перевезень та організація  пільгового  проїзду є  необхідною  умовою  покращення умов проживання,рівня  та соціального добробуту громадян ,особливо  пільгових  категорій

Підприємництво

9.

«Програма підтримки малого та середнього підприємництва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2022 -2025 роки»

2022-2025

Всього – 150,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 150,0

Інші –

Створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу

Освіта, молодь та спорт

10.

Селищна комплексна програма «Освіта Зноб-Новгородщини у 2022-2025 роках», затверджена рішенням 10 сесії №1025 від 26.11.2021р.

2022-2025

 Всього – 3497,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 3497,0

Інші –

 

Запровадження у навчальних закладах технологій, що забезпечують здоров’я учнів, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, створення умов для переходу до нового рівня освіти, створення нового освітнього середовища.

11.

"Програма підтримки обдарованих дітей Зноб-Новгородської селищної ради на 2022 -2024 роки"

2022-2024

Всього – 10,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 10,0

Інші –

 

Забезпечення надання адресної допомоги обдарованій учнівській молоді; проведення заходів зі здібними та обдарованими учням; забезпечення участь обдарованої учнівської молоді в обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях; збільшення відсотку охоплення обдарованої молоді науково-дослідницькою, експериментальною, творчою діяльністю

12.

«Програма фінансової підтримки громадської організації «Зноб-Новгородська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2022-2025 роки»

2022-2025

Всього – 100,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 100,0

Інші –

Створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

13..

«Програма «Молодь та національно-патріотичне виховання дітей та молоді Зноб-Новгородської громади на 2022-2025 №1126 від 08.11.2019 р роки»

2022-2025

Всього – 37,5

ДБ –

ОБ –

МБ – 37,5

Інші –

Створення комфортного середовища для самореалізації молоді на території Зноб-Новгородської селищної ради та активного залучення її до суспільно-громадського життя громади, утвердження патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

                                                                                              Культура

14.

 «Програма розвитку  сучасної  сільської бібліотеки Зноб-Новгородської селищної ради»на 2023-2025 роки.

 

2023-2025

Всього –

ДБ –

ОБ –

МБ –

Інші –

 

Створення сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури Бібліотеки для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг і універсального доступу до інформації в сільській місцевості, прискорення перетворень, розвиток та інтеграція у світовий інформаційний простір.

15.

«Програма розвитку культури та мистецтва в Зноб-Новгородській селищній раді на 2021-2023 роки»

2021-2023

Всього – 150,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 150,0

Інші –

Забезпечення прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян

                                                                                              Агропромисловий комплекс

16..

«Програма підтримки особистих селянських господарств Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського району Сумської області на 2020-2023 роки», затверджена рішенням 37 сесії №1280 від 20.12.2019 року

2020-2023

Всього – 100,0

ДБ –

ОБ –

МБ – 100,0

Інші –

Зміцнення фінансово-економічної бази в аграрному секторі, зменшенню негативного впливу змін, що проходять на селі, підвищенню соціального забезпечення сільського населення та рівня життя селян, мотивації селян до створення сімейних ферм

17.

«Цільова Програма продовольчої безпеки на 2022-2023 роки на території Зноб-Новгородської селищної ради», затверджена рішенням 36 сесії №1133 від 05.12.2019 року

2022-2023

Всього – 5780,0

ДБ – 220,0

ОБ – 0,0

МБ – 740,0

Інші –4820,0

Реалізація першочергових заходів, спрямованих на забезпечення продуктами харчування та питною водою мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб; забезпечення права кожного громадянина на достатній рівень життя; надання адресної матеріальної та продовольчої допомоги особам, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях; сприяти покращенню самозабезпечення продуктами харчування домогосподарств громади.

                                                                                              Правопорядок

18..

«Програма  безоплатної «правової допомоги» населенню Зноб-Новгородської  селищної ради на 2021-2023 роки»

2021-2023

Всього –

ДБ –

ОБ –

МБ –

Інші

Покращення правової обізнаності населення Зноб-Новгородської  селищної ради у питаннях захисту  своїх прав.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь